Một Hình Vuông Có Chu Vi Bằng Chu Vi Hình Chữ Nhật

*

Bạn đang xem: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

*

Một hình vuông có chu vi chữ bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12 cm,chiều rộng 6 cm.Tính diện tích hình vuông đó


*

*

chu vi hình vuông là

(12+6)x2=36(cm)

=>cạnh hình vuông là 6(vì 6x6=36)

diện tích hình vuông là

6x6=36(cm2)


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

có một hình vuông có chu vi 20 cm, một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh hình vuông và có chu vi 26 cm.Tính diện tích hình chữ nhật


Gọi chiều dài là a và chiều rộng là b ( a,b>0 : a,b : cm )

Nửa chu vi hình chữ nhật là\(a+b=13\)(1)

Do chiều rộng bằng cạnh hình vuông nênnửa chu vi hình vuông là\(b+b=10\)(2)

Từ 1 và 2\(=>\hept{\begin{cases}a=8\\b=5\end{cases}}\)

\(=>S_{hinh-chu-nhat}=8.5=40\left(cm^2\right)\)


Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Môt hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật. Tính diện tích hình vuông


chiều dài hình chữ nhật là :

6 x 2 = 12 (cm)

chu vi hình chữ nhật là :

(6 + 12) x 2 = 36 (cm)

cạnh của hình vuông là :

36 : 4 = 9 (cm)

diện tích hình vuông là :

9 x 9 = 81 (cm2)

Đ/s: 81 cm2


Chiều rộng hình chữ nhật là:

6 x 2= 12 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(6 + 12) x 2 = 36 (cm)

Vì chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật nên chu vi hình vuông cũng bằng 36cm

Cạnh của hình vuông là:

36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích của hình vuông là:

9 x 9 = 81 (cm2)

Đ/s: 81 cm2


,,,, Một hình vuông có chu vi bằng chu vi một hình chữ nhật biết hình chữ nhật đó có chiều dài bằng 10 cm chiều rộng bằng 8 cm Tính độ dài cạnh hình vuông b diện tích hình vuông


Xem thêm: Có Nên Trồng Cây Dương Xỉ Trong Nhà Không? ? Cây Dương Xỉ

a) Chu vi hình chữ nhật là: 2(8+10) = 36 (cm)

Vì chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật nên cạnh của hình vuông bằng : 36:4=9(cm)

b) diện tích hình vuông là: 9.9=81 \(\left(cm^2\right)\)


Chu vi hình chữ nhật là:

10 x 2 + 8 x 2 = 36 (cm)

Độ dài cạnh hình vuông là:

36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích hình vuông là:

9 x 9 = 81 (cm2)

Đáp số:...


Chu vi hình chữ nhật là :

( 12 + 8 ) x 2 = 40 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là :

12 x 8 = 96 ( cm2)

Đáp số : Chu vi : 40 cm

Diện tích : 96 cm2


diện tích hình chữ nhật là:

12x8 = 96(cm2)

chu vi hình chữ nhật là:

(12+8)x2 = 40((cm)

đáp số :diện tích:96cm2

chư vị:40 cm

K CHO MÌNH NHA


Diện tích hình chữ nhật là :

12 x 8 = 96 cm2

Chu vi hình chữ nhật đó là :

( 12 + 8 ) x 2 = 40 cm

Đ/S : S :96 cm2

P : 40 cm

k mk nha ^_-


Diện tích hình chữ nhật đó là:

12 x 8 = 96 (cm2)

Chu vi hình chữ nhật đó là: (12 + 8) x 2 = 40 (cm)

Đáp số: Diện tích: 96cm2

Chu vi: 40cm


một hình chữ nhật có diện tích bằng chu vi hình vuông cạnh 12 cm , chiều rộng hình chữ nhật là 6 cm . Tính chu vi hình chữ nhật đó trả lời nhanh giúp minh với ạ


Cho hình chữ nhật có chiều dài 12 cm , chiều rộng dài 6 cm.

a. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó

b.Tính diện tích hình vuông cùng chu vi với hình chữ nhật đãcho


a.chu vi HCN là:

(12+6)*2=36(cm)

diện tích HCN là:

12*6=72(cm2)

b. độ dài mỗi cạnh của hình vuông là:

36/4=9(cm)

diện tích hình vuông đó là:

9*9=81(cm2)

Đáp số: a. 36 cm và 72 cm2

b. 81 cm2


a) Chu vi hình chữ nhật đó là :

(12 + 6) x 2 = 36 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

12 x 6 = 72 ( cm\(^2\))

b) Ta có chu vi hình chữ nhật là 36

Nên cạnhhình vuông là 4 cm

Diện tích hình vuông là :

4 x 4 = 16 (cm\(^2\) )

Đáp số :a) chu vi hình chữ nhật 36 cm

Diện tích hình chữ nhật là 72 cm\(^2\)

b) Diện tích hìnhvuông là 16 cm\(^2\)


Một hình chữ nhật có diện tích 64 cm. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông, chiều rộng 5 cm. Tính chiều dài hình chữ nhật.


chu vi của một hình vuông là 64cm. chu vi của hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông. biết chiều dài của hình chữ nhật hơn chiều rộng 14. tính diện tích hình chữ nhật ?


nua chu vi la:

64:2=32{cm}

chieu rong HCN la:

{32-14}:2=9{cm}

chieu dai HCN la:

9+14=23{cm}

Dien h HCN la:

9x23=207{cm2}

D/S:207cm2


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên