Thêm Dữ Liệu Vào Bảng Trong Sql Server

Hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng trong SQL Server đã là bài bác lab tiếp liền bài Hướng dẫn tùy chỉnh cấu hình ràng buộc dữ liệu trong SQL Server mà shop chúng tôi đã trình bày trước đó. Đây là xử lý liên tục được sử dụng trong phần mềm máy vi tính như thêm tài khoản facebook chẳng hạn.

Trong bài bác hướng dẫn thêm tài liệu vào bảng vào SQL Server, shop chúng tôi sẽ phía dẫn chúng ta cách viết và tiến hành câu lệnh để triển khai thêm dữ liệu. Để hiểu thêm chi tiết, các bạn xem bài học về câu lệnh Thêm tài liệu trong SQL vps 2014 nhé!

Hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng trong SQL hệ thống – Thêm dữ liệu QuanLySinhVien

Thêm tài liệu vào bảng KHOA

MaKhoaTenKhoa
ANMAn Ninh Mạng
KTPMKỹ Thuật Phần Mềm
MTTMạng – Truyền Thông
TCKTTài bao gồm Kế Toán

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng KHOA

*

Thêm dữ liệu vào bảng LOP

MaLopTenLopMaKhoa
25CCDH02Cao đẳng KT Đồ Họa khóa 25KTPM
25CCLM01Cao đẳng LT khóa 25KTPM
25CCHT02Cao đẳng QTM khóa 25MTT

Câu lệnh thêm tài liệu vào bảng LOP

*

Thêm dữ liệu vào bảng GIANGVIEN

MaGVTenGvChuyenNganhMaKhoa
DatDTDương Tích ĐạtCông nghệ thông tinKTPM
TrungDMDương Minh TrungCông nghệ thông tinMTT
MaiHTDHuỳnh Thị Diễm MaiCông nghệ thông tinKTPM

Câu lệnh thêm tài liệu vào bảng GIANVIEN

*

Thêm tài liệu vào bảng MONHOC

MaMhTenMhSoGio
CSDLCơ sở dữ liệu30
MCBMạng căn bản30
THDCTin học tập đại cương45

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng MONHOC

*

Thêm dữ liệu vào bảng SINHVIEN

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng SINHVIEN

*

Thêm dữ liệu vào bảng DIEMTHI

MaSvMaMhLanThiDiemThi
91110010003CSDL17
91110010003THDC18
91110010003MCB19.5

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng DIEMTHI

*

 

Hướng dẫn thêm tài liệu vào bảng trong SQL server – cửa hàng dữ liệu sau khi thêm

Bảng KHOA