Tại sao tải zing speed không chơi được

Lúc mình dùng win 7 thì đùa zing tốc độ thông thường nhưng thổi lên win 8.1 thì vô lại bị lỗi loader Microsoft MFC Application has stopped working hy vọng các bạn giúp sức