Hiện lên cái notepad như trên thì đúng là virus, con này là 1 con spy gì đó (xin không bàn luận sự khác nhau giữa virus, spy, worm … linh tinh nhé, lằng nhằng lắm). Nó là file wincfgs.exe (giả mạo wincfg.exe của windows).Diệt nó cực kỳ đơn giản, dùng prcview ở http://www.prcview.com kill cái process wincfgs.exe (có biểu tượng dấu hỏi màu vàng), sau đó vào menu tool->autorun check cái key wincfgs.exe đi.Tiếp đến mở folder option, chọn chế độ xem mới file, kể cả file ẩn, tìm đế thư mục c:\windows xóa file KB(cái gì đó).exe có biểu tượng y hệt notepad, sau đó vào system32 xóa file wincfgs.exe (file ẩn, biểu tượng dấu hỏi màu vàng)Vào tất cả các ổ cứng, xóa file autorun.inf, xóa các recycler\(linhtinh) đi (cẩn thận nhé, nên xem lại trong autorun.inf xem nó gởi đến file gì)Chú ý là trong quá trình làm ko đc nhấn đúp vào ổ cứng, mà phải mở bằng cửa sổ bên phải của explorer nhé, nếu ko muốn làm lại từ đầu.Hy vọng là mình nói đúng!

Đang xem: Máy Tính Tự Động Mở Notepad Starts With “

autorun check cu00e1i key wincfgs.exe u0111i.
Tiu1ebfp u0111u1ebfn mu1edf folder option, chu1ecdn chu1ebf u0111u1ed9 xem mu1edbi file, ku1ec3 cu1ea3 file u1ea9n, tu00ecm u0111u1ebf thu01b0 mu1ee5c c:\\windows xu00f3a file KB(cu00e1i gu00ec u0111u00f3).exe cu00f3 biu1ec3u tu01b0u1ee3ng y hu1ec7t notepad, sau u0111u00f3 vu00e0o system32 xu00f3a file wincfgs.exe (file u1ea9n, biu1ec3u tu01b0u1ee3ng du1ea5u hu1ecfi mu00e0u vu00e0ng)
Vu00e0o tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c u1ed5 cu1ee9ng, xu00f3a file autorun.inf, xu00f3a cu00e1c recycler\\(linhtinh) u0111i (cu1ea9n thu1eadn nhu00e9, nu00ean xem lu1ea1i trong autorun.inf xem nu00f3 gu1edfi u0111u1ebfn file gu00ec)
Chu00fa u00fd lu00e0 trong quu00e1 tru00ecnh lu00e0m ko u0111c nhu1ea5n u0111u00fap vu00e0o u1ed5 cu1ee9ng, mu00e0 phu1ea3i mu1edf bu1eb1ng cu1eeda su1ed5 bu00ean phu1ea3i cu1ee7a explorer nhu00e9, nu1ebfu ko muu1ed1n lu00e0m lu1ea1i tu1eeb u0111u1ea7u.
Hy vu1ecdng lu00e0 mu00ecnh nu00f3i u0111u00fang!”,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”13 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:58594,”user”:{“id”:1,”login_name”:”hanoitower”,”name”:”hanoi”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”hanoitower

*

Xem thêm: Nguy Cơ Mang Thai Khi Xuất Tinh Ngoài Khả Năng Có Thai Là Bao Nhiêu

Mỗi lần khởi động Win 10 thì lại hiện ra tập tin với dòng chữ này:<.ShellClassInfo>LocalizedResourceName=

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Thanh Toán Tiền Điện Qua Ngân Hàng Nào Và Bằng Những Cách Nào?

%SystemRoot%system32shell32.dll,-21787
Mong mu1ecdi ngu01b0u1eddi chu1ec9 giu00e1o. Cu1ea3m u01a1n”,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”5 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:58594,”user”:{“id”:false,”login_name”:””,”name”:””,”company”:””,”is_supplier”:false,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:””,”gender”:0,”birthday”:””,”address”:””,”website”:””,”avatar”:{“mini”:””,”small”:””,”medium”:””,”larger”:””,”fullsize”:””}},”reply_child”:<>}”>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *