VIẾT SỐ TỰ NHIÊN NHỎ NHẤT CÓ TỔNG CÁC CHỮ SỐ BẰNG

Trung trọng điểm Toán học tập ucozfree.com ra mắt với các em học viên lớp 4 tuyển tập 95 bài toán Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 bên dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU phân tách HẾT

Bài ViO.01 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất bao gồm tổng những chữ số bằng 12

Bài ViO.02 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất có các chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 12.Bạn đã xem: Số các số tất cả 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 với 5

Bài ViO.03 Viết số tự nhiên bé dại nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 21.Bạn vẫn xem: tìm kiếm số từ bỏ nhiên nhỏ nhắn nhất có 5 chữ số nhưng số này đem phân chia cho 8 thì dư 5.Bạn đã xem: Viết số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất bao gồm tổng các chữ số là 35 trả lời: số đó là

Bài ViO.04 Viết số từ nhiên nhỏ nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bằng 32.

Bạn đang xem: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng

Bạn đang xem: Số tự nhiên bé nhỏ nhất bao gồm tổng những chữ số bởi 15

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 5 chữ số mà tổng các chữ số bởi 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên lớn nhất gồm 5 chữ số và những chữ số khác biệt mà tổng các chữ số bằng 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên lớn nhất bao gồm 4 chữ số gồm tổng các chữ số bởi 23

Bài ViO.08 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số, các chữ số khác biệt và có tổng các chữ số bởi 18.

Bài ViO.09 Viết số tự nhiên lớn nhất có những chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 18.

Bài ViO.10 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất có các chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bởi 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên lớn duy nhất có các chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 30

Bài ViO.12 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có các tích những chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số từ nhiên nhỏ tuổi nhất có các tích những chữ số bởi 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên lớn tuyệt nhất có những chữ số không giống nhau và tích các chữ số bởi 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tốt nhất có những chữ số khác nhau và tích những chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có những chữ số không giống nhau và tích các chữ số bằng 720

Bài ViO.17 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.18 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.19 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.22 cùng với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số chẵn bao gồm 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, các chữ số không giống nhau và phân chia hết cho 3.

Bài ViO.24 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, các chữ số không giống nhau và chia hết cho 5.

Bài ViO.25 gồm bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, bao gồm tổng những chữ số bằng 7 và chia hết cho 5.

Bài ViO.26 cho số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự các chữ số còn sót lại để được số sót lại là số lớn số 1 có thể. Số to nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 đến số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự các chữ số còn lại để được số sót lại có 15 chữ số cùng là số bé nhỏ nhất bao gồm thể. Số nhỏ xíu nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tục 10 số chẵn không giống 0 đầu tiên để được một số trong những tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó nhưng mà vẫn không thay đổi thứ trường đoản cú của bọn chúng để được sốlớn nhất, số bé bỏng nhất?

Bài ViO.29 gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số mà trong đó có tối thiểu hai chữ số giống như nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong mỗi số không chứa chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số khác biệt mà tổng 4 chữ số của từng số đó bằng 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết thêm với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì rất có thể viết được toàn bộ bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau?

Bài ViO.33 có bao nhiêu cách thu xếp 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào trong 1 chiếc ghế dài sao cho:

a) bạn C ngồi chính giữa?b) đôi bạn trẻ A với E ngồi ở nhì đầu ghế?


*

Bài ViO.34 với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 fan ta lập đều số có bốn chữ số không giống nhau.

a) bao gồm bao nhiêu số nhỏ dại hơn 5000?b) tất cả bao nhiêu số chẵn bé dại hơn 7000?

Bài ViO.35 trường đoản cú 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rất có thể lập được từng nào số khác nhau sao cho trong những số ấy luôn có mặt chữ số 0 cùng chữ số 1.

Bài ViO.36 tự 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rất có thể lập được bao nhiêu số gồm 6 chữ số khác biệt trong kia nhất thiết phải xuất hiện chữ số 4.

Bài ViO.37 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số khác biệt mà tổng các chữ số đó bằng 18?

Bài ViO.38 gồm bao nhiêu số điện thoại cảm ứng có 6 chữ số? trong những số đó có từng nào số điện thoại thông minh có 6 chữ số khác nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rất có thể lập được bao nhiêu:

a) Số bao gồm 5 chữ số khác nhau?b) Số chẵn có 5 chữ số không giống nhau?c) Số có 5 chữ số không giống nhau và phải xuất hiện chữ số 5?

Bài ViO.40 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số mà lại hàng chục to hơn hàng đơn vị?

Bài ViO.41 tra cứu số 1a2b biết số đó phân chia cho 2; 5 với 9 cùng dư 1.

Bài ViO.42 search số 8a3b biết số đó chia hết cho 2 cùng 5, còn phân chia 9 dư 8.

Bài ViO.43 tìm kiếm số 4a8b biết số đó chia hết cho 2, còn phân chia cho 5 và 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.44 kiếm tìm số bé nhỏ nhất khác 1 cơ mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng gồm số dư bởi 1.

Bài ViO.45 tìm số bé nhất cơ mà khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 cùng 6 tất cả số dư lần lượt là 1; 2; 3; 4 cùng 5.

Bài ViO.46 tìm kiếm số bé xíu nhất có 3 chữ số mà chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.47 tìm số bé bỏng nhất gồm 3 chữ số cơ mà khi phân chia cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng bao gồm số dư là 1.

