Viết Chương Trình Nhập Mảng Các Số Nguyên Và Xuất Các Phần Tử Lẻ Có Trong Mảng.

Trong nội dung bài viết này bọn họ sẽ thực hiện chương trình liệt kê những giá trị lẻ trong mảng những số nguyên bằng C / C++. Đây là một bài tập thường chạm chán khi ban đầu với một ngôn từ nào đó

*


*

Mình sẽ thực hiện hai lịch trình với hai ngữ điệu khác nhau, vì chưng vậy chúng ta cần có kỹ năng cơ bản về hai ngôn từ này sẽ nhé!!!

Liệt kê những giá trị lẻ vào mảng những số nguyên bằng C

Trong lấy một ví dụ này bản thân sẽ thực hiện chương trình liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng ngôn từ C.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập mảng các số nguyên và xuất các phần tử lẻ có trong mảng.

Đầu tiên ta phải viết các hàm để nhập, xuất và cách xử trí mảng.

Bài viết này được đăng trên


Hàm nhập các phần tử:

Trong hàm nhập ta sử dụng một vòng lặp do..while để yêu cầu người tiêu dùng nhập vào số lượng các phần tử trong khoảng tầm từ 0 -> MAX.

Xem thêm:

Tiếp đến thực hiện vòng lặp for để nhập giá trị đến từng thành phần của mảng


void nhap (int a<>, int &n){ //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số bộ phận của mảng vì chưng printf(" Nhập vào số bộ phận của mảng: "); scanf("%d", &n); if(n MAX) printf(" Số bộ phận không thích hợp lệ, vui mắt nhập lại !"); while(n MAX); //sử dụng vòng lặp for nhằm nhập giá trị đến từng phần tử của mảng for(int i = 0; i

void lietkele(int a<>, int n){ // áp dụng vòng lặp for để chăm chú từng thành phần trong mảng, bộ phận nào phân tách cho 2 dư 1 thì in ra màn hình hiển thị for(int i = 0; i
Sau khi viết xong xuôi các hàm bên trên thì ta chỉ việc gọi bọn chúng ở hàm main() rồi tiến hành chạy chương trình.

Dưới đây tôi đã viết sẵn lịch trình liệt kê các giá trị lẻ vào mảng các số nguyên, các bạn có thể tham khảo nhé !!!


#include#include#define MAX 100/* hàm nhập các bộ phận cho mảng */void nhap (int a<>, int &n){ //sử dụng vòng lặp do..while nhằm yêu cầu người tiêu dùng nhập vào số phần tử của mảng vì chưng printf(" Nhập vào số thành phần của mảng: "); scanf("%d", &n); if(n MAX) printf(" Số thành phần không vừa lòng lệ, vui mắt nhập lại !"); while(n MAX); //sử dụng vòng lặp for nhằm nhập giá chỉ trị mang lại từng thành phần của mảng for(int i = 0; i
Kết quả:

Liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C++

Việc liệt kê những giá trị lẻ trong mảng những số nguyên bằng ngôn từ C++ cũng giống như như ngữ điệu C. Bởi về cơ bạn dạng thì hai ngôn từ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() cùng scanf() trong ngôn ngữ C bởi cout() cùng cin() trong ngữ điệu C++. Ghi nhớ khai báo tủ sách để thực hiện cout() với cin() nhé.


#includeusing namespace std;#include#define MAX 100/* hàm nhập các thành phần trong mảng */void nhap (int a<>, int &n){ // sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người tiêu dùng nhập vào số thành phần của mảng do cout>n; if(n MAX) cout MAX); //sử dụng vòng lặp for để nhập từng bộ phận cho mảng for(int i = 0; i >a; /* hàm xuất các bộ phận trong mảng */void xuat(int a<>, int n){ // thực hiện vòng lặp for nhằm xuất các phần tử trong mảng for(int i = 0; i
Kết quả:

Như vậy là bọn họ đã thực hiện kết thúc chương trình liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bởi C / C++. Các chúng ta cũng có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp gỡ liên quan: