Tìm Số Tự Nhiên Có 3 Chữ Số Abc Biết Abc 11 = A+B+C

Bấm vào đây bạn nhéCâu hỏi của nguyennamphong - Toán lớp 6 - học toán cùng với OnlineMath

Mong nó sẽ giúp ích mang đến bạn


*

Ta bao gồm abc = 11 . ( a + b+ c )

=> 100a + 10b + c= 11a + 11b + 11c

=> 89 .a = b + 10c

Vì b,c lớn nhất là 9 nên a = 1 ( chỉ hoàn toàn có thể bằng 1 )

Khiđo 89 = b + 10 . C

=> b = 89 - 10 . C

vì b quan trọng sốâm cùng b không thể có hai chữ số lên c= 8 ( chỉ rất có thể bằng 8 )

Khiđó b= 89 - 10.8 = 9 => b=9

Vậy số nên tìm là 198

Ta tất cả : abc= 11 x ( a+b+c)

=>a x 100+b x 10+c =11 x a + 11 x b + 11 x c

=> a x 89=b + 10 x c

Vì b;c lớn số 1 là 9 => a=1

Khi kia : 89=b+c x 10

=> b=89-10 x c

bởi b không thể là số ""âm"" nên

=> c=8

=> b= 89-10x8

=89-80

=9

=> b=9

Vậy số cần tìm là : 198

abc:11=a=b+c

abc=11x(a+b=c)

10a+10b+10c=11a+11b+11c

89a=b+10c

Vì b,c là số có một chữ số; lớn nhất là 9 bắt buộc a=1

89=b+10c

89-10c=b

Vì b ko là số âm,không là số gồm hai chữ số nên c=8

Thay vào ta được:89-10x8=b

89-80=b

b=9

Vậy số đó là 189

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Có toàn bộ bao nhiêu giải pháp viết số 34 bên dưới dạng tổng của nhì số yếu tắc ? Trảlời: cách.Câu 2: search chữ số trong các biết rằng số đó phân tách hết cho 8. Kết quảlà =Câu 3: Tập hợp những số tự nhiên và thoải mái là bội của 13 và tất cả phần tử.Câu 4: Số những ước tự nhiên có nhì chữ số của 45 làCâu 5: search số nguyên tố làm thế nào để cho và cũng là số nguyên tố. Kết quảlàCâu 6: Việt hơn Nam 10 tuổi. Hỏi bao gồm mấy năm mà lại tuổi phái nam là mong số của tuổi Việt ? Trảlời: năm.Câu 7: trong các cặp số tự nhiên thỏa mãn nhu cầu , cặp số chotích lớn số 1 là ( ). (Nhập giá trị trước sau, phân cách bởi dấu ";")Câu 8: Tập hợp các số trường đoản cú nhiên làm thế nào cho là Nhập những phần tửtheo quý giá tăng dần, ngăn cách bởi vết ";").Câu 9: cho rằng chữ số khác 0. Lúc đóCâu 10: tất cả bao nhiêu số nguyên tố bao gồm dạng ? Trả lời: số.Câu 11: Có toàn bộ bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của nhì số nguyên tố ? Trảlời: cách.Câu 12: Viết số 43 bên dưới dạng tổng hai số nguyên tố với . KhiđóCâu 13: Viết số 43 bên dưới dạng tổng nhị số yếu tố với . KhiđóCâu 14: Số số nguyên tố tất cả dạng làCâu 15: Tập hợp những số tự nhiên vừa là mong của 65, vừa là bội của 13mà là (Nhập các bộ phận theo cực hiếm tăng dần, chia cách bởidấu ";").Câu 16: được cho phép tính với . Lúc đóCâu 17: Dùng ba trong bốn số 4; 3; 1; 5 ghép lại thành số phân tách hết mang đến 9 và chia hết cho5. Tập những số viết được là (Nhập các thành phần theo cực hiếm tăng dần, ngăncách vì chưng dấu ";").Câu 18: Tập hợp những số tự nhiên làm thế nào để cho là Nhập những phần tửtheo quý hiếm tăng dần, phân làn bởi vệt ";").Câu 19: đến tập đúng theo E = . Số phần tử của tập thích hợp ElàCâu 20: chất nhận được tính: . Lúc đó

