TẠI SAO KHÔNG CÀI ĐƯỢC NET FRAMEWORK 4.0

.NET Framework 4.8 .NET Framework 4.7.2 .NET Framework 4.7.1 .NET Framework 4.7 .NET Framework 4.6 .NET Framework 4.6.1 .NET Framework 4.6.2 .NET Framework 4.5.2 .NET Framework 3.5 Service Pack 1 coi thêm...Ít hơn

Giới thiệu

Công cụ sửa chữa ucozfree.com .NET Framework phân phát hiện các sự thế thường xảy ra ảnh hưởng đến tùy chỉnh cấu hình hoặc bản Cập Nhật cỡ ucozfree.com .NET. Công cụ nỗ lực giải quyết những vụ việc này bằng cách áp dụng các bản sửa lỗi đã biết hoặc bằng cách sửa các bản cài để bị lỗi của các phiên bạn dạng .NET Framework được hỗ trợ. Công cụ này có giao diện người dùng dựa trên phần trả lời dễ sử dụng (UI). Nó cũng cung ứng việc sử dụng dòng lệnh cùng với các tùy chọn nâng cao hơn.

Bạn đang xem: Tại sao không cài được net framework 4.0

ucozfree.com đã xây đắp phiên bản Cập Nhật tiếp sau đây của công cụ thay thế sửa chữa ucozfree.com .NET Framework.

Phiên bạn dạng mới nhất

Những thay đổi được bao hàm trong phiên bản phát hành v 1.4

Công vậy hiện đang cung ứng ucozfree.com .NET Framework 4,8, 4.7.2, 4.7.1, 4,7 với 4.6.2. Vì chưng đó, thay thế và sửa chữa cũng được áp dụng mang lại các sản phẩm này.Công cụ hỗ trợ tất cả các tính năng trường đoản cú phiên phiên bản trước đó.

Boy

Công cụ sửa chữa .NET Framework chỉ sẵn dùng bởi tiếng Anh.

Tải xuống thông tin

Phiên bạn dạng mới duy nhất của công cụ thay thế sửa chữa .NET Framework sẵn dùng làm tải xuống từ website trung tâm cài đặt xuống của ucozfree.com sau đây:

công cụ thay thế sửa chữa

Các tùy chọn dòng lệnh được cung ứng cho luật pháp này

Tùy lựa chọn tiêu chuẩn

Mô tả

CPU

/? HOẶC/trợ giúp

Hiển thị thông tin trợ giúp.

NetFxRepairTool.exe/?

/q hoặc/Quiet

Chế độ yên tĩnh. Ko yêu cầu tương tác của người dùng và giải pháp thử toàn bộ các bạn dạng sửa lỗi/sửa trị và lưu tệp nhật ký.Tùy chọn "/q" với "/p" các được duy trì độc quyền.

NetFxRepairTool.exe/q

/p hoặc/Passive

Chế độ ko giám sát. Chỉ gồm thanh các bước được hiển thị.Tùy lựa chọn "/q" với "/p" phần đông được giữ độc quyền.

NetFxRepairTool.exe/p

/a hoặc/addsource

Chế độ thay thế ngoại tuyến. Tùy chỉnh phân phối lại những tệp được yêu cầu để thay thế sửa chữa được xào luộc từ một đường share mạng hoặc băng thông thư mục được khẳng định bởi cờ "/addsource". Thông thường, thông báo này sẽ được sử dụng khi công cụ chuyển động trong môi trường bị ngắt liên kết hoặc bị khóa.

Đường dẫn thư mục NetFxRepairTool.exe/a Ví dụ: NetFxRepairTool.exe/a " tài liệu tài liệu thư mục"

/r hoặc/sửa chữa

Thao tác sửa chữa hoàn toàn có thể được tùy chọn phạm vi nhằm nhắm vào một trong những tập hợp những đường chuẩn chỉnh hóa sản phẩm được chỉ định. Trường hợp tùy chọn này sẽ không được xác định, quy định sẽ nỗ lực sửa chữa toàn bộ các phiên bạn dạng .NET Framework được hỗ trợ được sở hữu đặt.Tùy lựa chọn "/Repair" cũng hoàn toàn có thể được thực hiện cùng với cái giá trị "none" nhằm chỉ vận dụng các bản sửa lỗi và bỏ qua việc thay thế cho ngẫu nhiên đường cơ sở thành phầm nào. Khi tùy lựa chọn này được sử dụng cùng với cái giá trị "không", thì tùy lựa chọn "/addsource" ko được xác định.Tùy lựa chọn này chỉ được vận dụng trong chính sách yên tĩnh với thụ động.

