Phá Mật Khẩu Win 7 Không Cần Đĩa

Bạn đã bao giờ bị quên password đăng nhập vào Windows và cảm thấy bị bất lực chưa?