XÓA DỮ LIỆU TRONG ĐĨA CD BẰNG NERO

Có xoá được tài liệu trên đĩa vcd tốt đuwợc không? tức thị thay đổi nó thành đĩa white ấy? em không đậy gì cả! ai pit góp mình nha! và cách xoá, cách sao đĩa nữa! em không tồn tại phầm mượt sao đĩa! cho em website em lên em học tập cũng được!


Bạn đang xem: Xóa dữ liệu trong đĩa cd bằng nero

vu00e0 cu00e1ch xou00e1, cu00e1ch sao u0111u0129a nu1eefa! em khu00f4ng cu00f3 phu1ea7m mu1ec1m sao u0111u0129a! mang đến em trang web em lu00ean em hu1ecdc cu0169ng u0111u01b0u1ee3c!","product_id":0,"type":0,"date":1306250145,"date_text":"9 nu0103m","link":"/hoidap/4106/278893/cach-xoa-du-lieu-o-dia-vcd-hoac-dvd.html","num_reply":11,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"cholinhkien","name":"Tran Quynh Nhung","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"cholinhkien.net

*

Xem thêm: Cây Vừa Sống Trên Cạn Vừa Sống Dưới Nước, Tnxh: Một Số Loài Cây Sống Trên Cạn

Chào bạn!

Đĩa CD, DVD, Bluray.... nói thông thường là đĩa quang đa số được "khắc" bằng laze nên chỉ có thể có thể ghi một đợt với bắt buộc xóa được, các bạn ấy nói ghi phân phối được là không đúng, đĩa quang quẻ chỉ hoàn toàn có thể ghi 1 lần, mặc dầu dung tích đĩa còn trống cũng quan trọng ghi được nữa!

Sao đĩa thì có gì đâu, bạn dùn phần mềm ghi đĩa Nero, nó gồm phần copy data đấy.

Quý khách hàng rất có thể vào trang này http://www.nero.com/enu/downloads.html để tuyển lựa phiên bạn dạng mua về và cài đặt.

Chúc thành công.


u0110u0129a CD, DVD, Bluray.... nu00f3i chung lu00e0 u0111u0129a quang đãng u0111u1ec1u u0111u01b0u1ee3c "khu1eafc" bu1eb1ng laze nu00ean chu1ec9 cu00f3 thu1ec3 ghi mu1ed9t lu1ea7n vu00e0 khu00f4ng thu1ec3 xu00f3a u0111u01b0u1ee3c, bu1ea1n u1ea5y nu00f3i ghi thu00eam vu00e0o u0111u01b0u1ee3c lu00e0 không nên, u0111u0129a quang đãng chu1ec9 cu00f3 thu1ec3 ghi 1 lu1ea7n, mang lại du00f9 dung lu01b0u1ee3ng u0111u0129a cu00f2n tru1ed1ng cu0169ng khu00f4ng thu1ec3 ghi u0111u01b0u1ee3c nu1eefa! Sao u0111u0129a thu00ec cu00f3 gu00ec u0111u00e2u, bu1ea1n du00f9n phu1ea7n mu1ec1m ghi u0111u0129a Nero, nu00f3 cu00f3 phu1ea7n copy data u0111u1ea5y. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 vu00e0o trang nu00e0y http://www.nero.com/enu/downloads.html u0111u1ec3 lu1ef1a chu1ecdn phiu00ean bu1ea3n tu1ea3i vu1ec1 vu00e0 cu00e0i u0111u1eb7t. Chu00fac thu00e0nh cu00f4ng. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":1,"id_faq":278893,"user":{"id":1,"login_name":"hungsmn","name":"nbbnbmn","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2222
email.com","name":"tnhị thai","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"xuanthai200806