TRÍCH LỌC DỮ LIỆU CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG EXCEL

GIỚI THIỆU

Nếu dữ liệu bạn muốn trích lọc đòi hỏi các điều kiện phức tạp không triển khai được bởi trích lọc auto (Autofilter), bạn có thể dùng tuấn kiệt trích lọc nâng cấp để thực hiện. Chức năng này nằm trong hộp thoại Advanced Filter.Bạn đã xem: Rút trích tin tức trong excel

Để mở vỏ hộp thoại Advanced Filter, chọn Data > Advanced

Với bí quyết trích thanh lọc nâng cao, bạn phải khởi tạo các tiêu chuẩn (điều kiện) trong một vùng tiêu chuẩn cá biệt trên bảng tính. Excel thực hiện vùng tiêu chuẩn chỉnh này để làm nguồn dữ liệu điều kiện trong thao tác làm việc trích thanh lọc nâng cao.

Bạn đang xem: Trích lọc dữ liệu có điều kiện trong excel

DỮ LIỆU MẪU

Bảng sau đây là dữ liệu mẫu mã minh họa cho bài viết này


*

Có 2 biện pháp tạo vùng tiêu chuẩn: thực hiện phép so sánh và thực hiện hàm

Ví dụ: Lọc list người chào bán mà tên gồm chứa cam kết tự thứ 2 là ‘u’.

Cách 1: thực hiện phép so sánh

Vùng tiêu chuẩn chỉnh cho ví dụ trên được tạo thành như hình bên dưới (vùng E2:E3)


*

Thao tác triển khai trích lọc

Bước 1: Click vào trong 1 ô trong vùng dữ liệu cần trích lọc, trong ví dụ như là vùng A6:C10

Bước 2: chọn menu Data, trong team Sort & Filter, click Advanced

Bước 3: chọn 1 trong 2 tuyển lựa sau để thấy công dụng trích lọc

+ Copy khổng lồ another location: tác dụng trích lọc sẽ nằm ở 1 vùng hướng dẫn và chỉ định trong bảng tính, vùng này được khai báo trong form Copy to (Nên khai báo vùng này còn có số cột bởi với vùng trích lọc, vào hình là vùng A13:C13)


*

Bước 4: Khung danh sách range: Tự lộ diện do đã thao tác bước 1. Size Criteria range: đó là vùng tiêu chuẩn chỉnh đã tạo bao hàm cả tiêu đề, trong ví dụ như là vùng E2:E3

Bước 5: lựa chọn OK. Các bạn sẽ nhận được hiệu quả trích thanh lọc tại vùng sẽ chỉ định


*

Những điểm quan trọng đặc biệt của vùng tiêu chuẩn

+ tiêu đề cột của vùng tiêu chuẩn bắt đề nghị trùng với title cột vào vùng buộc phải trích lọc

+ Dùng đa số phép so sánh đơn giản (= ; > ; = ; ) bên trên kiểu tài liệu chuỗi với giá trị.

Xem thêm: Kiểm Tra Cước Thuê Bao Trả Sau Mobifone Nhanh Nhất, Làm Thế Nào Để Tra Cứu Cước Mobifone Trả Sau

+ công dụng của những ô đk trong vùng tiêu chuẩn chỉnh luôn hiển thị là một trong chuỗi hoặc một biểu thức so sánh.

+ Ô điều kiện được nhập theo cấu trúc: =”= entry ”, cùng với entry là chuỗi cam kết tự hoặc giá trị.

Cách 2: sử dụng hàm

Vùng tiêu chuẩn chỉnh cho ví dụ như trên được chế tạo ra như hình bên dưới (vùng F2:F3)


*

Thao tác triển khai trích lọc: tiến hành như các thao tác làm việc theo giải pháp trên, ta có hiệu quả tương tự


Những điểm đặc biệt quan trọng của vùng tiêu chuẩn

+ tiêu đề cột của vùng tiêu chuẩn bắt buộc không được trùng với tiêu đề cột nào trong vùng buộc phải trích lọc

+ Hàm được sử dụng trong những ô đk phải được áp dụng cho ô ở dòng dữ liệu trước tiên của vùng trích lọc

+ tác dụng của những ô điều vào vùng tiêu chuẩn luôn đề xuất là TRUE hoặc FALSE

CÁC ĐIỀU KIỆN KẾT HỢP KHÁC NHAU trong VÙNG TIÊU CHUẨN

1) Nhiều điều kiện trong và một cột, bất kỳ điều khiếu nại nào trong số điều khiếu nại đúng

Ví dụ: Trích lọc danh sách các dòng thỏa: Người chào bán tên “Dung” hoặc thương hiệu “Đại”

Biểu thức logic: (Người cung cấp = “Dung” OR Người chào bán = “Đại”)

Vùng tiêu chuẩn chỉnh tạo vào Excel


Kết quả trích lọc


2) các điều kiện trong tương đối nhiều cột, toàn bộ các đk đều đúng

Ví dụ: Trích thanh lọc danh sách những dòng thỏa: loại sản phẩm là nông sản và lệch giá lớn rộng 1000

Biểu thức logic: (Loại sản phẩm = “Nông sản” AND lệch giá > 1000)

Vùng tiêu chuẩn chỉnh tạo vào Excel


Kết trái trích lọc


3) những điều kiện trong vô số cột, ngẫu nhiên điều kiện nào trong các điều khiếu nại đúng

Ví dụ: Trích thanh lọc danh sách những dòng thỏa: Loại thành phầm là nông sản hoặc Người phân phối là Bình

Biểu thức logic: (Loại thành phầm = “Nông sản” OR Người buôn bán = “Bình”)

Vùng tiêu chuẩn tạo trong Excel


Kết trái trích lọc


4) các tập đk trong cùng một cột

Ví dụ: Trích lọc danh sách các dòng thỏa: lệch giá lớn hơn 6000 nhưng nhỏ dại hơn 6500, hoặc Doanh thu nhỏ tuổi hơn 500

Biểu thức logic: ( (Doanh thu >6000 AND doanh thu

Vùng tiêu chuẩn tạo vào Excel


Kết quả trích lọc


5) nhiều tập điều kiện, mỗi tập nằm trong vô số cột

Ví dụ: Trích lọc danh sách các dòng thỏa: Người phân phối tên Dung có lợi nhuận lớn hơn 3000 hoặc Người chào bán tên Bình có Danh thu lớn hơn 1500

Biểu thức logic: ( (Người buôn bán = “Dung” AND lợi nhuận >3000) OR (Người phân phối = “Bình” AND lệch giá >1500) )

Vùng tiêu chuẩn chỉnh tạo vào Excel


Kết quả trích lọc


Trích lọc nâng cao giúp cho người dùng linh hoạt hơn trong câu hỏi sử dụng các điều kiện nhằm lọc ra danh sách các bạn dạng ghi theo ý muốn. Làm việc với vùng tiêu chuẩn trong trích lọc nâng cao nhiều, người sử dụng sẽ có rất nhiều kinh nghiệm rộng trong việc sử dụng nhóm hàm cơ sở tài liệu của Excel.


Bài viết mới
AE888F8bet