TÍNH TỔNG 1+1/2+1/3+...+1/N TRONG C

Nhap n > 0: 5S = 2.283334

Bạn đang xem: Tính tổng 1+1/2+1/3+...+1/n trong c

Previous article
Next article
19 Comments on Tính tổng nguyên: S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n

*
hongMarch 13, 2017 at 7:29 am
tại sao nơi tính tổng lại bắt buộc dùng vết += thì mới có thể có thể ra hiệu quả đung ak


Log in khổng lồ Reply
*
Tuan AnhApril trăng tròn, 2017 at 10:13 pm

em thiếu hiểu biết dòng địa điểm này lắm. tại vì sao lại là (float)i vậy ?


Log in to lớn Reply
*
VietVHApril 21, 2017 at 10:55 pm
Tuan Anh,Xét phxay toán thù a = b/c = 5/2 = 2Nếu b và c là số nguyên ổn thì đấy là phnghiền chia đem phần nguyên.Do vậy, đề xuất ép giao diện đến b hoặc c là số thực mẫu mã float. Để phxay phân chia a = b/c = 5/2 = 2.5


Log in to Reply
*
sstrrikerrMay 19, 2019 at 8:47 am

cầm cố vì sao không khai báo float từ trên đầu lun ạ ^^


Log in to lớn Reply
*
VietVHMay trăng tròn, 2019 at 9:48 pm
sstrrikerr, ý chúng ta là knhì báo đổi mới n là đẳng cấp float.Nếu n là float thì ko được vày biểu thức trong vòng lặp for bắt buộc là số nguyên


Log in to lớn Reply

Xem thêm:

*
DungNovember 12, 2017 at 11:59 am

tại vì sao yêu cầu float s=0 ạ


Log in khổng lồ Reply
*
ThườngMarch 30, 2019 at 9:53 pm

#includeint main () int a,i;float s=0;bởi vì printf (“gia tri cua a “);scanf (“%d”,&a);while (afor (i = 1; i s += 1/(float)i;printf ("Tong S = %.2f ",s);

return 0;}Cho e hỏi chút về chỗ lệnh printf cuối cùng ạ. Tại sao lệnh printf khi nằm ngoài dấu chỉ cho một quý hiếm và lúc lệnh printf nằm trong dấu lại cho nhiều rộng 1 giá trị ạ? Em cảm ơn


Log in lớn Reply
*
VietVHMarch 31, 2019 at 4:55 am

Hi Thường,

>Cho e hỏi chút về chỗ lệnh printf cuối cùng ạ. Tại sao lệnh printf khi nằm ngoài dấu chỉ cho 1 giá trị và khi lệnh printf nằm vào dấu lại mang đến >nhiều rộng 1 quý hiếm ạ? Em cảm ơn

Nếu đặt printf vào là trong tầm lặp for => câu lệnh print được gọi các lần.


Log in to lớn Reply
*
ThườngApril 1, 2019 at 9:28 pm

Dạ, em cảm ơn ạ. Vậy phiền ad trả lời dùm e thêm một câu nữa nha. Em k đọc tại sao lại dùng lệnh lặp bởi while ở phần đầu bài ạ? Em thấy bỏ phần đó ra thì cmùi hương trình vẫn chạy đúng ạ?


Log in to Reply

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to lớn post a bình luận.


Search for:
Video course
1. 100 C/C++ interview questions2. 500 C/C++ quiz 3. Learning C++ throughout game4. Deep learning
Liên hệ us
email.comSkype: vietvh004