Xổ số miền nam ngày 11 tháng 05

ĐầuThống kê lôtôXSBTXSVTXSBL
0826, 9
11, 1, 4, 63, 70, 3
272, 47
322, 92
44, 50, 4, 90, 1, 7
52, 2, 4, 53, 57
64
70, 1, 81, 13, 3, 8
890, 12, 5, 8, 9
9274
XSBT 11-5XSVT 11-5XSBL 11-5

Bạn đang xem: Xổ số miền nam ngày 11 tháng 05

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSDTXSCM
093, 6, 90, 6, 7
11, 4, 4, 52, 5
298
34, 8, 84, 5, 9
40, 451, 6
52, 21, 6, 7
660, 4, 7, 90, 5, 6, 9
714, 60
83, 6, 8, 92, 5
90, 80, 8
XSHCM 11-5XSDT 11-5XSCM 11-5

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSLAXSBPXSHG
02, 6, 76, 823
124, 55
24, 71, 21,2,4,8,8
31, 26, 7, 93, 50, 2
41, 20, 4, 5, 5
541, 71, 9
60, 1, 94, 71, 5, 8, 92
73, 3, 72, 2, 5, 929
8348, 8, 9
91, 32,2,3,6,78
XSHCM 11-5XSLA 11-5XSBP 11-5XSHG 11-5

ĐầuThống kê lôtôXSVLXSBDXSTV
00, 2, 81, 5, 8, 9
124, 97
20, 3, 84, 6, 80, 6
33, 7, 93, 4, 8, 9
47, 86
52, 46, 6, 8
60, 25
751
82, 51, 68
95, 61,3,7,7,9,94, 7
XSVL 11-5XSBD 11-5XSTV 11-5

ĐầuThống kê lôtôXSTNXSAGXSBTH
0602, 3, 5, 8
10, 2, 3, 534
24, 7, 828
32, 4
451, 3, 7
55,8,8,8,93, 9
60, 092, 3
70, 2, 5, 904, 8, 8
812, 5, 5, 86
94, 930, 0
XSTN 11-5XSAG 11-5XSBTH 11-5

ĐầuThống kê lôtôXSDNXSCTXSST
02, 5, 9
10, 93, 5, 5, 81, 4, 6, 7
25, 62, 4, 73, 8
35, 72, 5, 8
421, 4
5991, 7
6280,4,4,6,7,9
76, 7, 750
85, 5, 86, 7
93, 4, 59
XSDN 11-5XSCT 11-5XSST 11-5

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSDTXSCM
00, 4, 4, 5
162
201, 80, 9
37, 93, 9, 9
422, 3
57, 80, 3, 61, 3, 4, 4
63, 3, 72, 32, 9
77, 95, 6, 90, 2, 5
81, 62, 9, 92
9282, 5, 9
XSHCM 11-5XSDT 11-5XSCM 11-5

ĐầuThống kê lôtôXSTGXSKGXSDL
07, 863, 5, 8
11, 86, 7, 92, 5
22, 87, 85
3
41, 2, 55
56, 7, 84, 5
61, 1, 381, 4, 9
71, 3, 4, 70, 1, 5, 60, 2, 8, 8
861
94, 57, 80, 4
XSTG 11-5XSKG 11-5XSDL 11-5

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSLAXSBPXSHG
020,5,6,6,7
1
23, 60, 30, 0, 42, 6
38, 870, 7, 7, 80, 2, 3, 5
41, 3, 50, 52, 81, 8
57, 92, 4, 56, 7, 9
61, 31, 4, 62
70, 2, 32, 90, 4
83, 5, 80, 30, 14, 5
934, 50, 2, 99
XSHCM 11-5XSLA 11-5XSBP 11-5XSHG 11-5

Xem thêm: Xsmb 25/4/2021, Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 25 Tháng 04, Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 25 Tháng 04

ĐầuThống kê lôtôXSVLXSBDXSTV
052, 7, 8, 98
121, 1
25
328
40, 30, 62, 2, 8
51, 3, 50, 2, 4, 60, 0, 4, 8
662, 4
70,0,0,2,2,4,70,2,3,6,80, 5, 6
85
92, 30, 4, 8
XSVL 11-5XSBD 11-5XSTV 11-5

ĐầuThống kê lôtôXSDNXSCTXSST
004
111, 4
20,0,4,7,94, 54, 5, 7
32, 3, 44, 96, 7, 9
420, 3, 3, 55, 7, 8
50, 674
62, 56
7052, 2, 4, 9
882, 6, 8
954, 71, 4, 5
XSDN 11-5XSCT 11-5XSST 11-5

ĐầuThống kê lôtôXSBTXSVTXSBL
05, 68, 99
103
2320, 7
30, 62, 28, 8, 9
41, 790, 1, 2
50,1,3,5,53
6622, 3, 3, 6
71,1,5,8,95
80, 23, 4, 73, 6
96, 795, 7
XSBT 11-5XSVT 11-5XSBL 11-5

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSDTXSCM
057
12, 930, 3, 4
25, 5, 71, 7, 7
33, 5, 92
40, 2, 4, 641, 4
54, 4, 6, 60, 0
61, 3, 41, 3, 5, 84
7380, 5, 6, 8
82, 3, 87
965, 5, 98
XSHCM 11-5XSDT 11-5XSCM 11-5

ĐầuThống kê lôtôXSTGXSKGXSDL
01, 392
10, 2, 52, 2, 7
224, 62
32, 2, 5, 561
41, 96
57, 7, 9, 91, 3, 4, 5
63, 52, 62
70, 82, 6, 9
80, 1, 81, 1, 77
961, 41, 1, 4
XSTG 11-5XSKG 11-5XSDL 11-5

ĐầuThống kê lôtôXSVLXSBDXSTV
01, 3, 90, 97, 9
10, 276, 8
20, 4, 50, 21, 3, 3, 9
37, 90, 60, 1
47, 8, 80, 94
52, 73, 6, 6
621, 51
752, 72, 5
851, 2, 8
9672
XSVL 11-5XSBD 11-5XSTV 11-5

XSMN ngày 11-5 tốt KQXSMN ngày 11/5 là kết quả xổ số khu vực miền nam được cù số mở thưởng vào trong ngày 11-05 từ năm 2006 cho nay.
Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12>>20182019202020212022