Câu 21: Số từ nhiên nhỏ nhất gồm sáu chữ số nhưng số đó chia hết cho cả 3 với 5làCâu 22: tra cứu số tự nhiên và thoải mái có nhị chữ số dạng , biết rằng là số lớn nhất trong cácsố cùng dạng phân tách hết cho cả 2 với 9. Số bắt buộc tìm làCâu 23: Tập hợp những số tự nhiên là mong của 65 với là (Nhậpcác bộ phận theo quý giá tăng dần, phân làn bởi dấu ";").Câu 24: Số lớn số 1 có dạng vừa lòng tính chất: vừa phân tách hết mang lại 3, vừa chiahết đến 5, là số

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: search số tự nhiên và thoải mái x, biết: . Kết quả là: x=Câu 2: Số dư khi phân tách cho 45 làCâu 3: tìm số tự nhiên có nhị chữ số dạng , biết: . Số bắt buộc tìmlàCâu 4: Thêm vào bên trái và bên buộc phải của số 15 mỗi mặt một chữ số sẽ được số chiahết mang đến 72. Số tạo nên là .....Câu 5: cho a là số chẵn có tía chữ số. Khi chia a đến 9 ta được yêu thương là số có ba chữsố với dư 0. Thương lớn nhất có thể của phép chia đó là ......Câu 6: Số lớn nhất có dạng phân tách hết cho cả 3 với 5 làCâu 7: kết quả của phép phân tách làCâu 8: Số lớn số 1 có dạng phân tách hết cho tất cả 3; 4 với 5 làCâu 9: trong khoảng từ 157 đến 325 có bao nhiêu số phân chia hết mang đến 9 ? Trảlời: số.Câu 10: trong vòng từ 157 cho 325 tất cả bao nhiêu số phân chia hết mang lại 3 ? Trảlời: số.Câu 11: hiệu quả của phép phân chia làCâu 12: Số dư khi phân chia 2010 mang lại 9 làCâu 13: Số dư khi phân chia 1978 mang lại 3 là

Câu 14: quý hiếm rút gọn gàng của làCâu 15: Hãy thêm vào phía bên trái và bên phải số 2010 mỗi bên một chữ số để được sốchia hết cho tất cả 2; 9 cùng 5. Số tạo ra làCâu 16: Số nhỏ tuổi nhất bao gồm dạng phân tách hết cho tất cả 2 với 9 làCâu 17: Chữ số tận cùng của số là

Câu 18: Tập hợp những số phân chia hết mang đến 9 biết là (Nhập cácphần tử theo quý giá tăng dần, phân cách bởi dấu ";")Câu 19: Chữ số tận thuộc của số làCâu 20: search số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số tương tự nhau, hiểu được số đó phân chia hết đến 2, cònchia đến 5 thì dư 2. Số bắt buộc tìm làCâu 21: Với nhì chữ số và , tác dụng của phépchia làCâu 22: mang lại sáu chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 9. Tất cả bao nhiêu số có bố chữ số khác nhau vàchia hết cho 5 được lập thành trường đoản cú sáu chữ số bên trên ?Trả lời: số.Câu 23: dùng cả ba chữ số 2, 3, 8 để ghép thành các số có ba chữ số chia hết mang đến 2.Hỏi có bao nhiêu số vì vậy ?Trả lời: số.Câu 24: hai số và có giá trị viết tức tốc nhau sẽ khởi tạo thành một trong những có bao nhiêu chữsố ?Trả lời: chữ số.Câu 25: Chữ số tận thuộc của số là

ĐỀ SỐ 3

1) Số tất cả dạng67xchia hết co 3 cơ mà không phân chia hết mang lại 9 là .......Bạn sẽ xem: tra cứu số tự nhiên có 3 chữ số abc biết abc 11 = a+b+c

2) Biết17achia hết mang đến 9, khi đóa .....

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số abc biết abc 11 = a+b+c

3) Hiệu1978 10 1 có chia hết mang lại 6 hay không?A. Tất cả B. Không

4) Số lớn số 1 có dạng71 1a bvà phân tách hết mang đến 45 là ....

