Quy tắc làm tròn số sau dấu phẩy

Excel mang lại ucozfree.com 365 Excel đến web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Giả sử bạn muốn làm tròn số thành số sớm nhất do cực hiếm thập phân không đáng chú ý với bạn. Hoặc bạn có nhu cầu làm tròn số thành bội số của 10 để đơn giản và dễ dàng hóa một số xấp xỉ. Tất cả một vài cách để làm tròn một số.

Bạn đang xem: Quy tắc làm tròn số sau dấu phẩy

Thay thay đổi số địa điểm thập phân được hiển thị nhưng mà không biến đổi số

Trên một trang tính

Hãy lựa chọn những ô bạn có nhu cầu định dạng.

Để hiển thị thêm hoặc bớt những chữ số sau vết thập phân, bên trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm Tăng Thập phân

*
hoặc Giảm Thập phân
*
.

Trong một định hình số dựng sẵn

Trên tab Trang đầu, trong team Số, hãy bấm vào mũi thương hiệu kế bên danh sách định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.

*

Trong danh sách Thể loại, tùy nằm trong vào kiểu dữ liệu của những số, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ phần trăm hoặc Khoa học.

Trong hộp Vị trí thập phân, hãy nhập số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị.

Làm tròn số lên

Dùng hàm ROUNDUP. Trong một số trong những trường hợp, bạn cũng có thể muốn dùng hàm EVEN với ODD để làm tròn số lên đến số chẵn hoặc số lẻ sát nhất.

Làm tròn số xuống

Dùng hàm ROUNDDOWN.

Làm tròn một số trong những đến số sát nhất

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn một vài đến phân số ngay gần đó

Dùng hàm ROUND.

Xem thêm: Làm Giàu Từ Những Cây Dược Liệu Giá Trị Kinh Tế Cao, Làm Giàu Từ Những Cây Thuốc Quý

Làm tròn số tới một chữ số bao gồm nghĩa

Chữ số có nghĩa là những chữ số đóng góp vào sự đúng đắn của một số.

Các lấy ví dụ như trong phần này sử dụng hàm ROUND, ROUNDUPROUNDDOWN. Chúng nói về các phương thức làm tròn so với số dương, số âm, số nguyên và số thập phân, nhưng hồ hết ví dụ này chỉ thể hiện 1 phần rất nhỏ tuổi các tình huống hoàn toàn có thể xảy ra.

Danh sách sau đây chứa một trong những quy tắc chung buộc phải ghi nhớ khi bạn làm tròn số tới chữ số có nghĩa. Chúng ta cũng có thể thử nghiệm những hàm làm tròn và sửa chữa thay thế bằng những con số và tham số của riêng các bạn để trả về số chữ số tất cả nghĩa mà chúng ta muốn.

Khi bạn làm tròn số âm, thì trước hết số đó sẽ tiến hành chuyển thành giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của nó (giá trị của số kia nhưng không tồn tại dấu âm). Sau đó, thao tác làm việc làm tròn diễn ra, rồi vết âm được áp dụng trở lại. Mặc dù điều này còn có vẻ không theo lô-gic, nhưng lại đó là biện pháp làm tròn số. Ví dụ, sử dụng hàm ROUNDDOWN để gia công tròn -889 về hai chữ số bao gồm nghĩa, công dụng là -880. Trước hết, -889 được đưa thành giá trị tuyệt đố là 889. Tiếp theo, số này được gia công tròn xuống để có hiệu quả với nhì chữ số gồm nghĩa (880). Cuối cùng, lốt trừ được vận dụng trở lại nhằm có công dụng -880.

Dùng hàm ROUNDDOWN đối với một số dương sẽ luôn làm tròn số xuống, cùng hàm ROUNDUP sẽ luôn làm tròn số lên.

Hàm ROUND có tác dụng tròn số có phần thập phân như sau: nếu phần thập phân bởi hoặc to hơn 0.5 thì số được gia công tròn lên. Giả dụ phần thập phân nhỏ hơn 0,5 thì số được làm tròn xuống.

Hàm ROUND làm cho tròn số nguyên lên hoặc xuống theo quy tắc tương tự như như cùng với số thập phân; thay thế sửa chữa 0,5 bằng bội số của 5.

Quy tắc phổ biến là khi bạn làm tròn số không có phần thập phân (số nguyên), bạn tinh giảm độ dài của những chữ số bao gồm nghĩa tới vị trí mà bạn có nhu cầu làm tròn. Ví dụ, để làm tròn 2345678 xuống 3 chữ số bao gồm có nghĩa, chúng ta dùng hàm ROUNDOWN với tham số -4, như sau: = ROUNDDOWN(2345678,-4). Làm việc này có tác dụng tròn số xuống 2340000, cùng với phần "234" là những chữ số tất cả nghĩa.

Làm tròn số cho tới một bội số vẫn xác định

Có thể có những lúc bạn muốn làm tròn cho tới bội số của một vài mà bạn chỉ định. Ví dụ, đưa sử công ty bạn đưa giao thành phầm trong các thùng hàng, từng thùng cất 18 món hàng. Chúng ta cũng có thể dùng hàm MROUND giúp xem cần bao nhiêu thùng để gửi 204 món hàng. Trong trường đúng theo này, câu vấn đáp là 12, vì 204 phân tách cho 18 bằng 11,333, và bạn phải làm tròn lên. Thùng sản phẩm 12 chỉ đựng 6 món hàng.

Cũng rất có thể có đông đảo lúc bạn phải làm tròn một số âm về một bội số âm hoặc có tác dụng tròn một số trong những có chứa các vị trí thập về một bội số có chứa các vị trí thập phân. Chúng ta có thể dùng hàm MROUND trong những trường hòa hợp này.