Tính giá trị biểu thức ta được kết quả là

Để góp những em ôn tập cùng sẵn sàng xuất sắc bàiLàm quen cùng với biểu thức + Tìm quý giá biểu thứcHọc 247 mời những em xem thêm bài học kinh nghiệm dưới đây.Chúc các em có một máu học thiệt tốt với thật vui lúc đến lớp!


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Làm quen cùng với biểu thức

1.2. Tính giá trị của biểu thức

1.3. Giải bài tập Sách giáo khoa trang 78

1.4. Giải bài tập Sách giáo khoa trang 79

1.5. Giải bài xích tập Sách giáo khoa trang 80

1.6. Giải bài xích tập Sách giáo khoa trang 82

2. những bài tập minc hoạ

3. Hỏi đáp vềLàm thân quen cùng với biểu thức + Tìm quý hiếm biểu thức


1.1.1. ví dụ như về biểu thức

126 + 51 ; 62 - 11 ; 13 x 3 ; 84 : 4 ; 125 + 10 - 4 ; 125 + 10 - 4 ; 45 : 5 + 7 ; ... là những biểu thức.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức ta được kết quả là

1.1.2. Giá trị của biểu thức

126 + 51 = 177.Giá trị của biểu thức 126 + 5một là 177.

125 + 10 - 4 = 131.Giá trị của biểu thức 125 + 10 - 4 là 131.


Nếu vào biểu thức chỉ tất cả các phxay cộng, trừ thì ta thực hiện các phxay tính theo sản phẩm từ tự trái lịch sự buộc phải.

60 + trăng tròn - 5 = 80 - 5

= 75

Nếu vào biểu thức chỉ bao gồm những phnghiền tính nhân, chia thì ta tiến hành những phxay tính theo vật dụng tự tự trái thanh lịch bắt buộc.

49 : 7 x 5 = 7 x 5

= 35

Nếu vào biểu thức có các phnghiền tính cùng, trừ, nhân, phân chia thì ta tiến hành những phxay tính nhân, phân tách trước ; rồi triển khai những phxay tính cộng, trừ sau.

60 + 35 : 5 = 60 + 7

= 67

86 - 10 x 4 = 86 - 40

= 46

Các biểu thức (30+5) : 5 ; 3 x (đôi mươi - 10) ... là biểu thức gồm lốt ngoặc ().

lúc tính quý hiếm của biểu thức bao gồm dấu ngoặc () thì trước tiên ta triển khai những phép tính vào ngoặc.

(30 + 5) : 5 = 35 : 5

= 7

3 x (đôi mươi - 10) = 3 x 10

= 30


1.3. Giải bài tập Sách giáo khoa trang 78


Bài 1: Tìm giá trị của từng biểu thức sau (theo mẫu)


Mẫu :284+10 = 294

Giá trị của biểu thức284+10 là294


a) 125+18 ; b) 161–150 ; c) 21×4 ; d) 48:2

Hướng dẫn giải:

Tính quý hiếm những phnghiền toán rồi điền tác dụng vào nơi trống.

a)125+18 = 143

Giá trị của biểu thức125+18 là143.

b)161–150 = 11

Giá trị của biểu thức161–150 là11.

c)21×4 = 84

Giá trị của biểu thức21×4 là84.

d)48:2 = 24

Giá trị của biểu thức48:2 là24.

Bài 2: Mỗi biểu thức sau có giá trị là số như thế nào ?

*

Hướng dẫn giải:

Tìm quý hiếm những biểu thức.Nối cùng với hiệu quả tương thích.

*


1.4. Giải bài bác tập Sách giáo khoa trang 79


Bài 1: Tính quý hiếm của biểu thức

a)205+60+3

268–68+17

b)462–40+7

387–7–80

Hướng dẫn giải:

Biểu thức chỉ gồm phnghiền tính cộng, trừ thì ta tiến hành các phxay tính theo đồ vật từ tự trái lịch sự nên.

a)205+60+3 = 265+3 = 268

268–68+17 = 200+17 = 217

b)462–40+7 = 422+7 = 429

387–7–80 = 380−80 = 300.

Bài 2: Tính quý hiếm của biểu thức

a)15 × 3 × 2

48 : 2 : 6

b)8 × 5 : 2

81 : 9 × 7

Hướng dẫn giải:

Biểu thức chỉ gồm phép tính nhân, phân chia thì ta tiến hành các phnghiền tính theo đồ vật tự tự trái lịch sự cần.

a)15 × 3 × 2 = 45 × 2 = 90

48 : 2 : 6 = 24 : 6 = 4

b)8 × 5 : 2 = 40 : 2 = 20

81:9×7 = 9×7 = 63

Bài 3: Điền vệt >; Hướng dẫn giải:

Tính quý giá những vế theo nguyên tắc đang học.So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Xem thêm: 6 Cách Kết Nối Android Với Pc Qua Cáp Usb, Truyền Tệp Giữa Máy Tính Và Thiết Bị Android

(underbrace 55:5 imes 3_33 > 32)

(47 = underbrace 84 - 34 - 3_47)

(underbrace đôi mươi + 5_25 Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

1 gói mì :80g

một hộp sữa :455g

2 gói mì với một hộp sữa : ... g ?

Tìm cân nặng của nhì gói mì.Tính tổng trọng lượng của hai gói mì cùng một vỏ hộp sữa.

Bài giải

2 gói mì khối lượng số gam là:

80 x 2 = 160 (g)

Cả 2 gói mì với 1 hộp sữa khối lượng số gam là:

160+455 = 615 (g)

Đáp số:615g.