NetFxRepairTool.exe/r version1>; Các quý hiếm phiên bản được hỗ trợ:. Net35,. Net4,. Net45,. Net451,. Net452,. Net46,. Net461,. Net462,. Net471,. Net472,. Net48, ko cóVí dụ: NetFxRepairTool.exe/q/r. Net4 NetFxRepairTool.exe/q/r. Net35;. Net45

/l hoặc/Nhật ký

Tùy ý, đặt băng thông thư mục mong muốn cho nội những tệp nhật cam kết (FixDotNet*. Cab) được tạo vì chưng công cụ. Khoác định (không chứng tỏ tùy lựa chọn này) địa chỉ của tệp CAB là folder trên laptop của người dùng hiện tại.

Đường dẫn thư mục NetFxRepairTool.exe/l Ví dụ: NetFxRepairTool.exe/l "% temp%"

/c hoặc/collectonly

Chế độ chỉ ghi nhật ký. Chính sách này sẽ được cho phép thu thập các bản ghi có liên quan đến thiết lập cấu hình .NET Framework, điều đó rất hữu dụng khi hạn chế và khắc phục sự cố. Thay thế sửa chữa hoặc bất kỳ thao tác sửa chữa thay thế nào không được triển khai khi tùy chọn này được xác định. Tùy lựa chọn này chỉ vận dụng trong chính sách yên tĩnh và thụ động và sẽ ngăn chặn tất cả các thao tác làm việc khác.

Xem thêm: Cách Chỉnh Chất Lượng Video Youtube Trên Android, Cách Chỉnh Chất Lượng Video Youtube

NetFxRepairTool.exe/q/c HOẶC NetFxRepairTool.exe/p/c

/n hoặc/noceipchấp thuận

Chọn không tham gia gửi tin tức phản hồi đến ucozfree.com. Mang định (không chỉ định cờ) đưa định rằng người tiêu dùng đã lựa chọn tham gia để gửi dữ liệu sử dụng đến ucozfree.com.Tùy lựa chọn này chỉ được vận dụng trong cơ chế yên tĩnh và thụ động.

NetFxRepairTool.exe/q/n HOẶC NetFxRepairTool.exe/p/n

Thông tin Bổ sung

Các tùy chọn nguyên lý sửa chữa

Công cụ sửa chữa thay thế .NET Framework theo sau quá trình bốn bước:

Cố vậy khắc phục sự nạm về thiết lập

Áp dụng các phiên bản sửa lỗi (yêu cầu người tiêu dùng chấp thuận)

Cố gắng thay thế tất cả các phiên phiên bản cài để của .NET Framework

Thu thập Nhật ký (yêu cầu người tiêu dùng chấp thuận)

Công cụ có thể thực hiện tại một hoặc nhiều đổi khác đối cùng với phiên bạn dạng .NET của Framework đã tải đặt. Ví dụ, hoàn toàn có thể sửa trạng thái Windows Installer trên thứ tính, đặt lại danh sách điều hành và kiểm soát truy nhập tùy theo (DACLs) trên một số trong những thư mục, hoặc giải quyết và xử lý các vấn đề liên quan tới sự việc đăng ký cập nhật không đúng theo lệ hoặc bị lỗi.

Hỗ trợ nước ngoài tuyến

Công cụ thay thế .NET Framework cung ứng một tùy chọn để thay thế sửa chữa các phiên phiên bản của .NET Framework được cài đặt lên máy tính (bước 3 của các bước trong phần "sửa chữa cơ chế tùy chọn"). Chính sách này yên cầu phải có các tệp được phân phối lại trong số những phiên bản này để sẵn cần sử dụng tại thời khắc sửa chữa. Theo khoác định, cơ chế tải xuống các gói này từ internet trong quá trình sửa chữa. Nếu trang bị tính của doanh nghiệp đã tiêu giảm hoặc không có kết nối Internet, chúng ta nên sử dụng cơ chế ngoại con đường để sửa chữa. Để thực hiện điều này, hãy khẳng định tùy chọn /addsource thuộc với đường dẫn của folder chứa những tệp bảng trưng bày lại, như trong ví dụ sau:

NetfxRepairTool.exe/addsource SHARE_PC SHARE_FOLDERNếu khí cụ sửa chữa không kiếm thấy bảng trưng bày lại yêu mong trong thư mục vẫn chỉ định, nó đã tìm giải pháp tải xuống tệp trường đoản cú Internet. Công cụ thay thế sửa chữa không thể thực hiện điều này còn nếu không thể sở hữu xuống tệp bắt buộc. Bảng sau đây liệt kê các tệp vào .NET Framework được triển lẵm lại.

