Tìm Số Tự Nhiên Có 3 Chữ Số Abc , Biết Rằng B2 = Ac Và Abc

Hãy nhập thắc mắc của chúng ta, ucozfree.com sẽ kiếm tìm phần nhiều thắc mắc có sẵn cho chính mình. Nếu ko vừa lòng cùng với những câu trả lời bao gồm sẵn, bạn hãy chế tạo thắc mắc new.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số abc , biết rằng b2 = ac và abc

Ta có: abc = 11 x (a+b+c)

=> a x 100 + b x 10 + c = 11 x a + 11 x b + 11 x c

=> 89 x a = b + 10 x c

Vì b; c lớn số 1 là 9 nêna = 1(Chỉ có thể bằng 1)

Khi đó: 89 = b + 10 x c

=> b = 89 - 10 x c

Vì b bắt buộc số "âm" và b quan trọng có 2 chữ số nênc = 8(Chỉ rất có thể bởi 8).

Xem thêm: Người Mệnh Thủy Hợp Với Màu Gì ? Kỵ Màu Gì Nhất? Cập Nhật Mới

khi kia b = 89 - 10 x 8 = 9 =>b = 9

Vậy số cần kiếm tìm là 198
điện thoại tư vấn số kia bắt buộc tìm kiếm là abc

Ta gồm abc = 11 x ( a + b +c )

=> a x100 + b x 10 + c=11 x a + 11 x b + 11 x c

=> 89 x a = b + 10 x c

Vì b ;c > 9 đề xuất a = 1

khi đó : 89 = b +10 x c

=> b = 89 -10 x c

Vì b ko phải số âm và b ko thể bao gồm 2 cs phải c = 8

lúc ấy b = 89 - 10 x 8 = 9

=> b = 9

Đs

tích mik nha

*
nguyennamphong


Ta có: abc = 11 x ﴾a+b+c﴿=> a x 100 + b x 10 + c = 11 x a + 11 x b + 11 x c=> 89 x a = b + 10 x cVì b; c lớn nhất là 9 đề xuất a = 1 ﴾Chỉ hoàn toàn có thể bằng 1﴿Lúc đó: 89 = b + 10 x c=> b = 89 ‐ 10 x cVì b cấp thiết số "âm" cùng b thiết yếu gồm 2 chữ số yêu cầu c = 8 ﴾Chỉ rất có thể bởi 8﴿.Lúc đó b = 89 ‐ 10 x 8 = 9 => b = 9Vậy số nên kiếm tìm là 198


abc: 11 = a+b+c

=>abcphân tách hết đến 11 => a+c - b chia không còn cho 11

+ a+c - b=0 =>abc=11(2b ) =>abc= 22b => b = 5 => abc =110 loại

b=6 => abc= 132 loại

b =7 => abc= 154 loại

b =8 => abc = 176 loại

b =9 => abc = 198 ( vừa lòng ) cùng 198 : 11 = 18 =1+9 + 8 TM

+a+c - b =11 =>abc=11( 2b + 11) =>abc = 22b + 121

b0123456789
abc121143165187209231253275297319
LLLLTMLLLLTM

209 : 11 = 19 loại 319 : 11 = 29 loại

Vậy abc = 198


Tìm số tự nhiên và thoải mái bao gồm 3 chữ số abc biết: abc:11=a+b+c

Ta có: abc = 11 x (a+b+c)

=> a x 100 + b x 10 + c = 11 x a + 11 x b + 11 x c

=> 89 x a = b + 10 x c

Vì b; c lớn nhất là 9 nêna = 1(Chỉ rất có thể bởi 1)

Khi đó: 89 = b + 10 x c

=> b = 89 - 10 x c

Vì b bắt buộc số "âm" với b cần thiết tất cả 2 chữ số nênc = 8(Chỉ có thể bởi 8).

Lúc kia b = 89 - 10 x 8 = 9 =>b = 9

Vậy số yêu cầu tìm là 198

Đ/s : 198


lúc này chất vấn hk1lớp mk cũng có thể có bài này

mk cũng tạo nên sự 198

vì abc/11 buộc phải a+b+c là số gồm 3 chữ số

điện thoại tư vấn tập thích hợp những số gồm 3 chữ số phân tách hết đến 11 làA

A=.......,154,......,198

vậy abc=198


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi nhưng mà chúng ta gửi lên. cũng có thể trong số ấy tất cả câu trả lời mà lại bạn cần!

Tìm số tự nhiên và thoải mái gồm 3 chữ số abc biết: abc:11 =a+b+c

Đọc tiếp...

Ta có: abc = 11 x ﴾a+b+c﴿

=> a x 100 + b x 10 + c = 11 x a + 11 x b + 11 x c

=> 89 x a = b + 10 x c

Vì b; c lớn nhất là 9 đề xuất a = 1 ﴾Chỉ rất có thể bằng 1﴿

lúc đó: 89 = b + 10 x c

=> b = 89 ‐ 10 x c Vì b không thể số "âm" và b quan trọng gồm 2 chữ số buộc phải c = 8 ﴾Chỉ có thể bởi 8﴿.

Khi đó b = 89 ‐ 10 x 8 = 9

=> b = 9 Vậy số cần tìm kiếm là 198


Tìm số tự nhiên có 3 chữ số abc biết: abc:11=a+b+c

Đọc tiếp...

abc : 11 = a + b +c

abc = 11 x ( a + b + c )

100a + 10b + c = 11a + 11b + 11c

89a = b + 10c

vày b ; c là số có 1 chữ số ; lớn nhất là 9 phải a = 1

89 = b + 10c

89 - 10c = b

Vì b ko là số âm với không là số tất cả 2 chữ số cần c = 8

thế vào ta được : 89 - 10 x 8 = b

89 - 80 = b

9 = b

Vậy số chính là 189


Vì abc:11=a+b+c=>abc=(a+b+c)x11đây nhésố tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số bản thân sẽ qui ước là abc| (điều kiện: a không giống 0; a, b, c là các chữ số trong tầm tự 0 cho 9)abc| = (a +b + c)*11 a*100 + b*10 + c = a*11 +b*11 +c*11 a*89 = b + c*10xét thấy b và c lớn nhất = 9suy ra vế đề nghị lớn số 1 bởi 99suy ra vế trái lớn số 1 bởi 99suy ra a chỉ hoàn toàn có thể bởi 1 (giả dụ a = 2 thì vế trái sẽ bằng 178)a = 1 suy rab + c*10 = 89xét thấy c*10 gồm tận cùng bằng 089 tất cả tận thuộc = 9 suy ra b =9 suy ra c =8demo lại 198 = (1+9+8)*11


Kiểm tra Tân oán lớp 6 Giải SGK Tân oán lớp 6 Giải SGK Ngữ vnạp năng lượng lớp 6 Giải SGK Tiếng Anh lớp 6 Hỏi đáp Tân oán lớp 6 Hỏi đáp Ngữ văn lớp 6 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 6
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