Trắc Nghiệm Tin Học 12 Hk1 Có Đáp Án

Xin ra mắt mang đến những em tài liệu Đề thi HK1 môn Tin học tập 12 có lời giải cùng giải mã chi tiết. Tài liệu được biên soạn nhằm mục tiêu góp các em học sinh ôn tập cùng nắm vững các kiến thức và kỹ năng đang học tập của công tác HK1.Hi vọng trên đây vẫn là 1 tài liệu xem thêm có ích vào quy trình học hành của các em.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 12 hk1 có đáp án


1. Đề thi HK1 môn Tin 12 - Số 1

2. Đề thi HK1 môn Tin 12 - Số 2

3. Đề thi HK1 môn Tin 12 - Số 3

4. Đề thi HK1 môn Tin 12 - Số 4-6

5. Đề thi HK1 môn Tin 12 - Số 7-10


*


TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

ĐỀ THI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIN HỌC – LỚPhường 12

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Trong Access, nút lệnh này

*
gồm công dụng gì?

A. Chở về dữ liệu thuở đầu sau khoản thời gian thanh lọc

B. Thêm bản ghi mới

C. Tìm tìm cùng thay thế sửa chữa

D. Xoá bạn dạng ghi

Câu 2: Trong Access, nút ít lệnh này còn có chức năng gì?

A. Lọc theo mẫu

B. Lọc theo ô tài liệu sẽ chọn

C. Sắp xếp những bản ghi theo sản phẩm từ sút dần dần

D. Sắp xếp các phiên bản ghi theo sản phẩm công nghệ từ tăng dần

Câu 3: Trong Access, nút ít lệnh này

*
bao gồm tác dụng gì?

A. Chuyển sang chế độ trang tài liệu

B. Chuyển lịch sự chính sách thiết kế

C. Lưu kết cấu bảng

D. In tài liệu từ bảng

Câu 4: Để chỉ định khoá chủ yếu, ta chọn trường làm khoá chủ yếu tiếp đến nháy nút:

A.

B.

C.

D.

Câu 5: Trong Access, để khai báo số điện thoại cảm ứng thông minh ta sử dụng giao diện tài liệu nào?

A. Number

B. Date/Time

C. Currency

D. AutoNumber

Câu 6: Trong Access, dữ liệu hình dáng tiền tệ là:

A. Number

B. Date/Time

C. Currency

D. AutoNumber

Câu 7: Trong Access, chế độ trang dữ liệu thực hiện quá trình gì?

A. Tạo với đổi khác cấu tạo bảng

B. Cập nhật với chuyển đổi dữ liệu

C. Cả A cùng B đều đúng

D. Cả A và B đông đảo sai

Câu 8: Người có nhu cầu khai quật thông tin trường đoản cú DataBase là:

A. Người lập trình ứng dụng

B. Người dùng

C. Người quản trị CSDL

D. Cả ba ý trên

Câu 9: Cho các thao tác làm việc sau:

(1) Nháy nút

(2) Nháy nút

(3) Nhập ĐK lọc vào cụ thể từng ngôi trường tương xứng theo mẫu

Trình trường đoản cú các làm việc nhằm tiến hành việc lọc theo ô dữ liệu đã chọn là:

A. (3) → (1) → (2)

B. (2) → (3) → (1)

C. (3) → (2) → (1)

D. (1) → (3) → (2)

Câu 10: Ta hãy chọn loại dữ liệu nào đến ngôi trường So_luong (Số lượng)?

A. AutoNumber

B. Date/Time

C. Number

D. Currency

II. Tự luận:

Bài 1.Hãy liệt kê những thao tác cơ phiên bản Khi thao tác với bảng?

Bài 2.Có các cách nào nhằm tạo thành đối tượng người sử dụng trong Access?

Bài 3.(2.5 điểm) Trong cai quản lí nhân viên cấp dưới của một chủ thể, theo em rất có thể knhị báo giao diện tài liệu gì cho từng trực thuộc tính sau đây?

