Số phần tử của tập hợp các số là ước của 100

- Chọn bài -Bài 1: Tập thích hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập vừa lòng những số trường đoản cú nhiênBài 3: Ghi số từ bỏ nhiênBài 4: Số bộ phận của một tập hòa hợp. Tập thích hợp conBài 5: Phnghiền cộng và phnghiền nhânBài 6: Phnghiền trừ cùng phxay chiaBài 7: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân nhị lũy vượt thuộc cơ sốBài 8: Chia nhì lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: Thứ trường đoản cú triển khai những phxay tínhBài 10: Tính hóa học chia không còn của một tổngBài 11: Dấu hiệu phân chia hết mang đến 2, cho 5Bài 12: Dấu hiệu chia không còn cho 3, mang lại 9Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguim tố. Hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một trong những ra vượt số ngulặng tốBài 16: Ước tầm thường với bội chungBài 17: Ước thông thường to nhấtBài 18: Bội phổ biến nhỏ nhấtÔn tập chương thơm 1 Số học

Mục lục


Sách Giải Sách Bài Tập Toán thù 6 Bài 13: Ước và bội giúp đỡ bạn giải các bài xích tập vào sách bài tập tân oán, học tập xuất sắc tân oán 6 để giúp các bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng cùng hợp xúc tích và ngắn gọn, xuất hiện kỹ năng áp dụng kết thức toán thù học vào cuộc sống với vào những môn học khác:

Bài 141 trang 23 SBT Toán thù 6 Tập 1: a. Viết tập hòa hợp những bội bé dại hơn 40 của 7

b. Viết dạng bao quát các số là bội của 7

Lời giải:

a. Ta bao gồm B(7) = 0;7;14;21;28;35;42;…

Vậy tập phù hợp các bội của 7 nhỏ rộng 40 là 0;7;14;21;28;35

b. Dạng tổng quát những số là bội của 7 là 7k với k ∈ N

Bài 142 trang 23 SBT Tân oán 6 Tập 1: Tìm những số tự nhiên và thoải mái x sao cho:

a. x ∈ B(15)với 40 ≤x ≤ 70

b. x ⋮12 và 0 12

d. 8 ⋮ x

Lời giải:

a. Ta có: B(15) = 0;15;30;45;60;75;..

Bạn đang xem: Số phần tử của tập hợp các số là ước của 100

Vậy x ∈ B(15) cùng 40≤ x ≤70 cần x ∈45;60

b. Vì x ⋮ 12 cần x là bội cuả 12

Ta có: B(12) = 0;12;24;36;48;..

Ta gồm x ∈12;24

c. Ta bao gồm Ư(30) = 1;2;3;5;6;10;15;30

do x ∈ Ư(30) cùng x >12 đề xuất x ∈15;30

d. Ta có: 8 ⋮ x cần x là ước cuả 8

Ta có: Ư(8) = 1;2;4;8

Vậy x ∈1;2;4;8


Bài 143 trang 24 SBT Tân oán 6 Tập 1: Tuấn tất cả 42 chiếc tem. Tuấn ao ước phân tách phần lớn số tem đó vào những phong tị nạnh. Trong những giải pháp chia sau, giải pháp như thế nào thục hiện nay được? Hãy điền vào chỗ trống vào trường hợp được chia:

*

Lời giải:

Vì 42⋮ 3 cần giải pháp đầu tiên triển khai được. Số tem trong một phong so bì là 42 : 3 = 14 (tem)

Vì 42 ⋮7 bắt buộc biện pháp đồ vật hai thục hiện nay được. Số phong bì đựng tem là 42 : 7 = 6 (bì)

Vì 42 ko phân tách hết cho 8 đề xuất bí quyết thiết bị tía không tiến hành được

*

Bài 144 trang 24 SBT Toán thù 6 Tập 1: Tìm tất cả các số có hai chữ số là bội của:

a. 32

b. 41

Lời giải:

a. Ta có: B(32) = 0;32;64;96;128..

Các số tất cả nhì chữ số là bội của 32 là 32;64;96

b. Ta có: B(41) = 0;41;82;123..

Các số gồm hai chữ số là bội của 41 là: 41;82

Bài 145 trang 24 SBT Tân oán 6 Tập 1: Tìm tất cả các số có nhì chữ số là ước của:

a. 50

b. 45

Lời giải:

a. Ta có: Ư(50) = 1;2;5;10;25;50

Vậy các số tất cả hai chữ số là ước của 50 là 10;25;50

b. Ta có Ư(45) = 1;3;5;9;15;45

Vậy những số gồm hai chữ số là ước của 45 là 15;45Ư

Bài 146 trang 24 SBT Tân oán 6 Tập 1: Tìm những số thoải mái và tự nhiên x sao cho:

a. 6 ⋮ (x -1)

b. 14 ⋮ ( 2x -3)

Lời giải:

a. Vì 6 ⋮(x -1) phải (x-1) ∈ Ư(6)

Ta có Ư(6) =1;2;3;6

Suy ra: x -1 = 1 ⇒ x = 2

X – 1 = 2 ⇒ x = 3

X – 1 = 3 ⇒ x = 4

X – 1 = 6 ⇒ x = 7

b. Vì 14 ⋮ (2x +3) đề nghị (2x + 3) ∈ Ư(14)

Ta có Ư(14) = 1;2;7;14

Vì 2x + 3 ≥3 nên (2x + 3) ∈ 7;14

Suy ra: 2x + 3 = 7 ⇒ 2x = 4 ⇒ x =2

2x +3 = 14 ⇒ 2x = 11 ⇒ loại

Vậy x = 2 thì 14 ⋮(2x +3)

Bài 147 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: bao gồm từng nào bội của 4 trường đoản cú 12 mang lại 200?

Lời giải:

Vì trong bốn số thoải mái và tự nhiên liên tiếp thì bao gồm một vài là bội của 4 nên số bội của 4 trường đoản cú 12 mang đến 200 là:

(200 -12) : 4 + 1 = 188 : 4 + 1 = 47 + 1 =48 số

Bài 13.1 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Có các số tự nhiên a và b mà a ∈ Ư(b) và b ∈ Ư(a).

Xem thêm: Một Bài Trắc Nghiệm Có 10 Câu Hỏi Mỗi Câu Hỏi Có 4 Phương Án Lựa Chọn Trong Đó Có 1 Đáp Án Đúng

b) Nếu a là ước của b thì b : a cũng là mong của b.

Lời giải:

a) Đúng, a = b = 1.

b) Đúng

Bài 13.2 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên n sao cho:

a) n + 1 là ước của 15;

b) n + 5 là cầu của 12.

Lời giải:

a) Ư(15) = 1; 3; 5; 15. Ta có:

n + 113515
n12414

b) Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12. Ta có n + 5 ≥ 5 nên:

n + 5612
n17
Bài 13.3 trang 24 SBT Tân oán 6 Tập 1: Chứng tỏ rằng 11 là cầu của số có dạng abba

Lời giải:

abba = 1000a + 100b + 10b + a = 1001a + 110b

= 11(91a + 10b) ⋮ 11.


*

- Chọn bài xích -Bài 1: Tập đúng theo. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp các số tự nhiênBài 3: Ghi số trường đoản cú nhiênBài 4: Số phần tử của một tập vừa lòng. Tập hòa hợp conBài 5: Phép cùng cùng phép nhânBài 6: Phnghiền trừ với phép chiaBài 7: Lũy vượt cùng với số mũ thoải mái và tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ sốBài 8: Chia hai lũy quá cùng cơ sốBài 9: Thứ đọng từ tiến hành những phép tínhBài 10: Tính hóa học phân chia không còn của một tổngBài 11: Dấu hiệu chia không còn cho 2, cho 5Bài 12: Dấu hiệu phân chia hết đến 3, cho 9Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số nguim tố. Hợp số. Bảng số nguim tốBài 15: Phân tích một trong những ra vượt số nguyên tốBài 16: Ước thông thường với bội chungBài 17: Ước chung to nhấtBài 18: Bội thông thường nhỏ nhấtÔn tập chương 1 Số học tập