Số tự nhiên lớn nhất nhỏ hơn 2013 86 là

Trung trọng tâm Toán học tập ucozfree.com reviews với những em học sinh lớp 4 tuyển tập 95 việc Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU phân chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số từ bỏ nhiên bé dại nhất tất cả tổng các chữ số bằng 12

Bài ViO.02 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có các chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 12.Bạn đang xem: Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất nhỏ hơn 2013 86 là

Bài ViO.03 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất có các chữ số khác biệt và tổng các chữ số bằng 21.

Bạn đang xem: Số tự nhiên lớn nhất nhỏ hơn 2013 86 là

Bài ViO.04 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 32.

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 5 chữ số nhưng mà tổng những chữ số bằng 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có 5 chữ số và các chữ số khác biệt mà tổng những chữ số bằng 20

Bài ViO.07 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm 4 chữ số gồm tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm 4 chữ số, các chữ số không giống nhau và tất cả tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.09 Viết số tự nhiên lớn tuyệt nhất có các chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.10 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất có các chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên lớn độc nhất có các chữ số khác nhau và tổng những chữ số bằng 30

Bài ViO.12 Viết số từ nhiên nhỏ dại nhất có những tích những chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất có các tích các chữ số bởi 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất vô nhị có những chữ số không giống nhau và tích những chữ số bằng 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tuyệt nhất có những chữ số khác nhau và tích các chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có những chữ số khác biệt và tích các chữ số bằng 720

Bài ViO.17 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.18 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.19 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.22 cùng với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số chẵn bao gồm 4 chữ số, từng nào số lẻ bao gồm 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số không giống nhau và chia hết đến 3.

Bài ViO.24 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số không giống nhau và chia hết đến 5.

Bài ViO.25 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, bao gồm tổng những chữ số bằng 7 và phân chia hết mang đến 5.

Bài ViO.26 đến số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự những chữ số còn sót lại để được số sót lại là số lớn nhất có thể. Số béo nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 cho số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự những chữ số còn sót lại để được số còn lại có 15 chữ số với là số bé xíu nhất có thể. Số nhỏ bé nhất hoàn toàn có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết thường xuyên 10 số chẵn không giống 0 thứ nhất để được một trong những tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó mà lại vẫn giữ nguyên thứ trường đoản cú của bọn chúng để được sốlớn nhất, số nhỏ xíu nhất?

Bài ViO.29 có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số mà trong những số ấy có tối thiểu hai chữ số tương đương nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong những số không cất chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số khác biệt mà tổng 4 chữ số của mỗi số đó bằng 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì hoàn toàn có thể viết được toàn bộ bao nhiêu số gồm 3 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.33 bao gồm bao nhiêu cách thu xếp 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào một trong những chiếc ghế dài sao cho:

a) bạn C ngồi bao gồm giữa?b) hai bạn trẻ A và E ngồi ở nhì đầu ghế?


*

Bài ViO.34 với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 người ta lập hầu như số tất cả bốn chữ số khác nhau.

a) gồm bao nhiêu số bé dại hơn 5000?b) gồm bao nhiêu số chẵn bé dại hơn 7000?

Bài ViO.35 từ bỏ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rất có thể lập được từng nào số không giống nhau sao cho trong đó luôn xuất hiện chữ số 0 cùng chữ số 1.

Bài ViO.36 từ bỏ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoàn toàn có thể lập được từng nào số tất cả 6 chữ số không giống nhau trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số đó bởi 18?

Bài ViO.38 bao gồm bao nhiêu số điện thoại cảm ứng thông minh có 6 chữ số? trong các số đó có từng nào số điện thoại cảm ứng có 6 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu:

a) Số tất cả 5 chữ số không giống nhau?b) Số chẵn tất cả 5 chữ số không giống nhau?c) Số có 5 chữ số khác nhau và phải xuất hiện chữ số 5?

Bài ViO.40 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số mà hàng chục lớn hơn hàng đối kháng vị?

Bài ViO.41 tìm kiếm số 1a2b biết số đó phân tách cho 2; 5 và 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.42 kiếm tìm số 8a3b biết số đó phân chia hết mang lại 2 cùng 5, còn phân chia 9 dư 8.

Bài ViO.43 tìm kiếm số 4a8b biết số đó chia hết cho 2, còn phân tách cho 5 cùng 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 kiếm tìm số bé nhất không giống 1 cơ mà khi phân chia cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng tất cả số dư bởi 1.

Bài ViO.45 kiếm tìm số bé nhất mà lại khi chia cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6 bao gồm số dư theo lần lượt là 1; 2; 3; 4 và 5.

Bài ViO.46 tìm kiếm số bé nhất bao gồm 3 chữ số mà phân tách hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.47 tìm kiếm số bé nhất gồm 3 chữ số nhưng mà khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 với 6 cùng có số dư là 1.

Bài ViO.48 trung bình cộng tất cả các số chẵn có 3 chữ số chia hết mang đến 9 bằng?

Bài ViO.49 mức độ vừa phải cộng tất cả các số lẻ tất cả 3 chữ số phân chia hết mang lại 5 bằng?

Bài ViO.50 tra cứu số bé nhỏ nhất bao gồm 4 chữ số khác biệt chia hết cho cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số phân chia hết mang lại 9?

Bài ViO.52 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 4 chữ số chia hết cho cả 2; 3 với 5?

