TẠO MỤC LỤC HÌNH ẢNH TRONG WORD 2007

Tạo hạng mục bảng biểu, hình ảnh là một phần không thể thiếu hụt trong ngẫu nhiên bài khóa luận, luận văn, bài report môn học, bài phân tích khoa học… từ bây giờ Tin học thái bình xin phía dẫn các bạn cách chế tạo ra mục lục bảng biểu hình hình ảnh chi máu nhất.

Trước khi tiến hành thì bao gồm một chú ý như sau:

Tên bảng được đặt bên trên mỗi bảngTên hình đặt dưới hình từng hình

Các bước tạo mục lục mang lại hình ảnh

Bước 1: Nhấn chọn vào các hình hình ảnh cần tấn công mục lục --> Vào References --> lựa chọn Insert Caption

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài phía dẫn của bản thân đến phía trên là kết thúc rồi. Chúng ta có câu hỏi cần hỏi thì phản hồi phía dưới nhằm mình đáp án nhé. Chúc các bạn thành công!