Tài liệu quản trị mạng windows server 2012

Windows máy trạm. HOTWindows 10 Bản Quyền.Windows 7Windows 8 và 8.1Windows máy chủ VIPKey Bản Quyền Windows Server 2019 và 2016.Key Bản QuyềnWindows Server 2008 và R2Key bản Quyền Windows Server 2012 R2Key Bản Quyền Windows Server 2003 R2.Visio và Project hotKey Visio và ProjectProject ServerMáy GiặtỨng dụng máy chủ Bếp Gas, Bếp ĐiệnXXX

Bạn đang xem: Tài liệu quản trị mạng windows server 2012

HomeVideo-Learning-Network Tổng hợp tài liệu học Windows Server 2012 R2 và 2016 tiếng Việt - Video Lab + Ebook .


Bạn đang xem: Tài liệu quản trị mạng windows server 2012

*

Bài 1 Tổng quan & Cài đặt Server 2012 và Server Core.Bài 2 Cấu Hình Nic Teaming .Bài 3 Nâng cấp server lên Domain Controller và join Domain.Bài 4 Cấu hình Additional Domain Controller.Bài 5 Cấu hình Child Domain và các đối tượng trên Active Directory.Bài 6 Part 1 Định tuyến giữa 2 mạng khác nhau.Bài 6 Part 2 Tạo User, Group, OU thông qua PowerShell.Bài 7 Sử dụng Powershell Script để tạo User số lượng lớn.Bài 8 Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP.Bài 9 Cấu hình DHCP Relay Agent.Bài 10 Cài đặt và cấu hình DNS.Bài 11 Cấu hình phân quyền và chi sẻ dữ liệu.Bài 12 Cài đặt và Cấu hình Cacti & Network Monitor.Bài 13 Cài đặt và cấu hình ổ đĩa cứng. Cấu hình Raid.Bài 14 Triển khai chính sách Group Policy.Bài 15 Triển khai dịch vụ Windows Deployment Servicé (WDS).Bài 16+ Tổng quan dịch vụ Active Directory Certificate Services (ADCS).Bài 17 Cấu hình Read Only Domain Controller (RODC).Bài 18 Active Directory Administrative Center.Bài 19 Triển khai cài đặt và cấu hình dịch vụ VPN Server ( VPN-Virtual Private Network- Mạng riêng ảo ).Bài 20 Triển khai Network Policy Server (NPS) và cấu hình VPN Server kết hợp RADIUS.Bài 21 Triển khai cài đặt và cấu hình DFS (Distribute File server).Bài 22 Cấu hình DHCP Fail Over.Bài 23 Cấu hình Quota , File Screening , tạo thống kê lưu trữ ( File Server Resource Manager.Bài 24 Cấu hình Trust Relationship.Bài 25 Cấu hình Dynamic Access Control ( DAC).Bài 26 Active Directory Right Management Services.Bài 27 Cấu hình IPv6.Bài 28 Cấu hình Redundant Storage space.Bài 29 Cấu hình Shadow copy và server backup.Bài 30 Cài WIN8 tự động qua mạng LAN.Bài 31 Cấu hình Fine-Grained Password cho từng phòng ban.Bài 32 Cấu hình Map Network Drive & Map Printer bằng VBScript.Bài 33 Cấu hình Folder Redirection.Bài 34 Cấu hình iSCSI Storage.Bài 35 Cấu hình Direct Access Server.Bài 36 Triển khai Network Load Balancing.Bài 37 Cấu hình Failover Cluster.Bài 38 Cấu hình Window Server Backup.Bài 39 Cấu hình Mail Server.Tài Liệu Tổng hợp các File PDF và Word.

Xem thêm: Địa Chỉ Mua Cây Thủy Sinh Ở Đâu Và 3 Lời Khuyên Hữu Ích Trong Việc Lựa Chọn

*

Pass Unrar
: www.ucozfree.com( Chúng tôi cần đặt Pass để tránh DMCA và các Cloud lưu trữ sẽ xóa File nên mong Quý Vị cảm thông về sự bất tiện này ).https://drive.google.com/drive/folders/1GykV_7QMDokV06H03FNkj0BG8Xvoak65?usp=sharingLink Mega :https://mega.nz/#F!yGpxAARb!_pG7NeDtgJ9YCQikP7MNBA