1.5. Giải bài bác tập Sách giáo khoa trang 80


Bài 1: Tính quý giá của biểu thức

a)253+10 × 4 41×5−100 93–48 : 8

b)500+6 × 7 30 × 8+50 69+20 × 4

Hướng dẫn giải:

Biểu thức có phxay tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta thực hiện những phnghiền tính nhân, phân chia trước; rồi thực hiện những phxay tính cùng, trừ sau.

a)253+10×4 = 253+40 = 293

41 × 5−100 = 205–100 = 105

93–48 : 8 = 93 – 6 = 87

b)500+6×7 = 500+42 = 542

30×8+50 = 240+50 = 290

69+20×4 = 69+80 = 149

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a)37−5×5 = 12 b)13×3−2 = 13

180:6+30 = 60 180+30:6 = 35

30+60×2 = 150 30+60×2 = 180

282−100:2 = 91 282−100:2 = 232

Hướng dẫn giải:

Tính quý giá các biểu thức.So sánh với hiệu quả sẽ đến rồi điền Đ hoặc S thích hợp vào ô trống.

a)37−5×5 = 37−25 = 12 (Điền Đ vào ô trống)

180:6+30 = 30+30 = 60 (Điền Đ vào ô trống)

30+60×2 = 30+1đôi mươi = 150 (Điền Đ vào ô trống)

282−100:2 = 282−50 = 232 (Điền S vào ô trống)

b)13×3−2 = 39−2 = 37 (Điền S vào ô trống)

180+30:6 = 180+5 = 185 (Điền S vào ô trống)

30+60×2 = 30+120 = 150 (Điền S vào ô trống)

282−100:2 = 282−50 = 232 (Điền Đ vào ô trống)

Theo trang bị trường đoản cú từ bên trên xuống bên dưới điền vào ô trống :

a) Đ, Đ , Đ , S.

b) S, S, S, Đ.

Bài 3: Mẹ hái được6060trái apple, chị hái được3535quả táo bị cắn. Số táo của tất cả bà mẹ cùng chị được xếp hầu như vào55hộp. Hỏi mỗi hộp gồm từng nào trái táo Apple ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

Mẹ :60 quả

Chị :35 quả

Xếp vào 5 hộp

Mỗi vỏ hộp : ... quả ?

Tìm tổng số quả của bà mẹ với chị hái được.Lấy số trái vừa tìm kiếm được chia đến 5.

Bài giải

Mẹ và chị hái được tất cả số trái táo bị cắn là:

60+35 = 95 (quả)

Mỗi hộp gồm số quả táo Apple là:

95:5 = 19 (quả)

Đáp số:19 trái.

Bài 4:

Cho 8 hình tam giác, từng hình như hình sau :

*

Hãy xếp thành quyết dưới đây :

*

Hướng dẫn giải:

Chia hình tđọng giác thành những hình tam giác đã cho, tự kia tìm kiếm được giải pháp xếp hình phù hợp.

Có thể xếp nlỗi hình sau đây :

*


1.6. Giải bài xích tập Sách giáo khoa trang 82


Bài 1: Tính cực hiếm của biểu thức

a)25 – (20–10)

80–(30+25)

b)125 + (13+7)

416 – (25–11)

Hướng dẫn giải:

Biểu thức gồm cất vệt ngoặc thì thực hiện các phép tính vào ngoặc trước.

a)25 – (20–10) = 25–10 = 15

80 – (30+25) = 80–55 = 25

b)125 + (13+7) = 125+20 = 145

416 – (25–11) = 416–14 = 402.

Bài 2: Tính quý hiếm của biểu thức

a)(65+15)×2

48 : (6:3)

b)(74–14) : 2

81 : (3×3)

Hướng dẫn giải:

Biểu thức có đựng vết ngoặc thì tiến hành các phép tính vào ngoặc trước.

a)(65+15)×2 = 80×2 = 160

48:(6:3) = 48:2 = 24

b)(74–14):2 = 60:2 = 30

81:(3×3) = 81:9 = 9.

Bài 3: Có240 quyển sách xếp rất nhiều vào2 tủ, mỗi tủ tất cả 4ngăn. Hỏi mỗi ngăn uống bao gồm từng nào quyển sách, hiểu được mỗi ngnạp năng lượng có số sách tương đồng ?

Hướng dẫn giải:

Tìm số sách của mỗi tủ : Lấy toàn bô quyển sách phân chia mang đến 2.Tìm số sách của từng ngăn : Lấy số vừa kiếm được chia mang đến 4.

Bài giải

Một tủ có số quyển sách là:

240:2 = 1đôi mươi (quyển)

Mỗi ngăn gồm số quyển sách là:

120:4 = 30 ( quyển)

Đáp số:30 quyển.


Bài 1: Tính cực hiếm của biểu thức

a)324–20+61

188+12–50

b)21×3:9

40:2×6

Hướng dẫn giải:

Biểu thức bao gồm phép tính nhân, chia hoặc cộng, trừ thì ta thực hiện theo trang bị từ tự trái sang trọng phải.

a)324–20+61 = 304+61 = 365

188+12–50 = 200–50 = 150

b)21×3:9 = 63:9 = 7

40:2×6 = 20×6 = 120

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a)15+7×8

201+39:3

b)90+28:2

564–10×4

Hướng dẫn giải:

Biểu thức có các phxay tính cùng, trừ, nhân, phân chia thì triển khai phnghiền tính nhân, phân chia trước rồi triển khai phxay tính cùng, trừ sau.

a)15+7×8 = 15+56 = 71

201+39:3 = 201+13 = 214

b)90+28:2 = 90+14 = 104

564–10×4 = 564–40 = 524

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a)123×(42–40)

(100+11)×9

b)72:(2×4)

64:(8:4)

Hướng dẫn giải:

Biểu thức tất cả đựng vệt ngoặc thì triển khai tính trong lốt ngoặc trước.

a)123×(42–40) = 123×2 = 246