Bài ViO.48 trung bình cộng toàn bộ các số chẵn tất cả 3 chữ số phân chia hết cho 9 bằng?

Bài ViO.49 trung bình cộng toàn bộ các số lẻ bao gồm 3 chữ số phân chia hết mang đến 5 bằng?

Bài ViO.50 kiếm tìm số bé bỏng nhất tất cả 4 chữ số khác nhau chia hết cho tất cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số chia hết cho 9?

Bài ViO.52 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số phân chia hết cho tất cả 2; 3 cùng 5?

Bài ViO.53 Có tất cả bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số mà những số đó đều không phân tách hết mang lại 3?

Bài ViO.54 gồm bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số phân chia hết đến 9?

Bài ViO.55 tra cứu số nhỏ tuổi nhất không giống 0 mà chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chăm Sóc Cây Tùng Thơm Đúng Cách Chăm Sóc Cây Tùng Thơm Tại Nhà

Bài ViO.60 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số chia hết cho cả 2 cùng 5.

Bài ViO.61 Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số mà phân tách hết mang lại 5. Tính tổng tất cả các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số khác biệt không phân chia hết đến 3.

Bài ViO.63 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số khác biệt chia hết cho 3?

Bài ViO.64 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số mà những số đó phân chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho những chữ số 0; 1; 2; 3 cùng 5. Hỏi lập được từng nào số lẻ có 4 chữ số khác nhau chia hết mang lại 5?

Bài ViO.66 tra cứu số tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có cha chữ số, hiểu được số đó phân chia hết cho 4 và phân chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tìm kiếm a để 31a31a31a phân chia hết mang đến 7.

Bài ViO.68 Tìm các chữ số a, b để:

a) a378b chia hết mang đến 72.b) 24a68b phân chia hết cho 48.

Bài ViO.69 tìm kiếm số tự nhiên bé dại nhất nhằm khi chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo sản phẩm công nghệ tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 kiếm tìm số từ bỏ nhiên nhỏ nhất không giống 1 làm thế nào để cho lấy số đó phân tách cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì cùng dư 1.

Bài ViO.72 tìm kiếm a biết 3456a7 phân tách cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 tất cả bao nhiêu số bao gồm 5 chữ số mà mỗi số vừa chia hết cho 4 vừa chia hết mang đến 5.

Bài ViO.74 tra cứu số nhỏ nhất bao gồm 2 chữ số biết số đó chia 8 dư 7, phân chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số khác nhau và:

a) các số này lớn hơn 300000?b) các số này lớn hơn 300000 và chia hết mang lại 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 tìm số nhỏ tuổi nhất bao gồm 5 chữ số phân tách hết cho cả 2; 3 với 5.

Bài ViO.77 Tìm các chữ số a, b làm sao để cho a35b chia hết mang đến 45.

Bài ViO.78 tìm a + b biết 30a5b phân tách hết đến 30.

Bài ViO.79 Trong shop có 5 hộp, mỗi hộp chỉ đựng chén hoặc đĩa. Con số bát hoặc đĩa vào 5 hộp sẽ là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khi bán không còn số đĩa vào một vỏ hộp thì số bát nhiều gấp tư lần số đĩa còn lại. Tính số bát ban sơ và số đĩa lúc đầu.

Bài ViO.80 cho số 99….99 (2013 số 9). Hỏi bắt buộc bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số phân chia hết mang lại 45

Bài ViO.81 mang đến số 222…22 (2017 số 2). Yêu cầu thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số new chia hết cho 44.

Bài ViO.82 mang lại số 777…77 (2017 số 7). Bắt buộc bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết mang lại 63.

Bài ViO.83 cho số 7878…78 (2017 số 78). đề nghị thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết cho 65.

Bài ViO.84 mang đến số 77…777 (2013 số 7). Hỏi đề xuất bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số phân tách hết mang đến 63.

Bài ViO.85 mang đến số 33….333 (2013 số 3). Thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết cho 24

Bài ViO.86 search số từ bỏ nhiên bé dại nhất tất cả 9 chữ số ,chia hết cho 9 và gồm các đặc thù sau:

– giả dụ xóa 1 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết đến 8

– nếu như xóa 2 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết cho 7

– ví như xóa 3 chữ số tận cùng thì được một số chia hết cho 6

– trường hợp xóa 4 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết mang đến 5

– nếu xóa 5 chữ số tận cùng thì được một số chia hết mang lại 4

– nếu như xóa 6 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết mang đến 3

– trường hợp xóa 7 chữ số tận cùng thì được một số chia hết mang lại 2

Bài ViO.87 gồm bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân chia hết đến 5 và có đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 gồm bao nhiêu số tự nhiên có tư chữ số trong đó:

a) từng chữ số đông đảo chẵnb) Tổng những chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho những số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được từng nào số chẵn bao gồm 3 chữ số khác nhau từ các chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần ít nhất bao nhiêu số 3 để tạo nên thành những số gồm tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết liên tục 15 số lẻ bước đầu từ 1 sau đó xóa đi 10 chữ số của số cảm nhận để còn lại một số lớn độc nhất vô nhị (giữ nguyên sản phẩm tự những chữ số). Hãy tìm số lớn nhất đó.

Bài ViO.94 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà chữ số mặt hàng trăm lớn hơn chữ số hàng chục, chữ số sản phẩm chục lớn hơn chữ số hàng đối chọi vị.