Phiên phiên bản và hồ nước sơ

Kiến trúc

Tên tệp trình cài đặt

URL

.NET Framework 4,8

x86, x64

NDP48-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ucozfree.com.com/fwlink/?LinkId=2088631

.NET Framework 4.7.2

x86, x64

NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ucozfree.com.com/fwlink/?LinkId=863265

.NET Framework 4.7.1

x86, x64

NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ucozfree.com.com/fwlink/?LinkId=852104

.NET Framework 4,7

x86, x64

NDP47-KB3186497-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ucozfree.com.com/fwlink/?LinkId=825302

.NET Framework 4.6.2

x86, x64

NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ucozfree.com.com/fwlink/?LinkId=780600

.NET Framework 4.6.1

x86, x64

NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ucozfree.com.com/fwlink/?LinkId=671743

.NET Framework 4,6

x86, x64

NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ucozfree.com.com/fwlink/?LinkId=528232

.NET Framework 4.5.2

x86, x64

NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ucozfree.com.com/fwlink/?LinkId=328855

.NET Framework 4.5.1

x86, x64

NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ucozfree.com.com/fwlink/?LinkId=321332

.NET Framework 4,5

x86, x64

dotNetFx45_Full_x86_x64.exe

http://go.ucozfree.com.com/fwlink/?LinkId=255995

Hồ sơ vật dụng khách .NET Framework 4

x86

dotNetFx40_Client_x86.exe

http://go.ucozfree.com.com/fwlink/?linkid=247966

Hồ sơ máy khách .NET Framework 4

x86, x64

dotNetFx40_Client_x86_x64.exe

http://go.ucozfree.com.com/fwlink/?linkid=247965

.NET Framework 4 đầy đủ

x86

dotNetFx40_Full_x86.exe

http://go.ucozfree.com.com/fwlink/?linkid=247964

.NET Framework 4 đầy đủ

x86, x64

dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

http://go.ucozfree.com.com/fwlink/?linkid=247962

.NET Framework 3,5 SP1, .NET Framework 3,0 SP2, .NET Framework 2,0 SP2 (nếu .NET Framework 3,0 với 3,5 được thiết lập đặt)

x86, x64

dotnetfx35.exe

http://go.ucozfree.com.com/fwlink/?LinkId=259762

Chế độ vắng lặng và cơ chế thụ động

Tất cả các tác dụng của mức sử dụng sửa chữa hoàn toàn có thể được auto bằng phương pháp chạy hiện tượng trong chế độ yên tĩnh hoặc thụ động. Điều này hữu ích ích của yêu cầu không tồn tại sự hệ trọng của người dùng cho luật chạy. Điều này quan trọng đặc biệt hữu ích trong việc thực thi lớn trong các số ấy người quản ngại trị khối hệ thống có thể cấu hình công cầm cố (thông qua dòng lệnh) cùng cũng tích lũy Nhật ký trong những vị trí vẫn xác định.

Thu thập dữ liệu

Công cụ thay thế sửa chữa .NET Framework thu thập thông tin về phong thái sử dụng công cụ kế bên việc thu thập dữ liệu cài đặt chẩn đoán. Thông tin sử dụng được áp dụng để cải thiện chất lượng của công cụ thay thế .NET Framework cùng dữ liệu thiết lập được sử dụng để nâng cấp thiết lập .NET Framework. Tin tức này không được thực hiện để tiếp thị hoặc bán cho các bên thứ ba. Để hiểu biết thêm thông tin, hãy tham khảo tuyên tía về quyền riêng bốn của công cụ thay thế sửa chữa ucozfree.com .NET Framework. 

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp cung cấp của ucozfree.com, hãy xem bài viết sau đây trong cơ sở kỹ năng và kiến thức ucozfree.com:

