Bài tập dạng toán về số và chữ số toán lớp 5

Trong công tác toán học, học sinh sẽ tìm hiểu về số tròn chục - những con số những em sẽ gặp mặt nhiều ở mệnh chi phí tệ. Cùng tìm hiểu cách đọc, viết cùng luyện tập các phép tính trong bài viết này.

1. Nhận thấy số tròn chục

Hàng và lớp của số từ bỏ nhiên 

Số tròn chục là số nhì chữ số, nằm trong lớp solo vị, gồm hàng trăm và hàng đối kháng vị. Hàng 1-1 vị luôn luôn có giá bán trị bằng 0.

Bạn đang xem: Bài tập dạng toán về số và chữ số toán lớp 5

Có hai cách đọc số tròn chục:

Cách 1: Đọc chữ số ở vị trí hàng chục kết hợp kế tiếp là chữ “mươi”, ko kể số mười – 10.Cách 2: Đọc chữ số ở chỗ hàng chục kết hợp tiếp đến là chữ “chục”.

Xem thêm: Karaoke Cho Tôi Đi Làm Mưa Với Beat, Cho Tôi Đi Làm Mưa Với Beat

2. Các phép tính liên quan

2.1. Phép cùng số tròn chục

Khi tiến hành phép cùng hai số tròn chục, ta cộng theo trang bị tự từ bắt buộc sang trái, cộng hàng đơn vị chức năng với hàng solo vị, cộng hàng trăm với hàng chục.

Ví dụ 1: 30 + đôi mươi = ?

 

0 cùng 0 bằng 0, ta viết 0

3 cùng 2 bởi 5, ta viết 5

Vậy 30 + đôi mươi = 50

Ví dụ 2: 40 + 30 = ?

 

0 cộng 0 bằng 0, ta viết 0

4 cùng 3 bởi 7, ta viết 7

Vậy 40 + 30 = 70

2.2. Phép trừ số tròn chục

Khi thực phép trừ hai số tròn chục, ta trừ theo lắp thêm tự từ yêu cầu sang trái, trừ hàng đơn vị chức năng với hàng đối kháng vị, trừ hàng chục với sản phẩm chục.

Ví dụ 1: 40 - 10 = ?

 

0 trừ 0 bởi 0, ta viết 0

4 trừ 1 bởi 3, ta viết 3

Vậy 40 - 10 = 30

Ví dụ 2: 80 - trăng tròn = ?

 

0 trừ 0 bằng 0, ta viết 0

8 trừ 2 bởi 6, ta viết 6

Vậy 80 - đôi mươi = 60

3. Một số trong những bài tập về số tròn chục

Bài 1: Tính nhẩm

20 + 70 = ?

Nhẩm: 2 chục + 7 chục = 9 chục

Vậy trăng tròn + 70 = 90

40 + 10 = ?

Nhẩm: 4 chục + 1 chục = 5 chục

Vậy 40 + 10 = 50


50 - 30 = ?

Nhẩm: 5 chục - 3 chục = 2 chục

Vậy 50 - 30 = 20

90 - 50 = ?

Nhẩm: 9 chục - 5 chục = 4 chục

Vậy 90 - 50 = 40

Bài 2: Thực hiện phép so sánh

50 - 10 và 20

Ta bao gồm 50 - 10 = 40

4 > 2, 0 = 0

Vậy 40 > trăng tròn nên 50 - 10 > 20

40 - 10 và 40

Ta gồm 40 - 10 = 30

3 Giải:

Số kẹo Hoa có sau khi được chị mang lại thêm đôi mươi cái là:

30 + trăng tròn = 50 (cái)

Số kẹo Hoa còn lại sau khi cho Minh 10 loại là:

50 - 10 = 40 (cái)

Vậy số kẹo cơ mà Hoa tất cả là: 40 cái

Đáp số: 40 cái

----------------------------

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các em học viên trong quy trình tự học và ôn tập trên nhà.