Notepad Starts With "

hiện lên loại notepad như trên thì chính xác là virus, bé này là một con spy nào đấy (xin không luận bàn sự khác nhau giữa virus, spy, worm ... Loạn xạ nhé, lùng nhùng lắm). Nó là tệp tin wincfgs.exe (giả mạo wincfg.exe của windows).Diệt nó rất là đơn giản, dùng prcview làm việc http://www.prcview.com kill mẫu process wincfgs.exe (có hình tượng dấu hỏi màu vàng), tiếp đến vào thực đơn tool->autorun kiểm tra cái key wincfgs.exe đi.Tiếp mang đến mở folder option, chọn cơ chế xem new file, của cả file ẩn, kiếm tìm đế folder c:\windows xóa tệp tin KB(cái gì đó).exe có hình tượng y hệt notepad, tiếp đến vào system32 xóa tệp tin wincfgs.exe (file ẩn, biểu tượng dấu hỏi color vàng)Vào tất cả các ổ cứng, xóa file autorun.inf, xóa các recycler\(linhtinh) đi (cẩn thận nhé, cần xem lại vào autorun.inf coi nó gởi cho file gì)Chú ý là trong quá trình làm ko được nhấn lưu ban vào ổ cứng, mà bắt buộc mở bằng hành lang cửa số bên phải của explorer nhé, ví như ko muốn làm lại từ bỏ đầu.Hy vọng là bản thân nói đúng!

Bạn đang xem: Notepad starts with "

autorun check cu00e1i key wincfgs.exe u0111i. Tiu1ebfp u0111u1ebfn mu1edf thư mục option, chu1ecdn chu1ebf u0111u1ed9 xem mu1edbi file, ku1ec3 cu1ea3 file u1ea9n, tu00ecm u0111u1ebf thu01b0 mu1ee5c c:\\windows xu00f3a file KB(cu00e1i gu00ec u0111u00f3).exe cu00f3 biu1ec3u tu01b0u1ee3ng y hu1ec7t notepad, sau u0111u00f3 vu00e0o system32 xu00f3a tệp tin wincfgs.exe (file u1ea9n, biu1ec3u tu01b0u1ee3ng du1ea5u hu1ecfi mu00e0u vu00e0ng) Vu00e0o tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c u1ed5 cu1ee9ng, xu00f3a tệp tin autorun.inf, xu00f3a cu00e1c recycler\\(linhtinh) u0111i (cu1ea9n thu1eadn nhu00e9, nu00ean coi lu1ea1i trong autorun.inf coi nu00f3 gu1edfi u0111u1ebfn file gu00ec) Chu00fa u00fd lu00e0 vào quu00e1 tru00ecnh lu00e0m ko u0111c nhu1ea5n u0111u00fap vu00e0o u1ed5 cu1ee9ng, mu00e0 phu1ea3i mu1edf bu1eb1ng cu1eeda su1ed5 bu00ean phu1ea3i cu1ee7a explorer nhu00e9, nu1ebfu ko muu1ed1n lu00e0m lu1ea1i tu1eeb u0111u1ea7u. Hy vu1ecdng lu00e0 mu00ecnh nu00f3i u0111u00fang!","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"13 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":58594,"user":"id":1,"login_name":"hanoitower","name":"hanoi","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"hanoitower

*

Xem thêm: Nguy Cơ Mang Thai Khi Xuất Tinh Ngoài Khả Năng Có Thai Là Bao Nhiêu

những lần khởi cồn Win 10 thì lại chỉ ra tập tin với dòng chữ này:<.ShellClassInfo>LocalizedResourceName=
%SystemRoot%system32shell32.dll,-21787 Mong mu1ecdi ngu01b0u1eddi chu1ec9 giu00e1o. Cu1ea3m u01a1n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"5 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":58594,"user":"id":false,"login_name":"","name":"","company":"","is_supplier":false,"verified":0,"supplier":0,"email":"","gender":0,"birthday":"","address":"","website":"","avatar":"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":"","reply_child":<>">