Mã nhân viên:

Họ tên:

Ngày sinh:

Số điện thoại:

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 SỐ 1 – MÔN TIN 12

I. Trắc nghiệm:

1.C 2.D 3.A 4.D 5.A

6.C 7.B 8.B 9.B 10.C

II. Tự luận:

Câu 1:Các thao tác làm việc cơ bạn dạng khi thao tác làm việc cùng với bảng:

a) Cập nhật dữ liệu: Thêm phiên bản ghi bắt đầu, chỉnh sửa, xóa

b) Sắp xếp cùng lọc: Sắp xếp, thanh lọc.

c) Tìm kiếm đơn giản.

d) In dữ liệu.

Câu 2: Có các phương pháp sau nhằm chế tạo đối tượng người sử dụng trong Access:

a) Dùng các mẫu mã dựng sẵn (wizard-thuật sĩ)

b) Người cần sử dụng tự thiết kế

c) Kết thích hợp cả hai cách trên

Câu 3: cũng có thể knhì báo tài liệu cho các trực thuộc tính như sau:

- Mã nhân viên: Text, AutoNumber, Memo, Number.

- Họ tên: Text, Memo.

- Ngày sinh: Date/Time.

- Số điện thoại: Text, Number.


TRƯỜNG trung học phổ thông LÝ TỰ TRỌNG

ĐỀ THI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIN HỌC – LỚP.. 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Lúc tạo kết cấu bảng, thương hiệu ngôi trường được nhập vào cột.

A. Field name.

B. Data type

C. Field size

D. Format

Câu 2: Mỗi đối tượng người tiêu dùng của Access bao gồm những chế độ thao tác là:

A. Thiết kế với cập nhật

B. Trang tài liệu cùng thiết kế

C. Thiết kế với bảng

D. Chỉnh sửa và cập nhật

Câu 3: Trong DataBase vẫn thao tác làm việc, để chế tạo ra một bảng new bằng cách tự xây đắp, thì làm việc tiến hành làm sao sau đó là đúng.

A. Table – Create Table in thiết kế view

B. Query – Create Query in design view

C. Form – Create Form in thiết kế view

D. Report – Create Report in design view

Câu 4: Trong DataBase đang làm việc, nhằm sản xuất một biểu mẫumới bằng cách làm theo trình thuật sĩ , thì thao tác triển khai nào sau đấy là đúng.

A. Table – Create Table by using wizard

B. Query – Create Query by using wizard

C. Form – Create Form by using wizard

D. Report – Create Report by using wizard

Câu 5: Dữ liệu của DataBase được tàng trữ ở

A. Query

B. Form

C. Table

D. Report

Câu 6: Dữ liệu hình dạng xúc tích vào Microsoft Access được ký kết hiệu là:

A. Autonumber

B. Text

C. Yes/No

D. Number

Câu 7: Lúc thao tác cùng với bảng. Tại cơ chế Design, Lúc thực hiện thao tác làm việc lệnh Insert Row là ta đang tiến hành công việc làm sao sau đây?

A. Chèn thêm bảng

B. Chèn thêm cột

C. Ckém thêm bản ghi

D. Cyếu thêm trường

Câu 8: Sau Khi thiết kế bảng, giả dụ ta không chọn khóa mang lại bảng thì

A. Access tự động sản xuất khóa chủ yếu đến bảng

B. Access cấm đoán lưu

C. Access quán triệt nhập dữ liệu

D. Thoát ngoài Access.

Câu 9: Phần mở rộng của các tệp được tạo nên vày Microsoft Access là

A. XLS

B. DOC

C.MDB

D. PAS

Câu 10: Truy vấn dữ liệu có nghĩa là

A. Xóa những dữ liệu không đề xuất đến nữa

B. Cập nhật dữ liệu

C. Tìm kiếm cùng hiển thị dữ liệu

D. In dữ liệu.

Câu 11: Bảng đã có hiển thị ngơi nghỉ chế độ thi công, mong muốn đặt khóa bao gồm ta thực hiện thao tác

A. Edit – Primary key

B. File – Primary key

C. Tools – Primary key

D. Windows – Primary key

Câu 12: Để thực hiện liên kết dữ liệu ta lựa chọn thao tác làm việc nào sau đây

A. Tools – Relationships

B. Insert – Relationships

C. Edit – Relationships

D. File – Relationships

Câu 13: Trong những tác dụng sau, công dụng như thế nào không hẳn là tác dụng của hệ cai quản trị cơ sở dữ liệu.

