NGOÀI TRỜI ĐỔ MƯA HAY MƯA RƠI TRONG LÒNG

Đôi lúc lòng hy vọng yêu anh thật những Mà em tin đó trả lại từng nào Đời em là cả ước mong mỏi tương lai Còn tôi chỉ tay trắng đôi tay làm thế nào chung đường tầm thường bước ??? Thôi em đừng kể tên tôi làm gì Đời người chần chừ hãy tìm kiếm quên đi Từ lúc em lỡ cất bước ra đi Lòng tôi nhức giây phú phân ly Ước mơ còn mong mơ gì? ĐK: bên cạnh trời đổ mưa như mưa trong thâm tâm Mưa rơi ướt trong tâm địa hồn tình thương vỗ cánh bay đi mang về trả lại trăng sao. Yêu thương nhau đừng khiến cho nhau ai oán lòng Tình như cái lá rơi rụng bên sông Hỏi em em có biết hay không Mà sao em nhằm tôi ghi nhớ tôi ý muốn Cách chia nào chẳng đau lòng...

Bạn đang xem: Ngoài trời đổ mưa hay mưa rơi trong lòng


Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 10 Cây Cổ Thụ Nhất Việt Nam, Top 14 Cây Cảnh Đẹp Nhất Việt Nam

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.