Phân biệt cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vngơi nghỉ bài tập

Lớp 3

Vlàm việc bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề kiểm tra

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Thương hiệu dữ liệu


Bạn đang xem: Phân biệt cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây

*

Giải bài tập Sinh học 11A - Chuyển hóa đồ gia dụng hóa học với tích điện sinh hoạt thực vậtB - Chuyển hóa vật dụng chất và tích điện sinh hoạt đụng vậtA - Cảm ứng sống thực vậtB - Cảm ứng nghỉ ngơi động vậtA - Sinc trưởng với phát triển ngơi nghỉ thực vậtB - Sinch trưởng và cải tiến và phát triển sống đụng vậtA - Sinch sản làm việc thực vậtB - Sinch sản sinh sống cồn vật

Xem thêm: Những Điều Bạn Chưa Biết Về Chó Mấy Ngày Mở Mắt ? Chó Con Mấy Ngày Thì Mở Mắt

Hãy phân biệt phép tắc kêt nạp nước với qui định hấp thụ ion khoáng ngơi nghỉ rễ cây
Trang trước
Trang sau

Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối bột khoáng sinh sống rễ

Bài 2 (trang 9 SGK Sinc học tập 11): Hãy phân minh chế độ hấp thụ nước với qui định hấp thụ ion khoáng ngơi nghỉ rễ cây?