Ngày xưa lúc chưa quen anh em nào có buồn

thời xưa lúc chưa quen đồng đội nào có bi đát Từ ngày gặp gỡ nhau thấy sao trong tim vấn vương những đêm suy xét miên man, rồi anh mơ mộng xa xăm new hay trong tim mình đã nhớ mong Rằng em vẫn ghi chổ chính giữa câu anh hay nhắt các Dù ngàn năm sau vẫn luôn ghi nhớ người sẽ yêu Tình đến đâu kể bao nhiêu, dù mai sau đời cô liêu chỉ mong sao làm đẹp lòng người yêu ĐK: khi yêu ai nhưng ngờ đâu Trái yêu thương trăm u sầu ngàn thương nhức Tình yêu thương nhận gồm bao nhiêu Nhưng cho cho rất nhiều thành đời bản thân vẫn cô liêu người ơi thế gian mấy ai đã học chữ ngờ Tình đời thay đổi thay cũng tương tự khi trời nắng và nóng mưa Đời ai sao chẳng đi qua, tình yêu như 1 cơn mê Phút vui qua rồi ngày ai oán dài đi

Bạn đang xem: Ngày xưa lúc chưa quen anh em nào có buồn


Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Xuống Dòng Khi Copy Từ Pdf Sang Word, Sửa Lỗi Xuống Dòng Khi Copy Từ Pdf Sang Word

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.