NỘI QUY

Website ucozfree.com là sân đùa giải trí cho người yêu công nghệ và loài kiến thức. Là nơi đem lại những phát âm biết, mọi tin tức mới nhất về technology điện tử, năng lượng điện tự động, công nghệ thông tin, viễn thông và thông tin cho nhau những chiến thắng kỹ thuật new nhất. Để kiêng những hiểu nhầm đáng tiếc họ sẽ :

Không bàn vấn đề liên quan liêu đến thiết yếu trị.
Không bàn vấn đề liên quan cho tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức triển khai nào.
Không làm địa điểm trao đổi giao thương mua bán các sản phẩm không thuộc những phạm trù website.
Bài viết hoặc tứ liệu nhằm viết bài phải bao gồm nguồn dẫn nếu không hẳn là chế tác của bạn..