Số Các Số Tự Nhiên Không Vượt Quá 78

Cho đoạn trực tiếp OI = 6cm. Trên OI lấy điểm H làm sao để cho HI = 2/3 OI. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp OH là: ................ Cm.Bạn đã xem: Số những số tự nhiên không vượt quá 78

Câu 1.2:

Cho tam giác ABC, rước điểm D trên cạnh AB, E trên cạnh AC. Nhị đoạn BE với CD cắt nhau trên O. Nối D với E. Số tam giác sinh sản thành trong hình vẽ là: ............

Bạn đang xem: Số các số tự nhiên không vượt quá 78

Câu 1.3:

Một lớp học có 40 học tập sinh tạo thành các nhóm, mỗi nhóm các nhất 6 học tập sinh. Số team ít nhất hoàn toàn có thể là: ........... Nhóm.

Câu 1.4:

Trong một phép chia, trường hợp ta gấp đôi số phân chia thì yêu thương của phép phân chia cũ cấp .............. Lần đối với thương của phép phân chia mới.

Câu 1.5:

Tổng số tuổi của hai bằng hữu là 30 tuổi. Biết tuổi em bởi 2/3 tuổi anh. Tuổi anh hiện thời là: ............ Tuổi.

Câu 1.6:

Một người quốc bộ mỗi phút được 60m, người khác đi xe đạp điện mỗi giờ được 24km. Tỉ số xác suất vận tốc của người quốc bộ và người xe đạp là: .............%

Câu 1.7:

Cho điểm O phía trong tam giác ABC, những tia AO, BO, co cắt các cạnh của tam giác ABC lần lượt làm việc D, E, F. Trong hình vẽ tạo ra số tam giác là: ...............

Câu 1.8:

Một bạn đi xe máy từ A cho B với tốc độ 30km/h. Trăng tròn phút sau tín đồ thứ nhị cũng đi từ bỏ A mang đến B với vận tốc 36km/h và mang lại B sau người đầu tiên 5 phút.

Chiều dài quãng con đường AB là: ................ Km.

Câu 1.9:

Tỉ số của nhị số là 7/12, thêm vào đó 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của bọn chúng là 3/4. Tổng của nhì số là: .................

Câu 1.10:

Lúc 8 giờ một người đi trường đoản cú A và đến B thời điểm 12 giờ. Cơ hội 8 giờ 30 phút người sản phẩm công nghệ hai cũng đi từ A và cho B lúc 11 giờ đồng hồ 30 phút. Người thứ hai theo kịp người trước tiên lúc: ............. Giờ.

Bài 2: Đi kiếm tìm kho báu

Câu 2.1:

Số những số tự nhiên và thoải mái không vượt vượt 78 là: .............

Câu 2.2:

Cho các số thoải mái và tự nhiên a, b thỏa mãn 78 2 : 3 = 13.

Trả lời: x = ...............

Bài 3: Tìm các cặp bằng nhau


*

Trả lời:

Các cặp đều bằng nhau là:

(1) = ..........; (2) = .............; (3) = ............; (4) = .............; (5) = ..........; (6) = ..........; (8) = ..........; (9) = .........; (12) = ............; (13) = ............;

Dùng dấu ";" để ngăn cách giữa các cặp giá trị.

ĐÁP ÁN:

Bài 1:

Câu 1.1: 24

Câu 1.2: 485

Câu 1.3: 1023

Câu 1.4: 32

Câu 1.5: 450

Câu 1.6: 30

Câu 1.7: 3294

Câu 1.8: 100

Câu 1.9: 4126

Câu 1.10: 719

Bài 2:

Câu 2.1: 1017

Câu 2.2: 3

Câu 2.3: 245

Câu 2.4: 53200

Câu 2.5: 2

Câu 2.6: (1) = (16); (2) = (11); (3) = (15); (4) = (7); (5) = (14); (6) = (10); (8) = (18); (9) = (17); (12) = (20); (13) = (19)

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN

LỚP 6 VÒNG 4 NĂM năm ngoái - 2016

Bài 1: Cóc quà tài ba

Câu 1.1:

Tổng của số bé bỏng nhất có 5 chữ số khác biệt với số chẵn lớn số 1 có 4 chữ số là:

A. 20232 B. 22032 C. 22023 D. 23022

Câu 1.2:

Tập hợp những số có hai chữ số khác nhau chia hết mang đến 2 có số phần tử là:

A. 42 B. 41 C. 40 D. 45

Câu 1.3:

Giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức A = (x2 + 2)2 + 2 là:

A. 6 B. 8 C. 9 D. 7

Câu 1.4:

Kết trái của phép tính: (456.11 + 912).37 là:13.74

A. 456 B. 114 C. 912 D. 228

Câu 1.5:

Hiện nay, tuổi chị em gấp 4 lần tuổi bé và tổng thể tuổi của hai chị em con là 50 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Trả lời:

Tuổi bà mẹ gấp gấp đôi tuổi con sau: ..........

A. Hai mươi năm B. 5 năm C. 15 năm D. 10 năm

Câu 1.6:

Giá trị biểu thức B = 12000 - (1500.2 + 1800.3 + 1800.2 : 3) bằng:

A. 2400 B. 24000 C. 240 D. 240000

Câu 1.7:

Giá trị của biểu thức A = 12 : 390 : bằng:

A. 4 B. 2 C. 5 D. 3

Câu 1.8:

Tập hợp những số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số mà chữ số sản phẩm chục to hơn chữ số hàng đơn vị chức năng 1 đơn vị có số phần tử là:

A. 8 B. 7 C. 9 D. 10

Câu 1.9:

Tìm nhị số biết tổng của bọn chúng bằng tía lần hiệu của số lớn trừ số bé và bởi một nửa tích của chúng. Nhị số buộc phải tìm là:

A. 7 và 14 B. 10 với 5 C. 3 với 6 D. 8 và 4

Câu 1.10:

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có nhị chữ số phân chia hết cho tất cả 2 cùng 5. B là tập hợp các số tự nhiên và thoải mái có nhị chữ số phân chia hết mang lại 9. Số thành phần thuộc cả nhị tập hòa hợp A và B là:

A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

Bài 2: Hãy điền giá chỉ trị thích hợp vào chỗ (...)

Câu 2.1:

Tìm x biết: (x + 40).15 = 75.12

Kết quả x = ..............

Câu 2.2:

Đi từ tp hà nội đến Vĩnh Phúc gồm 3 bé đường, đi từ bỏ Vĩnh Phúc mang lại Phú Thọ gồm 5 con đường. Số các con lối đi từ tp. Hà nội đến Phú thọ qua Vĩnh Phúc là: ...............

Câu 2.3:

Tìm x biết: x - 32 : 16 = 48

Kết quả là x = ...............

Câu 2.4:

Tìm x biết (x - 32) : 16 = 48

Kết trái là: x = ..............

Câu 2.5:

Chia 126 cho một số trong những tự nhiên a ta được số dư là 33. Vậy số a là: ...............

Câu 2.6:

Tính: (315 + 372).3 + (372 + 315).726.13 + 74.14

ta được công dụng là: ...............

Câu 2.7:

Chia 80 cho một trong những a ta được số dư là 33. Vậy số a là: ................

Câu 2.8:

Kết trái phép tính: (99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ........... + 7 - 5 + 3 - 1) là: .............

Câu 2.9:

Tổng của nhị số bởi 78293. Số bự trong nhì số đó gồm chữ số hàng đơn vị là 5, chữ số hàng chục là 1, chữ số hàng trăm là 2. Trường hợp ta gạch ốp bỏ những chữ số đó đi thì ta được một số trong những bằng số nhỏ. Vậy số nhỏ dại trong nhị số kia là: .............

Câu 2.10:

Cho nhì số thoải mái và tự nhiên biết tổng của chúng bằng bố lần hiệu của số mập trừ số bé xíu và bằng một nửa tích của chúng. Số béo gấp số nhỏ xíu ............... Lần.

Bài 3: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 3.1:

Tập thích hợp B những tháng dương lịch gồm 31 ngày là:

A. 2; 4; 6; 10; 12 B. 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12

C. 1; 3; 5; 6; 7; 8 D. 1; 3; 5; 7; 9

Câu 3.2:

Tập hợp các chữ mẫu trong tự "SÁCH BÀI TẬP TOÁN 6" là:

A. C; H; B; A; T; Â; P; T; O; A; N B. S; A; C; H; B; A; I; T; A; P

C. S; A; C; H; B; I; T; A; P; O; N D. S; A; C; H; B; I; T; Â; P; O; N

Câu 3.3:

Tập hợp những số trường đoản cú nhiên bé dại hơn 100 chia hết mang lại 13 có số bộ phận là:

A. 6 B. 12 C. 10 D. 8

Câu 3.4:

Trong những số dưới đây, số nào phân chia hết cho cả 2 với 9?

