Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 30 là

Chọn mônTất cảToán Vật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

cho A là các số tự nhiênchia hếtcho 3 và nhỏ hơn 30 ; B là tập hợp các só tự nhiên chia hết cho 6 và nhỏ hơn 30 ; C là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 9 và nhỏ hơn 30

a) viết các tập hợp A,B,C bằng cách liệt kê các phần tử của các tập hợp đó

b) xác định số phần tử của mỗi tập hợp

c) dùng kí hiệu tập hợp con để thể hiện quan hệ giữa các tập hợp đó


*

*

a) Ta có :

\(A=\left\{0;3;6;9;12;15;18;21;24;27\right\}\)

\(B=\left\{0;6;12;18;24\right\}\)

\(C=\left\{0;9;18;27\right\}\)

c) Ta có :\(A=\left\{0;3;6;9;12;15;18;21;24;27\right\}\)

Vậy ta có : số phần tử của tập hợp A là :

( 27 - 0 ) : 3 + 1 = 10 ( phần tử )

Ta có :\(B=\left\{0;6;12;18;24\right\}\)

Vậy ta có : số phần tử của tập hợp B là :

( 24 - 0 ) : 6 + 1 = 5 ( phần tử )

Ta có :\(C=\left\{0;9;18;27\right\}\)

Vậy ta có : số phần tử của tập hợp C là :

( 27 - 0 ) : 9 + 1 = 4 ( phần tử )

c)\(C\subset B\subset A\)

Vậy ...

Bạn đang xem: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 30 là


Đúng(0)
Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
*

3. Cho : A là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 50

B là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 6 và nhỏ hơn 50

C là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 9 và nhỏ hơn 50

a) Viết các tập ABC bằng cách liệt kê các phần tử

b) Xác định số phần tử của tập hợp đó

c) Viết các bao hàm thức có thể được giữa các tập hợp

d) Xác định tập hợp có các phần tử vừa thuộc B vừa thuộc C

Nhìn vậy thôi chứ ít lắm giúp mình nha cảm ơn nhiều


#Toán lớp 6
0

Bài 1 : Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó :

a) A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 7.

b) B là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 30 và chia hết cho 5.

c) C là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, mà chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.

d) D là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 50 chia hết cho 2 và không chia hết cho 5.

e) E là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 10 và nhỏ hơn hoặc bằng 30 chia hết cho 3.

Xem thêm: Phím Tắt Chuyển Đổi Ngôn Ngữ Trong Win 10, Chuyển Đổi Giữa Các Ngôn Ngữ Bằng Thanh Ngôn Ngữ


#Toán lớp 6
8
Mạnh Lê

1. Ta có :

a)A = {14 ; 21 ; 28 ; 35 ; 42 ; 49 ; 56 ; 63 ; 70 ; 77 ; 84 ; 91 ; 98 }

b) B = {0 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 }

c) C = {31 ; 62 ; 93 }

d) D = {2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48 }

e) E = {12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24 ; 27}


Đúng(0)
Songoku Sky Fc11
Đơn giản mà bạnA={14;21;28;35;42;49;56;63;70;77;84;91}B={0;5;10;15;20;25}BẠN TỰ LÀM TIẾP NHA MỎI TAY LẮM░░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░█░░░█░░░░░░░░░█░░░░████████▄▄█░░░░░██████▄▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░███████▀░░░░▀▀██████▀
Đúng(0)

Bài 1 : Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó :

a) A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 7.

b) B là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 30 và chia hết cho 5.

c) C là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, mà chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.

d) D là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 50 chia hết cho 2 và không chia hết cho 5.

e) E là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 10 và nhỏ hơn hoặc bằng 30 chia hết cho 3.