5) mang lại A

18.123 9.4567.2 3.5310.61 4 7 10 ... 49 52 55 58 490

 

        

. Giá trị rút gọn của A là ....

6) Chox y,là nhị chữ số sao cho số có dạng123 43 x ychia hết cho cả 3 và 5. Tổngx y lớn độc nhất có

thể là ......7) Chox y,là hai chữ số sao để cho số gồm dạng123 43 x ychia hết cho tất cả 3 và 5. Tổngx y nhỏ độc nhất có

thể là ......8) Tìm một số có sáu chữ số, tận cùng là chữ số 4 biết rằng khi gửi chữ số 4 kia lên đầu còn cácchữ số khác giữ nguyên thì ta được một số trong những mới gấp tư lần số cũ. Số cần tìm là .......9) search số tự nhiên có tư chữ số dạngabcd, biết rằng:

abc acc dbc bcc   

10) Tổng2009 10 2 có phân tách hết mang đến 3 giỏi không?A. Có B. Không

11) Tổng1986 10 6 có phân chia hết cho 9 giỏi không?A. Có B. Không

12) Số số có dạng56 3x yvà phân tách hết cho cả 2 với 9 là .....

Xem thêm: Cách Bứng Cây Lộc Vừng Mới Bứng, Cách Trồng Cây Lộc Vừng Mới Bứng

13) một tờ học có 36 học sinh được giao trồng 100 cây. Mỗi học viên nữ trồng 2 cây, mỗi học sinhnam trồng 4 cây. Vậy lớp đó có ..... Học sinh nam; ..... Học viên nữ.14) search chữ số x , biết 113 x phân chia cho 7 dư 5. Tác dụng là x .....

15) Số nào tiếp sau đây chia hết cho cả 2; 3; 5 với 9?

A. 1270 B. 390 C. 8370 D. 5070

16) Hiệu

1947 10 1 tất cả chia hết mang lại 9 giỏi không?A. Bao gồm B. Không

17) đến số M là số có 5 chữ số. Trường hợp viết thêm một vào trước số M ta được số N; viết thêm một vào sausố M ta được số phường (N và p. Cũng là số có 6 chữ số). Hiểu được P=3N, vắt thì M=...........18) Số nào sau đây chia hết cho tất cả 2; 3; 5?A.627 354 39  

B.27 654 123  

C.327 654 111  D.927 63 201  

ĐỀ SỐ 4

Câu 1:Tìm , biết: . Hiệu quả là =Câu 2:Biết rằng . Số các giá trị của thỏa mãn làCâu 3:Tìm , biết: . Hiệu quả làCâu 4:Dùng cả tía chữ số 3; 0; 8 để viết các số có cha chữ số phân chia hết đến 5. Số khủng nhấtviết được là .....Câu 5:Biết rằng với . Khi đóCâu 6:Dùng tứ chữ số 5; 0; 8; 7 để viết các số có bố chữ số khác nhau, phân chia hết mang đến 5.Số các số viết được là ....Câu 7:Cho bố chữ số 1; 2; 3. Tìm tổng của tất cả các số khác biệt viết bởi cả bố chữsố đó, mỗi chữ số chỉ dùng một lần. Tổng nên tìm làCâu 8:Dùng tư chữ số 5; 0; 8; 7 để viết những số có cha chữ số khác nhau, chia hết chocả 2 cùng 5. Số nhỏ tuổi nhất viết được làCâu 9:Kết trái phép phân chia , với , làCâu 10:Tích của tư số tự nhiên thường xuyên là 3024. Số lớn số 1 trong tứ số đólàCâu 11:Cho A = . Quý hiếm rút gọn của A là......Câu 12:Biết rằng . Số các giá trị của thỏa mãn nhu cầu làCâu 13:Tìm một số có năm chữ số sao cho khi nhân số kia với 9 ta được một trong những mới cónăm chữ số viết theo sản phẩm tự trái lại của số phải tìm. Số phải tìm làCâu 14:Dùng bốn chữ số 1; 3; 6; 0 nhằm viết những số phân tách hết mang lại 2 bao gồm bốn chữ số (mỗi chữsố viết một lần). Số những số hoàn toàn có thể viết được làCâu 15:Tìm yêu mến của nhì số, biết rằng thương kia gấp 6 lần số nhỏ tuổi nhưng chỉ bằngmột nửa số lớn. Số thương đề xuất tìm làCâu 16:Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi đem nhân số kia với 12345679 ta đượcmột số gồm toàn chữ số 5. Số buộc phải tìm làCâu 17:Cho là số thoải mái và tự nhiên vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 với .Vậy ......Câu 18:Biết rằng . Số những giá trị của thỏa mãn là