A. 56790 B. 56907 C. 97065 D. 46089

Câu 3.5:

Cho tía điểm A, B, C thẳng hàng với hai điểm D, E ko thuộc con đường thẳng trải qua ba điểm A; B; C. Cứ qua hai điểm trong những 5 điểm bên trên ta vẽ một đường thẳng.

Số con đường thẳng vẽ được là:

A. 12 B. 14 C. 10 D. 8

Câu 3.6:

Biết a phân tách 5 dư 2 cùng b phân tách 5 dư 3. Lúc ấy a.b phân tách 5 gồm số dư là:

A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

ĐÁP ÁN

Bài 1:

Câu 1.1: A

Câu 1.2: B

Câu 1.3: A

Câu 1.4: D

Câu 1.5: A

Câu 1.6: A

Câu 1.7: A

Câu 1.8: C

Câu 1.9: C

Câu 1.10: A

Bài 2:

Câu 2.1: 20

Câu 2.2: 15

Câu 2.3: 50

Câu 2.4: 800

Câu 2.5: 101

Câu 2.6: 5

Câu 2.7: 47

Câu 2.8: 50

Câu 2.9: 78

Câu 2.10: 2

Bài 3:

Câu 3.1: B

Câu 3.2: D

Câu 3.3: D

Câu 3.4: A

Câu 3.5: D

Câu 3.6: C

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN

LỚP 6 VÒNG 5 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Điền kết quả thích vừa lòng vào địa điểm (....)

Câu 1.1:

Tập hợp những số bao gồm 2 chữ số là bội của 41 là: ..........

Nhập những giá trị theo thiết bị tự tăng dần, phân làn nhau vày dấu ";"

Câu 1.2:

Tập hợp các số tự nhiên x là bội của 13 và 26 ≤ x ≤ 104 có .............. Phần tử.

Câu 1.3:

Viết số 43 dưới dạng tổng hai số thành phần a với b cùng với a 4} với B là tập hợp các số tự nhiên và thoải mái chẵn, nhỏ tuổi hơn 12. điện thoại tư vấn C là tập hơn bé chung của cả hai tập hòa hợp A và B. Số thành phần nhiều nhất có thể của C là:

A. 4 B. 7 C. 6 D. 3

Câu 2.4:

Cho 6 điểm trong đó không tồn tại 3 điểm như thế nào thẳng hàng. Số tất cả các con đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm đã mang lại là:

A. 6 B. 12 C. 15 D. 9

Câu 2.5:

Cho 5 chữ số: 2; 5; 9; 7; 4. Rất có thể lập được tất cả các số gồm hai chữ số không giống nhau từ những chữ số trên là:

A. 18 B. 20 C. 24 D. 60

Câu 2.6:

Số bộ phận của tập hợp những số tự nhiên chia hết cho 7 và nhỏ tuổi hơn 50 là:

A. 8 B. 10 C. 14 D. 12

Câu 2.7:

Tập hợp các số nguyên tố bao gồm hai chữ số to hơn 51 bao gồm số phần tử là:

A. 11 B. 10 C. 9 D. 8

Câu 2.8:

Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái tất cả 5 phần tử?

A. Sông thành phố sài gòn B. Sông Hồng C. Sông Mê Kông D. Sông Đồng Nai

Câu 2.9:

Khi chia một trong những cho 48 được số dư là 41. Nếu phân tách số đó mang đến 16 thì số dư là: ..................

A. 12 B. 21 C. 41 D. 9

Câu 2.10:

Cho 5 chữ số: 2; 5; 0; 6; 1. Có thể lập được tất cả các số bao gồm 2 chữ số không giống nhau từ các chữ số bên trên là:

A. 9 B. 18 C. 16 D. 12

ĐÁP ÁN:

Bài 1:

Câu 1.1: 41, 82

Câu 1.2: 7

Câu 1.3: 41

Câu 1.4: 2, 3, 4, 7

Câu 1.5: 8

Câu 1.6: 3

Câu 1.7: 3

Câu 1.8: 5

Câu 1.9: 10

Câu 1.10: 28

Bài 2:

Câu 2.1: D

Câu 2.2: B

Câu 2.3: D

Câu 2.4: C

Câu 2.5: B

Câu 2.6: A

Câu 2.7: B

Câu 2.8: B

Câu 2.9: D

Câu 2.10: C

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN

LỚP 6 VÒNG 6 NĂM năm ngoái - 2016

Bài 1: Cóc rubi tài ba

Câu 1.1:

Số thoải mái và tự nhiên n thỏa mãn: n2.n.n5 = 711 : 73 là:x

A. N = 5 B. N = 6 C. N = 7 D. N = 8

Câu 1.2:

Số cầu số của 200 là:

A. 12 B. 10 C. 8 D. 14

Câu 1.3:

Hợp số bé dại nhất tất cả dạng *27 là:

A. 427 B. 127 C. 327 D. 227

Câu 1.4:

Số ước tầm thường của nhì số 18 cùng 35 là:

A. 1 B. 3 C. 2 D. 0

Câu 1.5:

Ba số trường đoản cú nhiên tiếp tục có tích bởi 2184.

Số lớn nhất trong tía số kia là:

A. 15 B. 13 C. 12 D. 14

Câu 1.6:

Giá trị của biểu thức: p. = 23.17 - 23.14 là:

A. 11 B. 32 C. 18 D. 24

Câu 1.7:

Giá trị của biểu thức: Q = (2o + 21 + 22 + 23).2o. 21. 22. 23 là:

A. 1920 B. 832 C. 960 D. 624

Câu 1.8:

Kết quả so sánh giữa nhị số A = 2300 và B = 3200 là:

A. A > B B. A = B C. B > A B = A + 2100

Câu 1.9:

Một số thoải mái và tự nhiên có dạng aa phân tách hết cho 2 và phân chia cho 5 thì bao gồm số dư là 3. Vậy số đó là:

A. 44 B. 66 C. 77 D. 88

Câu 1.10:

Số các số vừa là bội của 5 vừa là mong của 50 là:

A. 5 B. 3 C. 6 D. 4

Bài 2: Hãy điền công dụng thích thích hợp vào chỗ (....)

Câu 2.1:

Tìm chữ số a biết 21a phân chia hết cho cả 3 với 5.

Trả lời: a = ..............

Câu 2.2:

Số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất gồm 6 chữ số chia hết mang lại 9 là: ...............

Câu 2.3:

Số các số thoải mái và tự nhiên chia hết cho tất cả 3 với 4 trong vòng 100 cho 200 là: ..............

Câu 2.4:

Số nguyên tố lớn nhất có 3 chữ số là: ................

Câu 2.5:

Từ những chữ số 0; 4; 5; 6. Hỏi lập được toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số khác biệt chia hết cho 3 nhưng mà không phân tách hết mang lại 2?

Trả lời: Số số thỏa mãn nhu cầu là: ...............

Câu 2.6:

Tìm số tự nhiên và thoải mái n nhằm n2 + 3 chia hết đến n + 2.

Trả lời: n = ................

Câu 2.7:

Tập hợp những ước bình thường của hai số 8 với 12 là: ...........

Nhập các phần tử theo quý hiếm tăng dần, phân cách nhau bởi vì dấu ";"

Câu 2.8:

Số mong của số 126 là: ..................

Câu 2.9:

Số học viên của một trường là một số lớn hơn 900 tất cả 3 chữ số. Mỗi lần xếp sản phẩm ba, hàng bốn, thường niên đều vừa đủ, ko thừa ai.

Số học sinh của trường kia là: ................

Câu 2.10:

Có bao nhiêu số nguyên tố tất cả hai chữ số trong các số ấy có một chữ số 1?

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 3.1:

Số mong của số 445 là: ...............

Câu 3.2:

Số cầu của số 245 là: ...............

Câu 3.3:

Tìm số thoải mái và tự nhiên ab biết rằng a - b = 5 và 32a4b phân tách hết mang lại 9.

Trả lời: ab = .............

Xem thêm: Sự Tích Và Ý Nghĩa Của Hoa Tóc Tiên Mỏng Manh Xinh Đẹp, Những Điều Cần Biết Về Cây Hoa Tóc Tiên

Câu 3.4:

Tìm số tự nhiên và thoải mái n hiểu được 148 chia n thì dư 20 còn 108 phân tách n thì dư 12.

Trả lời: n = ..............

Câu 3.5:

Tổng toàn bộ các số nguyên tố tất cả dạng 13a bằng: .................

ĐÁP ÁN

Bài 1:

Câu 1.1: C

Câu 1.2: A

Câu 1.3: C

Câu 1.4: A

Câu 1.5: D

Câu 1.6: D

Câu 1.7: C

Câu 1.8: C

Câu 1.9: D

Câu 1.10: D

Bài 2:

Câu 2.1: 0

Câu2.2: 100008

Câu 2.3:8

Câu 2.4: 997

Câu 2.5: 3

Câu 2.6: 5

Câu 2.7: 1; 2; 4

Câu 2.8: 12

Câu 2.9: 960

Câu 2.10: 7

Bài 3:

Câu 3.1: 4

Câu 3.2: 6

Câu 3.3: 72

Câu 3.4: 32

Câu 3.5: 407

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN

LỚP 6 VÒNG 8 NĂM năm ngoái - 2016

Bài 1: Cóc đá quý tài ba

Câu 1.1:

Hai tổ người công nhân cùng may một trong những lượng áo như nhau trong khoảng chừng từ 200 cho 300 chiếc áo. Biết mỗi người công nhân tổ 1 may 26 chiếc áo, mỗi người công nhân ở tổ nhị may 20 chiếc áo. Số áo mỗi tổ nên may là:

A. 280 B. 240 C. 250 D. 260

Câu 1.2:

Tìm số tự nhiên b biết 10 9n + 24 nhận quý giá tự nhiên?3n + 4

Trả lời: n = ...........

A. 0 B. 1 C. 3 D. 2

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào địa điểm trống

Câu 2.1:

Trong khoảng tầm từ 160 mang đến 325 tất cả bao nhiêu số phân chia hết cho 9?

Trả lời: bao gồm ............. Số.

Câu 2.2:

Tìm số thoải mái và tự nhiên a lớn nhất biết rằng 525 chia hết mang đến a với 135 phân chia hết mang lại a.

Trả lời: a = ..............

Câu 2.3:

ƯCLN(132; 360) = ..................

Câu 2.4:

Tìm nhị số tự nhiên a và b (a 3 - 7.(-4) là: ...........

Câu 1.2:

ƯCLN(210; 150) là ............

Câu 1.3:

Số nguyên âm lớn số 1 có nhì chữ số khác nhau là:..............

Câu 1.4:

Nếu -13 - y = -20 thì y có mức giá trị là: .............

Câu 1.5:

Kết trái của phép tính: 27.7.4 + 215.35 - 217.35 là: ..............

Câu 1.6:

Giá trị của y thỏa mãn (2y + 1)3 = -125 là: y = ............

Câu 1.7:

Tổng của toàn bộ các số nguyên thỏa mãn -20 ≤ x ≤ 19 là: ...............

Câu 1.8:

Biết rằng 148 phân chia cho z thì dư đôi mươi và 108 phân tách cho z thì dư 12. Số tự nhiên z là: ..............

Câu 1.9:

Cho AB = 50cm, C là vấn đề nằm thân A cùng B. điện thoại tư vấn M, N theo lần lượt là trung điểm của AC và CB. Độ nhiều năm đoạn MN là: ................cm.

Câu 1.10:

Biết 2x + 1 + 44 = 300. Khi đó giá trị của x là: ...............

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1:

Số số nguyên tố có một chữ số là: .............

Câu 2.2:

Nếu -3x = -27 (x nằm trong Z) thì quý giá của x là: ...............

Câu 2.3:

Có bao nhiêu số nguyên tố bé dại hơn 30?

Trả lời: bao gồm ............ Số nguyên tố nhỏ hơn 30.

Câu 2.4:

Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn Ix + 2I = 10 là: ........

Nhập những giá trị theo quý giá tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"

Câu 2.5:

Tìm số nguyên âm x thỏa mãn nhu cầu I-125I - IxI = (-6).(-20)

Trả lời: x = ..............

Câu 2.6:

ƯCLN(2n + 1; 6n + 5) là: ..............

