Sách Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật

Đh Khoa Học tự nhiên và thoải mái Hcm - Văn Chí Nam, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đặng Nguyễn Đức Tiến - lý thuyết - bài xích tập, thực hành thực tế
*

*

*

*

*

homework 2_cài đặt giải mã sắp xếp selection sort, heap sort để bố trí một mảng số nguyên theo_thứ trường đoản cú tăng dần.pdf

Giới thiệu, câu chữ môn học

Môn học tập nhằm cung ứng cho sinh viên kỹ năng sử dụng các kết cấu dữ liệu nền tảng. Môn học tập cũng chỉ dẫn sinh viên hiểu, đối chiếu và review được những giải thuật làm việc với các cấu trúc dữ liệu đó.Ôn lại về lập trình, các kiểu dữ liệu trong C/C++, đặc biệt quan trọng là kết cấu và con trỏ.Giới thiệu về độ phức tạp giám sát và đệ qui.Các kết cấu dữ liệu cùng sự so sánh chúng: danh sách; chồng và hàng; cây, cây nhị phân, cây nhị phân search kiếm, AVL cùng đa phân; heap; lời giải sắp xếp; bảng băm; và đồ thị.

Bạn đang xem: Sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật

hiệu quả cần dành được

Phân tích giải mã L.O.1.1 – Định nghĩa được những khái niệm độ phức hợp và độ phức tạp trong những trường hòa hợp “tốt nhất”, “xấu nhất”, với “trung bình”.L.O.1.2 – phân tích được các giải thuật và áp dụng được cam kết hiệu “Big O” nhằm ghi ra độ phức hợp của lời giải cấu thành từ bỏ các kết cấu điều khiển: tuần tự, rẽ nhánh và lặp.L.O.1.3 – Liệt kê được, mang lại được lấy một ví dụ và so sánh được những lớp độ phức tạp, như, hằng số, log, con đường tính, etc.L.O.1.4 – nhấn thức được sự thăng bằng giữa bộ nhớ lưu trữ và thời hạn trong giải thuật.L.O.1.5 – diễn tả được các chiến lược xây đắp giải thuật và xử lý bài toán.Sử dụng kết cấu dữ liệu danh sách, ck và hàngL.O.2.1 – phân phát họa được bằng hình hình ảnh cho: (a) danh sách hiện thực bằng mảng và bằng liên kết (con trỏ); (b) cho chồng; và (c) cho hàng chờ và hàng chờ vòng (mức logic).L.O.2.2 – Viết được bởi mã đưa mô tả cấu trúc lưu trữ cho: (a) list hiện thực bởi mảng và bằng liên kết; (b) mang đến chồng; và (c) đến hàng chờ và hàng ngóng vòng (mức logic).L.O.2.3 – Liệt kê được các phương thức cần thiết cho từng cấu trúc như danh sách, ông chồng và mặt hàng đợi; tương tự như mô tả được chúng bằng mã mang (mức logic).L.O.2.4 – hiện thực được các cấu trúc danh sách, chồng và sản phẩm đợi bằng C/C++ (mức physics)L.O.2.5 – thực hiện được danh sách, chồng, và hàng để giải quyết và xử lý bài toán thực, cũng như lưu ý đến chọn lựa hình trạng hiện thực buổi tối ưu.L.O.2.6 – đối chiếu được và có tác dụng thí nghiệm nhận xét các cách tiến hành đã hổ trợ mang đến các cấu tạo danh sánh, chồng, cùng hàng.Sử dụng kết cấu câyL.O.3.1 – phạt họa được bởi hình hình ảnh cho những cây tiêu biểu, như, cây nhị phân, cây nhị phân đầy đủ, cây nhị phân cân nặng bằng, cây AVL, cây nhiều phân, v.v. (mức logic).L.O.3.2 – Viết được bằng mã trả mô tả cấu trúc lưu trữ cho các loại cây (mức logic)L.O.3.3 – Liệt kê được các phương thức cần thiết cho mang lại các cấu tạo cây; cũng như mô tả được chúng bởi mã đưa (mức logic).L.O.3.4 – chỉ ra rằng được và cho ví dụ minh họa về tầm quan trọng của tính thăng bằng trong cây.L.O.3.5 – chỉ ra rằng được và vẽ hình minh họa về toàn bộ các trường mất cân đối trong cây AVL và cây B, tương tự như thực hiện từng bước để tái thăng bằng chúng trên hình mẫu vẽ (mức logic).L.O.3.6 – hiện thực được các cấu trúc cây nhị phân cùng cây AVL bởi C/C++L.O.3.7 – áp dụng được cây nhị phân cùng cây AVL để xử lý bài toán thực, nhất là liên quan mang đến tìm kiếm.L.O.3.8 – đối chiếu được và làm cho thực nghiệm review được những phương thức đang hổ trợ cho các cấu trúc cây nhị phân với cây AVL.Sử dụng HeapL.O.4.1 – chỉ ra rằng được những vận dụng cần mang lại HeapL.O.4.2 – tổng quát được bằng hình ảnh cho cấu trúc Heap và nêu ra sự tương quan đến tàng trữ ở dạng mảng.L.O.4.3 – Liệt kê được những phương thức cần thiết cho cho kết cấu heap; cũng như mô tả được chúng bằng mã giả (mức logic).L.O.4.4 – phác họa được bằng hình hình ảnh các phương thức để đảm bảo an toàn tính hóa học của kết cấu Heap khi đưa vào hay lấy ra bộ phận trong heap (mức logic).L.O.4.5 – thực tại được kết cấu heap bằng C/C++.L.O.4.6 – so sánh được và có tác dụng thực nghiệm review được những phương thức vẫn hổ trợ cho cấu tạo Heap.Sử dụng bảng băm L.O.5.1 – Vẽ được hình minh họa một bảng băm thuộc với quan niệm về khóa, va độ và xử lý đụng độ.L.O.5.2 – diễn đạt được bởi mã mang và mang lại ví dụ minh họa cho các hàm băm cơ bản.L.O.5.3 – biểu đạt được bằng mã mang và đến ví dụ minh họa cho những phương thức giải quyết đụng độ.L.O.5.4 – hiện nay được kết cấu bảng băm bằng C/C++.L.O.5.5 – phân tích được và làm thực nghiệm nhận xét được những phương thức đang hổ trợ cho cấu trúc bảng băm.Phát triển những giải thuật sắp tới xếpL.O.6.1 – Minh họa được bằng hình vẽ từng bước buổi giao lưu của các giải thuật sắp xếp.L.O.6.2 – diễn tả được bởi mã giả cho những giải thuật sắp xếp. L.O.6.3 – thực tại được những giải thuật bố trí bằng C/C++ .L.O.6.4 – phân tích được và làm thực nghiệm đánh giá các lời giải sắp xếp.L.O.6.5 – thực hiện được lời giải sắp xếp trong việc thực.Hiểu biết cơ bạn dạng về đồ vật thịL.O.7.1 – phạt họa được bởi hình ảnh cho những khái niệm như thiết bị thị liên thông với không liên thông, vật thị có hướng và ko hướng, chu trình, v.v.L.O.7.2 – Vẽ được hình minh họa cùng mô tả kết cấu lưu trữ đến đồ thị ở những dạng ma trận kề và list kề bằng mã giả (mức logic).L.O.7.3 – Liệt kê được những phương thức quan trọng cho cho các cấu tạo đồ thị; cũng như mô tả được chúng bởi mã trả (mức logic).L.O.7.4 – Minh họa được bởi hình hình ảnh các cách thức duyệt đồ thị cơ bạn dạng (depth first và bread-first).L.O.7.5 – lúc này được kết cấu lưu trữ đồ dùng thì bằng C/C++.L.O.7.6 – thực tại được các phương thức duyệt nói trên bởi C/C++ và thực hiện chúng giải quyết và xử lý bài toán thực.L.O.7.7 – Minh họa bằng hình vẽ từng bước buổi giao lưu của các giải mã tìm mặt đường ngắn nhất bởi Dijktra và giải thuật tìm cây phủ buổi tối tiểu bằng giải mã Prim.Sử dụng đệ quyL.O.8.1 – diễn đạt được các thành phần cơ phiên bản của một lời giải đệ quy.L.O.8.2 – Vẽ được cây tế bào tả những lần hotline hàm với giá trị của các tham số được truyền vào những hàm đó.L.O.8.3 – đến được ví dụ về một hàm hotline đệ quy viết bởi C/C++.L.O.8.4 – trở nên tân tiến được giải thuật đệ quy cho những phương thức cần thiết của những cấu trúc: danh sách, cây, heap, tìm kiếm kiếm trên cây và tìm tìm nhị phân, cùng đồ thị.L.O.8.5 – có tác dụng được xem sét để so sánh cách tiếp cận đệ quy và cách lặp.L.O.8.6 – mang lại được lấy một ví dụ minh họa sự tương quan giữa Backtracking cùng đệ quy.

Tài liệu tìm hiểu thêm

Sách, Giáo trình chính:<1>. “Data Structures: a Pseudocode Approach with C++”, R.F.Gilberg and B.A. Forouzan, Thomson Learning Inc., 2001.Sách tham khảo:<1> “Data Structures and Algorithms in C++”, A. Drozdek, Thomson Learning Inc., 2005.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Uốn Cây Tùng La Hán Sử Dụng Kỹ Thuật Vê Cành, Kỹ Thuật Uốn Cành Cho Cây Bonsai

<2> “C/C++: How to Program”, 7th Ed. – Paul Deitel & Harvey Deitel, Prentice Hall, 2012.<3> Internet.<4> Minh họa kết cấu dữ liệu cùng giải thuật