A. Cung cấp biện pháp chế tạo lập CSDL

B. Cung cấp phương pháp thống trị tệp

C. Cung cấp bí quyết update, tìm kiếm kiếm với kết xuất thông tin

D. Cung cấp cho nguyên lý kiểm soát và điều hành Việc truy cập vào CSDL

Câu 14: khi thao tác với bảng. Ở chính sách Data sheet, lúc triển khai làm việc lệnh Insert /Columns là ta đang thực hiện công việc nào sau đây?

A. Ckém thêm dòng

B. Cyếu thêm cột

C. Cnhát thêm bạn dạng ghi

D. Ckém thêm trường

Câu 15: Trong Microsoft Access, một DataBase hay là

A. Một tệp

B.Tập vừa lòng những bảng gồm tương quan cùng với nhau

C. Một sản phẩm phần mềm

D. Một vnạp năng lượng bản.

Câu 16: Độ rộng của trường rất có thể được biến đổi làm việc đâu

A. Trong cơ chế thiết kế

B. Trong chính sách trang dữ liệu

C. Không thể biến hóa được

D. cũng có thể đổi khác bất kể ở chỗ nào.

Câu 17: Các đối tượng cơ bản vào Access là:

A. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Mẫu hỏi.

B. Bảng, Macro, Biểu mẫu mã, Báo cáo.

C.Bảng, Mẫu hỏi, Biểu mẫu, Báo cáo

D. Bảng, Macro, Môđun, Báo cáo.

Câu 18: Đối tượng như thế nào không dùng làm update dữ liệu:

A. Báo cáo;

B. Bảng;

C. Biểu mẫu;

D. Mẫu hỏi;

Câu 19: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là:

A.Phần mượt cần sử dụng sinh sản lập, tàng trữ cùng khai thác một cơ sở dữ liệu.

B. Phần mềm sử dụng chế tạo lập CSDL.

Xem thêm: Chiến Lược Cây Gậy Và Củ Cà Rốt Là Gì, Chính Sách “Cây Gậy Và Củ Cà Rốt” Của Hoa Kỳ

C. Phần mềm để làm việc và cách xử lý những đối tượng người dùng trong DataBase.

D. Phần mượt sử dụng tạo ra lập, tàng trữ một CSDL

Câu 20: Điều khiếu nại để chế tạo ra côn trùng liên kết giữa nhì bảng là:

A.Trường link của nhị bảng buộc phải cùng loại dữ liệu

B. Trường liên kết của nhị bảng đề xuất là chữ hoa

C. Trường liên kết của hai bảng phải là giao diện dữ liệu số

D. Trường links của nhì bảng phải khác biệt về mẫu mã dữ liệu

---Để coi tiếp nội dung tự câu 21-40 cùng giải đáp của Đề thi số 2, các em phấn kích coi online hoặc sở hữu về thứ tính---


TRƯỜNG trung học phổ thông ĐÀO HUY TỪ

ĐỀ THI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIN HỌC – LỚPhường 12

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Trong Access, nút ít lệnh này

*
bao gồm tính năng gì?

A. Chsống về tài liệu ban đầu sau thời điểm thanh lọc

B. Thêm phiên bản ghi mới

C. Tìm tìm với sửa chữa thay thế

D. Xoá bản ghi

Câu 2: Trong Access, nút ít lệnh này gồm chức năng gì?

A. Lọc theo mẫu

B. Lọc theo ô dữ liệu vẫn chọn

C. Sắp xếp những phiên bản ghi theo thiết bị từ tăng dần đều

D. Sắp xếp những bạn dạng ghi theo lắp thêm tự giảm dần

Câu 3: Trong Access, nút ít lệnh này

*
gồm tác dụng gì?

A. Chuyển sang chế độ trang dữ liệu

B. Chuyển thanh lịch chế độ thiết kế

C. Lưu cấu trúc bảng

D. In dữ liệu từ bỏ bảng

Câu 4: Để hướng đẫn khoá bao gồm, ta lựa chọn trường làm khoá bao gồm sau đó nháy nút:

A.

B.

C.

D.

Câu 5: Trong Access, để khai báo số Smartphone ta dùng thứ hạng dữ liệu nào?

