Tại Sao Sấy Tóc Lại Làm Cho Tóc Mau Khô

Giup mk bt này với:

*
-Có 2 dụng cụ kìm và xà beng. Người ta muốn nhổ cây kim gim chặt vào 1 tấm gỗ. Theo em nên dùng dụng cụ nào? Vì sao?-Thế nào là sự bay hơi, ngưng tụ? Tốc độ bay hơi của 1 chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào? Tại sao sấy tóc lại làm tóc mau khô?
Nếu bạn hỏi
, bạn chỉ thu về một câu trả lời. Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!