VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TỔNG BÌNH PHƯƠNG CÁC SỐ LẺ TỪ 1 ĐẾN N

Bài 1:Viết lịch trình tính tổng bình phương thơm những số lẻ từ là một cho N.(PASCAL)Bài 2:Viết lịch trình phần tích một vài nguyên n thành tích của những thừa số ngulặng tố.(PASCAL)


Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng bình phương các số lẻ từ 1 đến n

*
uses crt;var i,n,s:integer;beginclrscr;writeln(" Nhập n : " );Readln(n);S:=0;For i:=1 lớn n dobeginif (i hack 2) = 0 then s:=s+i;end;Writeln("Tổng S: ,S);readln;END.
*
?!

Học giờ Anh qua Flashcard
*

Xem thêm: Cách Trồng Hoa Nhài Ra Hoa, Trồng Hoa Lài Làm Sao Ra Hoa Đẹp

quý khách có bài xích tập nên đáp án, hãy gửi mang đến hầu hết người cùng coi và đáp án trên đây, công ty chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vày điều này: Gửi bài bác tậpHình như, bạn có thể trình lên ucozfree.com nhiều lắp thêm khác nữa Tại đây!

20.448
2 *Criss##
*
17.902
3 ♡디스플레이(mostrar)
*
12.092
4 < AKP > _D V H_ ...
*
8.390
5 ~ : D : ~ < I am so ...
*
6.180

18.126 2 Phương thơm - vẫn lười ...
*
16.632 3 Phạm Arsenal
*
13.324 4 。☆ლ(◕ω◕ლ) °°# NTD ...
*
9.257 5 Maximus
*
7.777