Trắc nghiệm tin học 11 hk1 có đáp án

Đại học Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 trung học cơ sở Tiểu học dành cho giáo viên

Bạn sẽ xem: Trắc nghiệm tin học tập 11 hk1 có đáp án

Tuyển lựa chọn 1 số thắc mắc trắc nghiệm Tin học lớp 11 - Chương Chương trình đơn giản dễ dàng (Bấm vào liên kết phía dưới để cài đặt xuống)


Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 hk1 có đáp án

*

Chương trình đơn giản dễ dàng là một chương bên trong chương trình môn tin học lớp 11. Tài liệu này có 58 thắc mắc trắc nghiệm về chương 2: Chương trình 1-1 giản. Mời chúng ta học sinh xem trực tuyến đường 2 trang trong tổng cộng 7 trang của tài liệu, các bạn cũng có thể tải không hề thiếu tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển lựa chọn 1 số câu hỏi trắc nghiệm Tin học tập lớp 11 Chương Chương trình 1-1 giản

Chương II: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN Câu 1: lựa chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau : A. Nói chung, công tác thường có hai phần : phần khai báo cùng phần thân; B. Phần thân công tác nhất thiết bắt buộc có; C. Phần khai báo nhất thiết nên có; (*) D. Phần thân chương trình hoàn toàn có thể không cất một lệnh nào; Câu 2: chọn câu đúng trong số câu sau : A. Trong phần khai báo, nhất thiết nên khai báo tên chương trình để nhân tiện ghi nhớ văn bản chương trình; B. Cái khai báo tên lịch trình cũng là 1 trong những dòng lệnh; C. Để sử dụng những chương trình lập sẵn trong các thư viện do ngôn ngữ lập trình cung cấp, cần khai báo các thư viện này vào phần khai báo; (*) D. Ngôn từ lập trình làm sao có khối hệ thống thư viện càng lớn thì càng dễ viết chương trình; Câu 3: chọn câu phạt biểu phù hợp nhất ? A. Khai báo hằng thường xuyên được thực hiện cho một cực hiếm tại từng thời điểm tiến hành chương trình; B. Biến đối kháng là đổi thay chỉ nhận những giá trị không đổi và xuất hiện thêm nhiều lần vào chương trình; C. Khai báo hằng thường xuyên được thực hiện cho các giá trị không đổi và xuất hiện thêm nhiều lần vào chương trình; (*) D. Vào Pascal, tất cả các trở thành trong chương trình đều phải sở hữu giá trị không thay đổi và xuất hiện thêm nhiều lần trong chương trình; Câu 4: chọn câu phân phát biểu phải chăng nhất ? A. Trong Pascal, toàn bộ các biến đổi trong công tác đều phải kê tên cùng khai báo đến chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí; (*) B. Trong Pascal, tất cả các vươn lên là trong chương trình đều sở hữu một cực hiếm tại từng thời điểm tiến hành chương trình; C. Khai báo hằng thường xuyên được thực hiện cho mẫu mã của hằng; D. Biến solo là đổi thay chỉ dìm kiểu của hằng; Câu 5: lựa chọn câu phân phát biểu phải chăng nhất ? A. Vào Pascal, tất cả các thay đổi trong chương trình đều có giá trị không đổi và mở ra nhiều lần trong chương trình; B. Biến đơn là biến hóa chỉ nhận một giá trị tại từng thời điểm tiến hành chương trình; (*) C. Khai báo hằng thường xuyên được áp dụng cho đặt tên cùng khai báo mang lại chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí; D.

Xem thêm: Cài Thiết Bị Nghe Lén Vào Điện Thoại Di Động, Cách Sử Dụng Thiết Bị Nghe Lén Gắn Vào Điện Thoại

Biến solo là phát triển thành chỉ nhận kiểu của hằng; Câu 6: chọn câu phân phát biểu phù hợp nhất ? A. Khai báo hằng hay được sử dụng cho một cực hiếm tại mỗi thời điểm tiến hành chương trình; B. Khai báo hằng còn khẳng định cả đặt tên cùng khai báo mang đến chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí; C. Vào Pascal, tất cả các phát triển thành trong chương trình đều sở hữu một quý giá tại mỗi thời điểm tiến hành chương trình; D. Khai báo hằng còn khẳng định cả đẳng cấp của hằng; (*) Câu 7: Xét công tác Pascal mang lại khung tiếp sau đây :

PROGRAM vi_du; BEGIN Writeln(‘Xin chao cac ban’); Writeln(‘Moi cac ban lam quen thuộc voi Pascal’); END.

Chọn phát biểu sai trong những phát biểu dưới đây : A. Khai báo tên công tác là vi du (*) B. Khai báo tên chương trình là vi_du C. Thân chương trình có hai câu lệnh D. Chương trình không có khai báo hằng Câu 8: nên lựa chọn phương án ghép sai . Ngữ điệu lập trình hỗ trợ một số hình dạng dữ liệu chuẩn để A. Người lập trình biết phạm vi giá bán trị đề nghị lưu trữ; B. Tín đồ lập trình biết dung lượng bộ nhớ lưu trữ cần thiết nhằm lưu trữ; C. Fan lập trình biết có những phép toán nào có thể tác động lên dữ liệu; D. Bạn lập trình không phải đặt thêm những kiểu dữ liệu khác; (*) Câu 9: lựa chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau : A. Mọi ngữ điệu lập trình đều sở hữu các kiểu dáng dữ liệu chuẩn là : mẫu mã nguyên, giao diện thực, kiểu dáng kí tự, thứ hạng lôgic; B. Chính sách về phạm vi giá trị và kích thước bộ lưu trữ lưu trữ một giá trị của những kiểu dữ liệu chuẩn trong mọi ngữ điệu lập trình là như nhau; C. Dữ liệu kiểu byte có 256 quý hiếm từ 0, 1, 2, …, 255; (*) D. Tài liệu kiểu kí từ chỉ gồm 256 giá bán trị; Câu 10: vạc biểu như thế nào dưới đây là sai ? A. Bí quyết khai báo thay đổi trong ngôn ngữ lập trình khác nhau có thể khác nhau; B. Trong Pascal các biến thuộc kiểu hoàn toàn có thể được khai báo trong thuộc một danh sách biến, các biến cách nhau vì chưng dấu phẩy; C. Kiểu dữ liệu của biến nên là kiểu tài liệu chuẩn; (*) D. Hai đổi thay cùng một phạm vi vận động (ví dụ như thuộc trong một khai báo var) ko được trùng tên;