A. Number

B. Date/Time

C. Currency

D. AutoNumber

Câu 6: Trong Access, dữ liệu kiểu dáng thì giờ là:

A. Number

B. Date/Time

C. Currency

D. AutoNumber

Câu 7: Trong Access, chế độ xây dựng tiến hành công việc gì?

A. Tạo và biến đổi cấu trúc bảng

B. Cập nhật với chuyển đổi dữ liệu

C. Cả A với B những đúng

D. Cả A và B đông đảo sai

Câu 8: Người có nhu cầu khai thác thông báo trường đoản cú DataBase là:

A. Người xây dựng ứng dụng

B. Người dùng

C. Người quản lí trị CSDL

D. Cả tía ý trên

Câu 9: Cho các làm việc sau:

(1) Nháy nút

(2) Nháy nút

(3) Nhập ĐK thanh lọc vào cụ thể từng ngôi trường khớp ứng theo mẫu

Trình trường đoản cú các thao tác để thực hiện việc thanh lọc theo ô dữ liệu vẫn lựa chọn là:

A. (3) → (1) → (2)

B. (3) → (2) → (1)

C. (2) → (3) → (1)

D. (1) → (3) → (2)

Câu 10: Ta hãy chọn vẻ bên ngoài dữ liệu làm sao mang đến trường Dia_bỏ ra (Địa chỉ)?

A. AutoNumber

B. Date/Time

C. Text

D. Currency

II. Tự luận:

Bài 1.Liệt kê những các loại đối tượng người tiêu dùng cơ bản trong Access?

Bài 2.Hãy nêu những tác dụng của hệ quản trị CSDL?

Bài 3.Trong quản ngại lí nhân viên cấp dưới của một chủ thể, theo em có thể knhì báo hình dạng dữ liệu gì cho mỗi ở trong tính sau đây?

Mã nhân viên:

Họ tên:

Ngày sinh:

Số năng lượng điện thoại:

---Để coi tiếp nội dung từ đáp áncủa Đề thi số 3, các em vui tươi coi online hoặc download về lắp thêm tính---


TRƯỜNG trung học phổ thông CHUYÊN HẠ LONG

ĐỀ THI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIN HỌC – LỚP 12

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Trong Access, nút lệnh này

*
có tác dụng gì?

A. Chsinh sống về dữ liệu ban đầu sau khi lọc

B. Thêm phiên bản ghi mới

C. Tìm kiếm và sửa chữa thay thế

D. Xoá bạn dạng ghi

Câu 2: Trong Access, nút lệnh này có tác dụng gì?

A. Lọc theo mẫu mã

B. Lọc theo ô tài liệu đang chọn

C. Sắp xếp các bạn dạng ghi theo lắp thêm từ tăng đột biến

D. Sắp xếp các phiên bản ghi theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú sút dần

Câu 3: Trong Access, nút ít lệnh này

*
có chức năng gì?

A. Chuyển quý phái cơ chế trang tài liệu

B. Chuyển quý phái chính sách thiết kế

C. In dữ liệu từ bảng

D. Lưu cấu trúc bảng

Câu 4: Để hướng đẫn khoá chủ yếu, ta chọn trường có tác dụng khoá bao gồm sau đó nháy nút:

A.

B.

C.

D.

Câu 5: Trường E-Mail có mức giá trị là: lop12A3
email.com. Hãy cho thấy trường Thư điện tử có kiểu tài liệu gì?

A. AutoNumber

B. Text

C. Number

D. Currency

Câu 6: Dữ liệu hình dạng số đếm, tăng tự động hóa đến bản ghi new là:

A. Number

B. Date/Time

C. Currency

D. AutoNumber

Câu 7: Công câu hỏi tạo ra và chuyển đổi cấu tạo bảng được tiến hành trong chế độ nào?

A. Chế độ trang dữ liệu

B. Chế độ thiết kế

C. Cả A cùng B đa số đúng

D. Cả A và B số đông sai

Câu 8: Người có mục đích đặc biệt quan trọng trong Việc cắt cử quyền truy cập cùng thực hiện cơ sở dữ liệu là:

A. Người lập trình ứng dụng

B. Người dùng

C. Người quản lí trị CSDL

D. Cả tía ý trên

Câu 9: Cho các thao tác sau:

(1) Nháy nút

(2) Nháy nút

(3) Chọn ô bao gồm tài liệu đề nghị lọc

Trình từ bỏ các thao tác làm việc nhằm thực hiện vấn đề lọc theo ô tài liệu đang lựa chọn là:

A. (3) → (2) → (1)

B. (2) → (3) → (1)

C. (1) → (3) → (2)

D. (3) → (1) → (2)

Câu 10: Ta hãy lựa chọn phong cách tài liệu làm sao đến trường Don_gia (Đơn giá bán VNĐ)?