119591 biện pháp lấy tệp cung cấp của ucozfree.com từ thương mại & dịch vụ trực tuyến

ucozfree.com đã quét vi-rút cho tệp này. ucozfree.com đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật độc nhất vô nhị sẵn có tại thời gian tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi vậy đổi trái phép đối với tệp.Ghi chú Tính năng tích lũy dữ liệu sẽ tạo ra một tệp cab nén của Nhật ký thiết đặt khuôn khổ .NET. Sau khi công cụ giải pháp xử lý các phiên bản ghi, tệp. Cab được đặt tên là "FixDotNet*. Cab" hoặc một vài nội dung tương tự như được tạo và lưu lại vào màn hình của người tiêu dùng hiện tại (nếu nó đang hoạt động trong cơ chế UI) hoặc mang lại một vị trí vẫn xác định. Khi chúng ta bấm hoàn tất trong trình hướng dẫn, lao lý sẽ gởi tệp. Cab có chứa các phiên bản ghi vào ucozfree.com.Tệp FixDotNet*. Cab vẫn ở trên sản phẩm tính của chúng ta (hoặc vị trí đang xác định) bất kỳ bạn ra quyết định gửi tài liệu đến ucozfree.com xuất xắc không.Nếu bạn sử dụng tùy chọn "/q", chúng tôi khuyên các bạn cũng cần dùng tùy chọn "/logs" để lưu Nhật ký vào trong 1 vị trí rõ ràng hoặc chia sẻ mạng để hỗ trợ các kịch bạn dạng của doanh nghiệp.

*

lịch sử Phiên bản

bản phát hành v 1,4

Các ngữ điệu được hỗ trợ: giờ đồng hồ Anh (Hoa Kỳ) Thêm cung ứng cho .NET Framework 4.6.2 thông qua .NET Framework 4,8.

xây đắp v 1.3

Các ngôn từ được hỗ trợ: giờ Anh (Hoa Kỳ) Mở rộng hỗ trợ .NET Framework 4.5.2, .NET Framework 4,6 cùng .NET Framework 4.6.1.

bạn dạng phát hành v 1.2

Các ngữ điệu được hỗ trợ: giờ Anh (Hoa Kỳ) Chế độ lặng tĩnh với hỗ trợ chính sách thụ động thông qua dòng lệnh được chế tạo công cụ. Bây giờ, phương tiện không yêu thương cầu chúng ta chỉ chạy trong cơ chế giao diện người dùng. Do đó, nhiệm vụ hoàn toàn có thể được từ động.Công nỗ lực hiện đang cung cấp .NET Framework 4,5 và khung .NET. Vày đó, sửa chữa và sửa chữa cũng sẽ áp dụng đến các sản phẩm này.Khóa chuyển dòng lệnh tùy lựa chọn mới sẽ tiến hành thêm vào để chất nhận được sửa chữa những phiên phiên bản .NET Framework cụ thể để ghi đè sửa chữa các phiên phiên bản đã setup khác tại cùng một thời điểm.Tệp nhật ký công cụ sửa chữa thay thế đã tạo lúc này có thể được lưu lại tùy chọn vào địa điểm đã xác định người dùng bằng phương pháp sử dụng tùy chọn cái lệnh. Tùy lựa chọn này bắt đầu ghi đè vị trí mặc định, là screen nền của người tiêu dùng hiện trên trong chính sách giao diện người dùng và Temp%% thư mục trong cơ chế yên tĩnh hoặc thụ động.Một tùy lựa chọn mới chất nhận được bạn chạy công cụ thay thế sửa chữa trong chính sách chỉ ghi nhật ký mà lại không áp dụng bất kỳ phiên bản sửa lỗi hoặc sửa chữa nào. Tùy chọn này cung cấp tính hoạt bát để thu thập và điều tra Nhật cam kết trước khi chúng ta áp dụng các bạn dạng sửa lỗi thực tế.Hỗ trợ mới, tùy chọn lựa được thêm vào có thể chấp nhận được bạn lựa chọn không tham gia vào ngẫu nhiên tuyển tập dữ liệu nào trong cơ chế yên tĩnh hoặc thụ động. Phát hành: v 1.1Các ngữ điệu được hỗ trợ: tiếng Anh (Hoa Kỳ) thành lập v 1,1 mở rộng cung cấp cho .NET Framework 3,5 SP1 (điều này bao gồm .NET Framework 3,0 SP2 cùng .NET Framework 2,0 SP2). Phiên bản phát hành v 1.1 cũng bổ sung cập nhật thêm cung ứng ngoại tuyến mang đến các máy tính xách tay bị hạn chế hoặc không có kết nối Internet.Phát hành: v 1.0Các ngôn từ được hỗ trợ: giờ Anh (Hoa Kỳ) phiên bản phát hành v 1.0 là phiên phiên bản đầu tiên của dụng cụ có cung cấp .NET Framework 4 cùng các phiên bản Cập Nhật của nó.

Cấu hình bị ảnh hưởng

Bạn có thể sử dụng công cụ sửa chữa thay thế .NET Framework nhằm sửa những vấn đề về việc tùy chỉnh cấu hình đối cùng với các cấu hình sau: