Khắc phục lỗi windows installer service khó chịu trong windows 7

Lap bản thân đang làm việc Windows 7 Ultimate, vài ngày nay dính lỗi này làm bản thân ko thể setup các gói download ném lên nền Windows Installer (.msi), tệ rộng là chính vì như thế Windows cũng ko install được các gói update.


Bạn đang xem: Khắc phục lỗi windows installer service khó chịu trong windows 7

*

http://helpdeskgeek.com/how-to/how-to-fix-the-windows-installer-service-could-not-be-accessed-error/

Mu00ecnh u0111u00e3 lu00e0m theo cu00e1c cu00e1ch u1edf u0111u00e2y vu00e0 1 su1ed1 cu00e1ch khu00e1c tru00ean mu1ea1ng mu00e0 chu01b0a khu1eafc phu1ee5c u0111u01b0u1ee3c:
Code: http://helpdeskgeek.com/how-to/how-to-fix-the-windows-installer-service-could-not-be-accessed-error/ Mong bạn bè giu00fap u0111u1ee1 vu00ec chu01b0a nu1ee1 cu00e0i lu1ea1i Win lu00fac nu00e0y ","product_id":0,"type":0,"date":1287039626,"date_text":"10 nu0103m","link":"/hoidap/4106/241232/loi-quot-the-windows-installer-service-could-not-be-accessed-quot.html","num_reply":2,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"maihoa6","name":"djshg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"maiyeu

Ngoài mấy cách đó thì chỉ repair lại Windows nếu không ý muốn download lạiKhông biết các cách không giống là giải pháp làm sao... để ý gọi cả các reply sẽ solvedĐưa thêm vài bí quyết chần chờ sẽ search chưa:


Xem thêm: 1500++ Những Câu Nói Thấm Thía Về Cuộc Sống Thay Đổi Con Người Bạn

http://www.winhelponline.com/blog/vista-the-windows-installer-service-could-not-be-accessed/http://www.sevenforums.com/crashes-debugging/39433-windows-installer-service-could-not-accessed.html
Khu00f4ng biu1ebft nhu1eefng cu00e1ch khu00e1c lu00e0 cu00e1ch nu00e0o... lu01b0u u00fd u0111u1ecdc cu1ea3 cu00e1c reply u0111u00e3 solvedu0110u01b0a thu00eam vu00e0i cu00e1ch khu00f4ng biu1ebft u0111u00e3 tìm kiếm chu01b0a:
Code: http://www.winhelponline.com/blog/vista-the-windows-installer-service-could-not-be-accessed/ http://www.sevenforums.com/crashes-debugging/39433-windows-installer-service-could-not-accessed.html Cu00f2n em thu00ec khi bu1ecb lu1ed7i 5' u0111u00e3 ghost lu1ea1i hoàn thành, khu1ecfi nhu1ee9c u0111u1ea7u... tìm kiếm google chu1ec9 u0111u1ec3 biu1ebft ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":241232,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208

1) Xem lại xem user của công ty có bắt buộc đang là Administrator ko ? 2) Quét Virus với Spy nếu vẫn chưa khắc chế được 3) cũng có thể bạn vừa cài Vmware hoặc kaspersky, office (đặc biệt là thằng IE nhưng sai trái thì Chắn chắn ko update được) ... mấy ứng dụng đó tốt tạo lỗi bên trên đến win. Quý Khách xem xét lại trước kia download gì và gỡ cài nhé. 4) Fix: Cách 1: Đăng ký kết sử dụng lại lịch trình Windows Installer. Bước 1: Kiểm tra xem tập tin “Msiexec.exe” bao gồm trong thỏng mục “C:Windowssystem32”. Cách 2: Mlàm việc ứng dụng Registry Editor (Start->Run, nhập “regedit”, OK). Bước 3: Vào HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServic esMSIServer, nhấp đôi vào mục “ImagePath”, nhập vào giá trị “C:WINDOWSSystem32msiexec.exe pháo /V”. Bước 4: Khởi hễ laptop vào Safe Mode, ĐK cần sử dụng lịch trình “Windows Installer”. Vào Start->Run, nhập “msiexec /regserver”, bấm OK. Khởi động máy tính. Cách 2: Cài lại Windows Installer. Cách 1: Start->Run, nhập cmd, OK. Cách 2: Nhập “cd %windir%system32”, bnóng Enter. Bước 3: Nhập “attrib -r -s -h dllcache”, bấm Enter. Cách 4: Nhập “ren mham.dll mham.old”, bấm Enter. Bước 5: Nhập “ren msiexec.exe cộ msiexec.old”, bấm Enter. Bước 6: Nhập “ren msihnd.dll msihnd.old”, bnóng Enter. Cách 7: Khởi động lại laptop. 5) Hướng dẫn đồng ý từ Microsoft: NÊN XEM


1) Xem lu1ea1i xem user cu1ee7a bu1ea1n cu00f3 phu1ea3i u0111ang lu00e0 Administrator ko ? 2) Quu00e9t Virus vu00e0 Spy nu1ebfu vu1eabn chu01b0a khu1eafc phu1ee5c u0111u01b0u1ee3c 3) Cu00f3 thu1ec3 bu1ea1n vu1eecha cu00e0i Vmware hou1eb7c kaspersky, office (u0111u1eb7c biu1ec7t lu00e0 thu1eb1ng IE mu00e0 khu00f4ng u1ed5n thu00ec chu1eafc ko update u0111u01b0u1ee3c) ... mu1ea5y phu1ea7n mu1ec1m u0111u00f3 hay gu00e2y lu1ed7i tru00ean cho win. Bu1ea1n xem lu1ea1i tru01b0u1edbc u0111u00f3 cu00e0i gu00ec vu00e0 gu1ee1 cu00e0i nhu00e9. 4) Fix: Cu00e1ch 1: u0110u0103ng ku00fd du00f9ng lu1ea1i chu01b0u01a1ng tru00ecnh Windows Installer. Bu01b0u1edbc 1: Kiu1ec3m tra coi tu1eadp tin “Msiexec.exe” cu00f3 trong thu01b0 mu1ee5c “C:Windowssystem32”. Bu01b0u1edbc 2: Mu1edf tiu1ec7n u00edch Registry Editor (Start->Run, nhu1eadp “regedit”, OK). Bu01b0u1edbc 3: Vu00e0o HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServic esMSIServer, nhu1ea5p u0111u00f4i vu00e0o mu1ee5c “ImagePath”, nhu1eadp vu00e0o giu00e1 tru1ecb “C:WINDOWSSystem32msiexec.exe cộ /V”. Bu01b0u1edbc 4: Khu1edfi u0111u1ed9ng mu00e1y tu00ednh vu00e0o Safe Mode, u0111u0103ng ku00fd du00f9ng chu01b0u01a1ng tru00ecnh “Windows Installer”. Vu00e0o Start->Run, nhu1eadp “msiexec /regserver”, bu1ea5m OK. Khu1edfi u0111u1ed9ng mu00e1y tu00ednh. Cu00e1ch 2: Cu00e0i lu1ea1i Windows Installer. Bu01b0u1edbc 1: Start->Run, nhu1eadp cmd, OK. Bu01b0u1edbc 2: Nhu1eadp “cd %windir%system32”, bu1ea5m Enter. Bu01b0u1edbc 3: Nhu1eadp “attrib -r -s -h dllcache”, bu1ea5m Enter. Bu01b0u1edbc 4: Nhu1eadp “ren mham mê.dll mham mê.old”, bu1ea5m Enter. Bu01b0u1edbc 5: Nhu1eadp “ren msiexec.exe msiexec.old”, bu1ea5m Enter. Bu01b0u1edbc 6: Nhu1eadp “ren msihnd.dll msihnd.old”, bu1ea5m Enter. Bu01b0u1edbc 7: Khu1edfi u0111u1ed9ng lu1ea1i mu00e1y tu00ednh. 5) Hu01b0u1edbng du1eabn chu00ednh thu1ee9c tu1eeb Microsoft: Nu00caN XEM
Code: http://support.microsoft.com/kb/315346 http://support.microsoft.com/kb/319624 ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":241232,"user":{"id":1,"login_name":"luutuyet","name":"jkfshrjkg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"ukukuk