THAY SỐ 0 BẰNG DẤU GẠCH TRONG EXCEL

Cách vậy số 0 bằng dấu gạch trong Excel, biện pháp thay số 0 bởi dấu gạch ốp ngang () vào Excel cực đối kháng giản, dễ nắm bắt mà người nào cũng có thể có tác dụng được.