Tìm 2 Số Biết Nếu Đem Số Thư Nhất Chia Cho 3 Và Số Thứ 2 Chia Cho 5

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đã xem: tìm kiếm 2 số biết nếu lấy số thư nhất phân tách cho 3 và số thứ 2 chia mang lại 5


Bạn đang xem: Tìm 2 số biết nếu đem số thư nhất chia cho 3 và số thứ 2 chia cho 5

*

Tìm nhì số hiểu được nếu dem số trước tiên chia cho 3 ,số vật dụng hai phân chia cho 5 thì được hai tác dụng bằng nhau cùng biết tổng của chúng bằng 364,8.tìm hai số đó


Xem thêm: Ý Nghĩa Hoa Trang Đỏ - Ý Nghĩa Của Hoa Bông Trang

*

Gọi số đầu tiên là a; số máy hai là b

Theo bài bác ra ta có: (fraca3=fracb5)và a + b = 364,8

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

(fraca3=fracb5=fraca+b3+5=frac364,88=45,6)

Từ (fraca3=45,6Rightarrow a=45,6.3=136,8)

(fracb5=45,6Rightarrow45,6.5=228)

Vậy nhị số phải tìm là 136,8 và 228


*

tìm hai số hiểu được nếu mang số thứ nhất chia mang lại 3 , số sản phẩm công nghệ hai phân chia cho 5 thì được hai kết quả bằng nhau với biết tổng của chúng bởi 364,8

Tìm nhị số biết rằng nếu mang số đầu tiên chia đến 3 , số thứ 2 chia 5 thì được hai hiệu quả bằng nhau với biết tổng của chúng bằng 364,8 ?

Tìm nhị số biết rằng đem số trước tiên chia đến 3; số vật dụng hai chia cho 5 thì được hai hiệu quả bằng nhau với biết tổng của chúng bởi 364,8.

tìm 2 số hiểu được nếu rước số đầu tiên chia cho 3;số sản phẩm hai phân chia cho 5 thì được 2 hiệu quả bằng nhau và biết tổng của chúng bằng 364,8

tìm số đầu tiên , số sản phẩm 2

Tìm nhì số hiểu được nếu đem số trước tiên chia mang lại 3 , mang số thứ hai chia mang đến 5 thì được 2 hiệu quả bằng nhau với biết tổng của chúng bởi 364,8

Tìm 2 số đó

Giúp mk nhé

Tìm 2 số biết rằng số giả dụ lấysố lắp thêm nhấtchia đến 3 ; số thứ hai chia đến 5 thì được tác dụng bằng nhau với biết tổng của chúng bởi 364,8. Tìm kiếm số đó

tìm 2 số biết rằng nếu rước số thứ nhất chia mang lại 3

số thứ 2 chia mang đến 5 thì được công dụng bằng nhau cùng biết tổng của chúng bởi 364,8

tìm hai số biết rằng nếu lấy số đầu tiên chia mang đến 2;số vật dụng hai phân chia cho 2,5 thì được hai kết quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bởi 21,3 .tìm số thứ nhất và số sản phẩm công nghệ hai

Tìm hai số biết rằng đem số thưs nhất chia cho 3 ,số sản phẩm hai phân tách cho 5 thì đều cân nhau và biết tổng của chúng bằng 364,8 xem xét (nếu là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất phân cách nhau bằng dấu ";")