Câu 19:Biết rằng số vừa phân tách hết cho 5 vừa phân chia hết đến 11.VậyCâu 20:Cho S = . Số bộ phận của S làCâu 21:Điều kiện của số tự nhiên và thoải mái để ( ) phân tách hết mang đến 7 là phân chia cho 7dưCâu 22:Tích của bốn số từ bỏ nhiên liên tiếp là 3024. Số lớn nhất trong bốn số đólàCâu 23:Kết quả phép chia làCâu 24:Tìm , biết: . Hiệu quả làCâu 25:Tìm một số trong những có bố chữ số thỏa mãn ba điều kiện sau: Chữ số hàng trăm nhỏ dại hơnchữ số hàng solo vị; ví như đổi địa chỉ hai chữ số hàng trăm và hàng 1-1 vị cho nhau thì tađược số bắt đầu hơn số cũ 792 đối kháng vị; Chữ số hàng trăm cộng với chữ số hàng chục bằng5. Số đề xuất tìm làCâu 26:Dùng cả ba chữ số 1; 6; 9 nhằm viết các số có bố chữ số phân chia hết cho 2. Số các sốviết được là .....Câu 27:Tìm số thoải mái và tự nhiên n, biết: . Công dụng là n =Câu 28:Dùng cả cha chữ số 5; 6; 9 nhằm ghép thành các số tự nhiên và thoải mái có tía chữ số phân tách hếtcho 5. Số lớn số 1 viết được làCâu 29:Cần bao nhiêu chữ số để khắc số trang của một quyển sách bao gồm 1031 trang ?Trả lời: chữ số.

ĐỀ SỐ 5

Câu 1:Tính: 15 : (1 + 8 : 2) =Câu 2:Kết quả phép tính: làCâu 3:Tìm , biết: . Tác dụng là x =Câu 4:Tính:Câu 5:Tính: (152 - 8.2) : 8 =Câu 6:Kết quả phép tính làCâu 7:Tìm số thoải mái và tự nhiên a, biết rằng khi phân tách a mang đến 15 thì ta được số dư cấp 8 lần thương(thương không giống 0). Số buộc phải tìm là: a =Câu 8:Một lớp có 53 học sinh, qua khảo sát thấy gồm 40 học viên thích môn Toán và 30học sinh phù hợp môn Văn. Hỏi có ít nhất bao nhiêu học viên thích cả nhị môn Toán và Văn?Trả lời: học sinh.

Câu 9:Một người đi xe trang bị từ A để mang lại B. Quãng con đường này gồm một đoạn lêndốc với một đoạn xuống dốc. Xe lên dốc với vận tốc 25 km/h và xuống dốc với vận tốcgấp đôi. Từ bỏ A mang lại B xe pháo đi mất 3 giờ rưỡi, từ bỏ B về A xe cộ đi mất 4 giờ. Vậy quãng đườngAB dài km.Câu 10:Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ A để đến B với gia tốc theo sản phẩm tự là 45 km/hvà 60 km/h. Biết ô tô thứ hai mang lại B trước ô tô đầu tiên 40 phút. Quãng mặt đường ABdài km.Câu 11:Tính:Câu 12:Kết quả phép tínhCâu 13:Tính: 2.13 - 5.2 =Câu 14:Tính:Câu 15:Tìm , biết: . Kết quảlàCâu 16:Tính:Câu 17:Kết trái phép tính làCâu 18:Tính: (79 - 8.2) : 63 =Câu 19:Cho tứ chữ số 0; 3; 6; 7. Hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khácnhau từ những chữ số đã đến ?Trả lời: số.Câu 20:Tìm số bị trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 24. Số bị trừ đólà