Câu 2.7:

Tìm x làm thế nào cho (x + 1)3 = -343

Trả lời: x = ..........

Câu 2.8:

Giá trị nhỏ nhất của p để p; p. + 3; p. + 8 phần đông là các số chính phương là: phường = ............

Câu 2.9:

Số nguyên x thỏa mãn nhu cầu (x + 2)(x + 4) oCho A = 20132012. Quý hiếm của A là:

A. 0 B. 20132012 C. 1 D. 2013

Câu 1.8:

Số ước bình thường của 360 với 756 là:

A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

Câu 1.9:

Giá trị của biểu thức A = (2.4.6 .... 20) : (1.2.3 .... 10) là:

A. 512 B. 1024 C. 256 D. 2

Câu 1.10:

Biết a, b là nhì số tự nhiên và thoải mái không nguyên tố cùng nhau vừa lòng a = 2n + 3; b = 3n + 1. Lúc ấy ƯCLN(a; b) bằng:

A. 2 B. 5 C. 7 D. 1

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào địa điểm (....)

Câu 2.1:

Cho a = (-10) + (-1). Số đối của a là: ............

Câu 2.2:

Số nguyên âm lớn nhất có nhì chữ số là: ................

Câu 2.3:

Kết trái của phép tính: (-8) + (-7) là: ..............

Câu 2.4:

ƯCLN(12; 18) là: ..............

Câu 2.5:

Giá trị của biểu thức: D = 99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ...... + 7 - 5 + 3 - 1 là: ...........

Câu 2.6:

Tập hợp những số nguyên tố nhỏ hơn 10 là: .................

Nhập những giá trị theo cực hiếm tăng dần, ngăn cách nhau bởi vì dấu ";"

Câu 2.7:

Tổng của số nguyên âm lớn số 1 có nhì chữ số cùng với số nguyên dương bé dại nhất bao gồm một chữ số là: ...............

Câu 2.8:

Tập hợp các số thoải mái và tự nhiên n thỏa mãn: (x + 5) phân chia hết cho (n + 1) là: ..............

Nhập các giá trị theo máy tự tăng dần, chia cách nhau vày dấu ";"

Câu 2.9:

ĐÁP ÁN

Bài 1:

Câu 1.1: A

Câu 1.2: A

Câu 1.3: 6

Câu 1.4: D

Câu 1.5: B

Câu 1.6: D

Câu 1.7: D

Câu 1.8: B

Câu 1.9: B

Câu 1.10: C

Bài 2:

Câu 2.1: 11

Câu 2.2: -10

Câu 2.3: -15

Câu 2.4: 6

Câu 2.5: 50

Câu 2.6: 2; 3; 5; 7

Câu 2.7: -9

Câu 2.8: 0; 1; 3

Câu 2.9: 5

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6

VÒNG 11 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Hãy điền số phù hợp vào khu vực chấm.

Câu 1.1: Tính: 50 - (-16) + (-32) = ...............

Câu 1.2: Tính: 18 - I-15I + I-13 - 24I = .............

Câu 1.3: Số nguyên âm nhỏ dại nhất có bố chữ số là: ...............

Câu 1.4: Số nguyên x thỏa mãn 55 - (6 - x) = 15 - (-6) là: x = ..............

Câu 1.5: tra cứu số nguyên x sao cho -19 - x là số nguyên âm nhỏ tuổi nhất có cha chữ số.

Câu 1.6: đến đoạn thẳng AB = 5cm. Bên trên tia đối của tia AB mang điểm C, trên tia đối của tia cha lấy điểm D sao cho: BD = AC = 4cm. Lúc ấy CD = ............cm.

Câu 1.7: Tính: 289 + (-13) + (-17) + (-23) + (-87) + (-83) + (-77) = .................

Câu 1.8: Tập hợp những số nguyên x thỏa mãn nhu cầu I(x - 2)(x + 5)I = 0 là: ........

Câu 1.9: trên tia Ox đem hai điểm A, B thế nào cho OA = 4cm; OB = 10cm. Trên tia đối của tia Bx mang điểm M làm thế nào để cho BM = 3cm. Lúc ấy độ dài đoạn AM = ............cm.

Câu 1.10: Số dư của A = 20 + 21 + 22 + 23 + .......... + 2100 khi phân chia cho 100 là: ................