Viết Chương Trình Nhập Vào 1 Dãy Số Nguyên

Câu vấn đáp được chuẩn xác đựng biết tin chính xác và an toàn và tin cậy, được chứng thực hoặc vấn đáp vì các chuyên gia, cô giáo số 1 của công ty chúng tôi.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên


*

Bài $1$

Program Hotboy;

Uses crt;

Var A:array<1..100> of integer;

I,n : byte;

S:real;

Begin

Clrscr ;

S:=1;

Write("https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpgnhao so phan tu vào day"https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg); readln(n);

For i:=1 khổng lồ n do

Begin

Write("https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpgA<"https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg,i,"https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg>"https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg); readln(A);

End;

For i:=1 lớn n do

If A hack 5 =0 then

S:=S* A ;

Writeln("https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpgTong cac phan tu phân chia het đến 5 trong sở hữu la"https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg,S);

Readln

End.

Bài $2$

Program Hotboy;

Uses crt;

Var A:array<1..100> of integer;

I,n : byte;

S:real;

Begin

Clrscr ;

S:=0;

Write("https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpgnhao so phan tu trong day"https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg); readln(n);

For i:=1 to n do

Begin

Write("https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpgA<"https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg,i,"https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg>"https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg); readln(A);

End;

For i:=1 khổng lồ n do

If A =0 then

S:=S+ sqr(A) ;

Writeln("https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpgTong binch phuong cac phan tu duong vào với la"https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg,S);

Readln

End.


Hãy góp đa số người biết câu vấn đáp này nỗ lực nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote
GửiHủy
Đăng nhập để hỏi bỏ ra tiết


AnnihilatorsTrả lời1572

Điểm

17639

Cám ơn

891


*

Thành viên Biệt team Hăng Hái

Bài 1:

Program FNG;Uses crt;Var A: array<1..1000> of longint; n,i,s: longint;Begin Clrscr; Write("https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpgNhap n: "https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg); Readln(n); s:=1; For i:=1 to n do Begin Write("https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpgA<"https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg,i,"https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg> = "https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg); Readln(A); If A hack 5 = 0 then s:=s*A; End; Write("https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpgS = "https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg,s); ReadlnEnd.

Xem thêm: Hình Ảnh Cây Bìm Bìm Bìm: Một Vị Thuốc Thân Thuộc Trong Dân Gian

Bài 2:

Program FNG;Uses crt;Var A: array<1..1000> of longint; n,i,s: longint;Begin Clrscr; Write("https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpgNhap n: "https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg); Readln(n); s:=0; For i:=1 khổng lồ n vị Begin Write("https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpgA<"https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg,i,"https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg> = "https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg); Readln(A); If A End; Write("https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpgS = "https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg,s); ReadlnEnd.

Bài 3:

Program FNG;Uses crt;Var A: array<1..1000> of longint; n,i,s: longint;Begin Clrscr; Write("https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpgNhap n: "https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg); Readln(n); s:=0; For i:=1 khổng lồ n vì chưng Begin Write("https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpgA<"https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg,i,"https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg> = "https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg); Readln(A); If A>0 then s:=s+sqr(A); End; Write("https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpgS = "https://ucozfree.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_19734_700.jpg,s); ReadlnEnd.


Hãy góp mọi người biết câu vấn đáp này cố gắng nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote

GửiHủy
Đăng nhập nhằm hỏi bỏ ra tiết

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé!


XEM GIẢI BÀI TẬPhường. SGK TIN 8 - TẠI ĐÂY

quý khách mong hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Sự kiện


Đáp án tìm hiểu thêm cuộc thi Đại sứ đọng văn hoá hiểu 2021

Bạn ý muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý vày báo cáo vi phạm?


Gửi trải đời Hủy


*

Cơ quan lại chủ quản: shop Cổ phần Công nghệ giáo dục và đào tạo Thành Phát


Tải ứng dụng


*
*

*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội Thủ Đô.
Giấy phxay tùy chỉnh thiết lập mạng xã hội trên mạng số 331/GP-BTTTT bởi Sở Thông tin cùng Truyền thông.