ĐỀ SỐ 6

Câu 1:Nếu thìCâu 2:Kết quả đối chiếu và là .Câu 3:Nếu thìCâu 4:Viết số 100 000 000 dưới dạng lũy thừa của 10 thì số mũ đã làCâu 5:Hiệu của tổng các số tự nhiên và thoải mái lẻ tất cả hai chữ số cùng tổng những số tự nhiên chẵn cóhai chữ số bằngCâu 6:Viết số 343 bên dưới dạng lập phương của số thoải mái và tự nhiên , vớiCâu 7:Tìm x, biết : x = (450 - 60) : 130. Kết quả là x =Câu 8:Nếu thìCâu 9:Viết dưới dạng một lũy quá của là vớiCâu 10:Kết quả đối chiếu và là .Câu 11:Nếu thìCâu 12:Viết số 216 dưới dạng lập phương của số tự nhiên và thoải mái , vớiCâu 13:Kết trái của phép tính 53.39 + 47.39 – 53.21 – 47.21 làCâu 14:Nếu thìCâu 15:Với số tự nhiên và thoải mái khác 0, trường hợp thìCâu 16:Kết quả đối chiếu và là .Câu 17:Viết số 123454321 dưới dạng bình phương của số tựnhiên thìCâu 18:Kết quả đối chiếu và là .Câu 19:Nếu thìCâu 20:Kết quả của phép tính 100 + 98 + 96 + + 2 – 97 – 95 – 93 – – 1làCâu 21:Hiệu của số lớn số 1 và số bé dại nhất tất cả bốn chữ số 9; 0; 5; 1 làCâu 22:Viết số bên dưới dạng bình phương của một vài tự nhiên thìCâu 23:Nếu thìCâu 24:Tính:Câu 25:Viết số dưới dạng bình phương của một số trong những tự nhiên thìCâu 26:Tính quý giá của lũy thừa:Câu 27:Tìm số tự nhiên và thoải mái có dạng , biết rằng: . Số nên tìm làCâu 28:Viết dưới dạng một lũy quá của số 3.3.3.9 là với

Câu 29:Khi phân chia số phường gồm sáu chữ số giống nhau đến số Q gồm bốn chữ số giống như nhauthì được thương là 233 với số dư là một trong những r làm sao đó. Sau khoản thời gian bỏ đi một chữ số của số Pvà một chữ số của số Q thì yêu thương không biến đổi và số dư sụt giảm 1000. Vậy số Qbằng

ĐỀ SỐ 7

Điền công dụng thích đúng theo vào khu vực (...):Câu 1:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 2:Tìm , biết: . Công dụng làCâu 3:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 4:Tìm x, biết: (x - 13) : 5 = 4. Công dụng là: x =Câu 5:Số bộ phận của tập phù hợp A = với làCâu 6:Kết quả phép tính 99 – 97 + 95 – 93 + 91 – 89 + + 7 – 5 + 3 – 1 làCâu 7:Chia 126 cho một trong những ta được số dư là 25. Số phân tách làCâu 8:Kết trái phép tính 600 : : 2 - 1 là

Câu 9:Tính:Câu 10:Tìm một vài có bố chữ số, biết rằng: chữ số hàng chục chia mang đến chữ số hàngđơn vị được mến là 2, dư 2; chữ số hàng nghìn bằng hiệu giữa chữ số hàng trăm vàhàng đối kháng vị. Số đề xuất tìm làCâu 11:Tính: 3200 : 40 . 2 =Câu 12:Tính: 3920 : 28 : 2 =Câu 13:Chia 80 cho một trong những ta được số dư là 33. Số chia làCâu 14:Tìm , biết: . Công dụng làCâu 15:Tìm , biết: . Hiệu quả làCâu 16:Chia một trong những tự nhiên đến 60 được số dư là 31. Ví như đem phân chia số đó mang đến 12 thìđược mến là 17. Số tự nhiên và thoải mái đó làCâu 17:Tìm , biết: . Công dụng làCâu 18:Kết trái phép tính 99 – 97 + 95 – 93 + 91 – 89 + + 7 – 5 + 3 – 1 làCâu 19:Tìm số tự nhiên bé dại nhất, biết rằng khi phân chia số này mang đến 29 thì dư 5, còn khi chiacho 31 thì dư 28. Số đề xuất tìm làCâu 20:Tính tổng: 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 =Câu 21:Tìm , biết: . Tác dụng là

Câu 22:Tính:Câu 23:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 24:Tính tổng: 2 + 4 + 6 + + 98 + 100 =Câu 25:Cho là nhì chữ số thỏa mãn: . Vậy

Câu 26:Tìm , biết: . Hiệu quả làĐỀ SỐ 8

Điền hiệu quả thích vừa lòng vào địa điểm (...):Câu 1:Có tất cả số nguyên n vừa lòng (n-12) chia hết mang đến (n+12).Câu 2:Số nguyên âm lớn nhất có tổng những chữ số là 52 làCâu 3:Viết tiếp tục các số từ 1 đến 150 ta được số 123...149150. Tổng các chữ số của số này là

Câu 4:Năm 2013, bà mẹ hơn bé 28 tuổi. Đến năm 2018, tuổi chị em gấp 3 lần tuổi con. Năm sinh của con làCâu 5:Cho là số nguyên âm phân tách cho dư . Số dư vào phép chia cho làCâu 6:Có số nguyên thỏa mãn nhu cầu là số nguyên.Câu 7:Biết , tổng mập nhất có thể làCâu 8:So sánh với ta được .Câu 9:Cho A là số tự nhiên và thoải mái được viết bởi vì 2013 chữ số 4. Số dư của A trong phép chia cho 15 là

Câu 10:Có giải pháp viết phân số thành tổng của nhì phân số gồm tử bằng , mẫu dương vàkhác nhau.Câu 11:Có tất cả số nguyên n thỏa mãn (n-12) phân chia hết đến (n+12).Câu 12:Viết liên tục các số từ một đến 150 ta được số 123...149150. Tổng các chữ số của số này là

Câu 13:Biết , cực hiếm của làCâu 14:Biết . Vậy số làCâu 15:Cho phân số . Số tự nhiên sao cho khi ta cùng tử với , lấy mẫu mã trừ đi ta được phânsố có giá trị bởi là sốCâu 16:Năm 2013, bà mẹ hơn con 28 tuổi. Đến năm 2018, tuổi bà bầu gấp 3 lần tuổi con. Năm sinh của bé làCâu 17:Cho A là số thoải mái và tự nhiên được viết do 2013 chữ số 4. Số dư của A vào phép phân tách cho 15 làCâu 18:Số tự nhiên có hai chữ số làm thế nào cho tỉ số của số đó với tổng những chữ số của nó là nhỏ dại nhất là số

ĐỀ SỐ 9

Điền hiệu quả thích hợp vào nơi (...):Câu 1: Số nguyên âm lớn số 1 có tổng những chữ số là 52 làCâu 2: Để đánh số trang của một cuốn sách dày 3588 trang phải dùng tất cả chữ số.Câu 3: Biết . Vậy số làCâu 4: mang đến A là số tự nhiên được viết bởi vì 2013 chữ số 4. Số dư của A vào phép chia cho 15 làCâu 5: Số nguyên âm lớn nhất vừa lòng khi phân tách số này mang lại 37 ta được số dư là 36 và khi phân chia cho 39 thì sốdư là 25 là sốCâu 6:Cho là số nguyên âm phân tách cho dư . Số dư trong phép chia cho làCâu 7:Biết . Vậy số làCâu 8:Có tất cả số nguyên n thỏa mãn nhu cầu (n-12) phân tách hết đến (n+12).Câu 9:Số nguyên âm lớn nhất có tổng những chữ số là 52 làCâu 10:Giá trị của biểu thức là .Câu 11:So sánh cùng ta được .Câu 12:Biết . Tổng làCâu 13: Số tự nhiên và thoải mái có giá chỉ trị lớn nhất được viết thành từ bố chữ số 2 là