Tạo form đăng nhập trong c# kết nối sql

khóa huấn luyện và đào tạo Lập trình lập trình sẵn C# .Net lập trình sẵn phần mềm quản lý quán coffe với C# Winform Tạo tác dụng đăng nhập bỏ phần mềm làm chủ quán cà phê với C# Winform

Bạn đang xem: Tạo form đăng nhập trong c# kết nối sql

Dẫn nhập

Bạn sẽ học quaLẬP TRÌNH C# CƠ BẢN? kết thúc nốt cảLẬP TRÌNH WINFORMlẫnSQL?

Bạn đã chán các bài tập căn bản, mong thực hành những kiến thức vẫn học vào một trong những dự án thực tế?

Hay đơn giản dễ dàng bạn là nhà quán café, ước muốn tự tạo cho phần mượt dành cho chính bản thân mình sử dụng?

Sẽ không tồn tại gì tuyệt vời và hoàn hảo nhất hơn là luyện tập với ví dụ như thực tế. Nào! cùng cả nhà thử thách bản thân vớiPHẦN MỀM QUÁN CAFÉ VỚI C# WINFORM

Ở bài trước, Kteam đã GIỚI THIỆU design PATERN SINGLETON. Trong bài xích này, chúng ta sẽ tìm hiểu cáchTạo tác dụng đăng nhập cho chỗ mềm thống trị quán cà phê với C# Winform

Nội dung

Nội dung bao gồm Source code & các lưu ý chính về quy trình thực hiện nay phần mềm.Kteam khuyến khích chúng ta cập nhậpthêm nhiều kinh nghiệm tay nghề cũng nhưhiểu cụ thể hơn về những kỹ thuật được đề cập trong bài học thông qua các đoạn clip đính kèm.

Đừng quênLike Facebookhoặc+1 Googleđể cỗ vũ Kteam với tác giả.

Để theo dõi xuất sắc khóa học tập này, hãy bảo đảm bạn vẫn xem qua kiến thức về:

Delegate –Event cách xử trí ngày mon năm

Project tham khảo

Code fAdmin.cs

using QuanLyQuanCafe.DAO;using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Data.SqlClient;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Windows.Forms;namespace QuanLyQuanCafe public partial class fAdmin : size public fAdmin() InitializeComponent(); Code fLogin.cs

using QuanLyQuanCafe.DAO;using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Windows.Forms;namespace QuanLyQuanCafe public partial class fLogin : form public fLogin() InitializeComponent(); private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e) string userName = txbUserName.Text; string passWord = txbPassWord.Text; if (Login(userName, passWord)) fTableManager f = new fTableManager(); this.Hide(); f.ShowDialog(); this.Show(); else MessageBox.Show("Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu!"); bool Login(string userName, string passWord) return AccountDAO.Instance.Login(userName, passWord); private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e) Application.Exit(); private void fLogin_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) if (MessageBox.Show("Bạn có thật sự ý muốn thoát chương trình?", "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel) != System.Windows.Forms.DialogResult.OK) e.Cancel = true; Code DataProvider.cs

using System;using System.Collections.Generic;using System.Data;using System.Data.SqlClient;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;namespace QuanLyQuanCafe.DAO public class DataProvider private static DataProvider instance; // Ctrl + R + E public static DataProvider Instance get if (instance == null) instance = new DataProvider(); return DataProvider.instance; private phối DataProvider.instance = value; private DataProvider() private string connectionSTR = "Data Source=.\sqlexpress;Initial Catalog=QuanLyQuanCafe;Integrated Security=True"; public DataTable ExecuteQuery(string query, object<> parameter = null) DataTable data = new DataTable(); using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionSTR)) connection.Open(); SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection); if (parameter != null) string<> listPara = query.Split(" "); int i = 0; foreach (string thành tích in listPara) if (item.Contains("
")) command.Parameters.AddWithValue(item, parameter); i++; SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(command); adapter.Fill(data); connection.Close(); return data; public int ExecuteNonQuery(string query, object<> parameter = null) int data = 0; using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionSTR)) connection.Open(); SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection); if (parameter != null) string<> listPara = query.Split(" "); int i = 0; foreach (string thành phầm in listPara) if (item.Contains("

Xem thêm: Cây Xuyên Đá Ở Lào - * Sâm Xuyên Đá Là Một Loại Thảo Dược

")) command.Parameters.AddWithValue(item, parameter); i++; data = command.ExecuteNonQuery(); connection.Close(); return data; public object ExecuteScalar(string query, object<> parameter = null) object data = 0; using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionSTR)) connection.Open(); SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection); if (parameter != null) string<> listPara = query.Split(" "); int i = 0; foreach (string chiến thắng in listPara) if (item.Contains("
")) command.Parameters.AddWithValue(item, parameter); i++; data = command.ExecuteScalar(); connection.Close(); return data; Code AccountDAO.cs

using System;using System.Collections.Generic;using System.Data;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;namespace QuanLyQuanCafe.DAO public class AccountDAO private static AccountDAO instance; public static AccountDAO Instance get if (instance == null) instance = new AccountDAO(); return instance; private set instance = value; private AccountDAO() public bool Login(string userName, string passWord) string query = "SELECT * FROM dbo.Account WHERE UserName = N"" + userName + "" and PassWord = N"" + passWord +"" "; DataTable result = DataProvider.Instance.ExecuteQuery(query); return result.Rows.Count > 0;

Kết

Trong bài xích này, chúng ta đã khám phá cách tạo chức năng đăng nhập bỏ phần mềm thống trị Quán cafe

Ở bài bác sau, Kteam sẽ reviews đến các bạn về HẠN CHẾ LỖI SQL INJECTION đến PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN CAFE

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy nhằm lại comment hoặc góp ý của bản thân mình để phân phát triển nội dung bài viết tốt hơn. Và hãy nhớ là “Luyện tập – thử thách – không phải lo ngại khó

Tải xuống


Project

Nếu việc thực hành theo phía dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn muốn. Chúng ta cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở liên kết bên dưới!

*

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay vướng mắc gì về khóa học, đừng rụt rè đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI và ĐÁP trên tủ sách ucozfree.com.com để nhận ra sự cung ứng từ cùng đồng.