Bài ViO.53 Có tất cả bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số mà các số đó đều không phân tách hết cho 3?

Bài ViO.54 có bao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số phân chia hết cho 9?

Bài ViO.55 tra cứu số nhỏ dại nhất khác 0 mà chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 cùng 6.

Bài ViO.56 search số 6a2b biết số đó chia hết đến 2 còn phân chia cho 5 và 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 tìm kiếm số 3a7b biết số đó phân chia hết cho cả 2; 5 và 9.

Bài ViO.59 tìm kiếm số 2a8b biết số đó phân tách hết mang lại 2 với 9, phân chia cho 5 dư 4.

Xem thêm: Những Câu Nói Dễ Thương Của Con Gái “Đốn Tim” Các Chàng, Những Câu Nói Hay Về Con Gái Thật Tuyệt Vời

Bài ViO.60 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 5.

Bài ViO.61 Có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số mà chia hết mang đến 5. Tính tổng toàn bộ các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số khác nhau không chia hết mang lại 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác biệt chia hết cho 3?

Bài ViO.64 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số mà những số đó phân tách cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho các chữ số 0; 1; 2; 3 với 5. Hỏi lập được từng nào số lẻ tất cả 4 chữ số khác biệt chia hết mang lại 5?

Bài ViO.66 tra cứu số tự nhiên lớn độc nhất có cha chữ số, hiểu được số đó phân chia hết đến 4 và phân tách cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 search a nhằm 31a31a31a chia hết đến 7.

Bài ViO.68 Tìm các chữ số a, b để:

a) a378b phân chia hết đến 72.b) 24a68b phân tách hết đến 48.

Bài ViO.69 tìm kiếm số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất để khi phân tách cho 5, 8, 12 thì số dư theo lắp thêm tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm các chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 tìm kiếm số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất khác 1 sao cho lấy số đó phân chia cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì cùng dư 1.

Bài ViO.72 kiếm tìm a biết 3456a7 phân chia cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 tất cả bao nhiêu số tất cả 5 chữ số cơ mà mỗi số vừa chia hết cho 4 vừa phân chia hết đến 5.

Bài ViO.74 kiếm tìm số nhỏ tuổi nhất bao gồm 2 chữ số biết số đó phân chia 8 dư 7, phân tách 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số khác biệt và:

a) những số này lớn hơn 300000?b) các số này lớn hơn 300000 và phân tách hết cho 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 tìm số nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho tất cả 2; 3 với 5.

Bài ViO.77 Tìm các chữ số a, b làm sao để cho a35b chia hết mang lại 45.

Bài ViO.78 tìm a + b biết 30a5b phân chia hết mang lại 30.

Bài ViO.79 Trong siêu thị có 5 hộp, mỗi hộp chỉ đựng bát hoặc đĩa. Con số bát hoặc đĩa vào 5 hộp đó là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khi bán hết số đĩa vào một hộp thì số bát nhiều gấp tứ lần số đĩa còn lại. Tính số bát lúc đầu và số đĩa dịp đầu.

Bài ViO.80 mang lại số 99….99 (2013 số 9). Hỏi yêu cầu bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân tách hết đến 45

Bài ViO.81 đến số 222…22 (2017 số 2). đề xuất thêm vào số này ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết mang lại 44.

Bài ViO.82 mang đến số 777…77 (2017 số 7). đề xuất bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết mang đến 63.

Bài ViO.83 mang lại số 7878…78 (2017 số 78). Yêu cầu thêm vào tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết đến 65.

Bài ViO.84 mang đến số 77…777 (2013 số 7). Hỏi nên bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số phân chia hết mang lại 63.

Bài ViO.85 mang đến số 33….333 (2013 số 3). Thêm tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết mang đến 24

Bài ViO.86 tìm số từ nhiên nhỏ dại nhất tất cả 9 chữ số ,chia hết cho 9 và gồm các đặc thù sau:

– ví như xóa 1 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang lại 8

– nếu xóa 2 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết mang lại 7

– nếu như xóa 3 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết mang đến 6

– ví như xóa 4 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang đến 5

– giả dụ xóa 5 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết mang đến 4

– giả dụ xóa 6 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết mang lại 3

– trường hợp xóa 7 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết mang đến 2

Bài ViO.87 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số phân tách hết mang lại 5 và tất cả đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có tứ chữ số trong đó:

a) mỗi chữ số hầu như chẵnb) Tổng những chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần ít nhất bao nhiêu số 3 để chế tạo ra thành những số bao gồm tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết liên tiếp 15 số lẻ ban đầu từ 1 tiếp đến xóa đi 10 chữ số của số nhận ra để còn lại một số lớn duy nhất (giữ nguyên thứ tự các chữ số). Hãy tìm kiếm số lớn số 1 đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên lớn duy nhất mà trong số đó theo thứ tự tự trái sang trọng phải, mỗi chữ số (cho cho tới chữ số mặt hàng trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số ngay tức khắc sau nó.

Bài ViO.93 gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có những chữ số khác biệt mà tổng các chữ số bằng 15.

Bài ViO.94 gồm bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số nhưng mà chữ số hàng trăm to hơn chữ số hàng chục, chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị.

Bài ViO.95 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số cơ mà chữ số hàng chục bằng trung bình cộng của chữ số hàng trăm và chữ số hàng 1-1 vị.