A. Currency

B. AutoNumber

C. Date/Time

D. Number

II. Tự luận:

Bài 1.Access là gì? Hãy kể những tính năng thiết yếu của Access?

Bài 2.Hãy nêu các bước tạo CSDL?

Bài 3. Trong quản ngại lí hàng hóa, theo em có thể knhị báo mẫu mã dữ liệu gì cho từng trực thuộc tính sau đây?

Mã hàng:

Tên hàng:

Ngày nhập:

Số lượng:

Đơn giá:

---Để xem tiếp câu chữ câu trả lời của Đề thi số 4, những em phấn kích coi online hoặc cài đặt về sản phẩm tính---

5. Đề thi học kì 1môn Tin học 12 số 5

TRƯỜNG trung học phổ thông LÊ QUÝ ĐÔN

ĐỀ THI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIN HỌC – LỚPhường 12

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Câu 1:Chọn kiểu dáng tài liệu như thế nào mang đến ngôi trường điểm Tân oán, Lý, …

A. Number

B. Yes/No

C. Currency

D. AutoNumber

Câu 2: Nút Primary Key là nút như thế nào trong các nút sau?

A.

B.

C.

D.

*

Câu 3:Hãy chọn giải pháp ghnghiền đúng độc nhất vô nhị. Để xóa một bản ghi trong bảng nên thực hiện: msinh sống bảng, lựa chọn phiên bản ghi và:

A. Nháy nút ít lệnh Erase Record.

B. Nháy nút lệnh Cut Record.

C. Nhấn phím Delete.

D. Tất cả phần nhiều đúng.

Câu 4:Cho những thao tác làm việc sau:

(1) Nháy nút

(2) Nháy nút

(3) Nhập ĐK thanh lọc vào cụ thể từng trường tương xứng theo mẫu

Trình từ các thao tác để tiến hành được bài toán lọc theo chủng loại là:

A. (1) → (2) → (3)

B. (3) → (2) → (1)

C. (1) → (3) → (2)

D. (2) → (3) → (1)

Câu 5: Để chế tạo một tệp đại lý dữ liệu (CSDL) bắt đầu và đánh tên tệp vào Access, ta phải:

A. Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New.

B. Khởi cồn Access, vào File lựa chọn New hoặc kích vào biểu tượng New, kích tiếp vào Bl& Database… viết tên tệp và chọn Create.

C. Kích vào biểu tượng New.

D. Vào File → chọn New.

-----Còn tiếp-----

6. Đề thi học tập kì 1 môn Tin học 12 số 6

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUY TỰ

ĐỀ THI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIN HỌC – LỚP 12

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Trong Access, nút ít lệnh nàycó công dụng gì?

A. Thêm bạn dạng ghi new

B. Tìm kiếm với cầm thế

C. Chsinh sống về tài liệu thuở đầu sau khi thanh lọc

D. Xoá bạn dạng ghi

Câu 2: Trong Access, nút lệnh nàygồm tính năng gì?

A. Lọc theo mẫu mã

B. Lọc theo ô tài liệu vẫn chọn

C. Sắp xếp những phiên bản ghi theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú tăng dần

D. Sắp xếp các bạn dạng ghi theo máy từ giảm dần

Câu 3: Trong Access, nút ít lệnh này

*
bao gồm tính năng gì?

A. Chuyển quý phái chính sách trang dữ liệu

B. Chuyển sang chế độ thiết kế

C. Lưu kết cấu bảng

D. In dữ liệu tự bảng

Câu 4: Để hướng dẫn và chỉ định khoá bao gồm, ta lựa chọn ngôi trường có tác dụng khoá chính tiếp đến nháy nút:

A.

B.

C.

D.

Câu 5: Trường E-Mail có mức giá trị là: lop12A3
email.com. Hãy cho thấy thêm ngôi trường Thư điện tử gồm thứ hạng dữ liệu gì?